Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bankaların Marka Değeri ve Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 167 - 185, 15.10.2021

Öz

Araştırmada Brand Finans şirketinin 2020 yılında açıkladığı marka değeri en yüksek yüz firması içinde yer alan bankaların marka değeri ile sosyal medya kullanım ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen bankaların marka değeri ve sosyal medya takipçi sayıları SPSS 25.0 programında analiz edilmiş olup ilişkinin belirlenmesi için korelasyon analizi, farklılıkların tespiti için ANOVA analizi, TUKEY testi ve basit regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen bankalar Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Odeabank, Şekerbank ve Alternatifbank’ tır. Sosyal medya kanalları olarak Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarındaki takipçi sayıları Temmuz 2021 itibari ile veri olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilere göre bankaların en çok takipçiyi Facebook hesaplarında topladıkları görülmekte olup sosyal medya hesapları takipçi sayısı en yüksek olan bankanın Ziraat Bankası olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre bankaların marka değeri ile sosyal medya takipçi sayıları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın marka değeri ile sosyal medya kanalları takipçi sayıları ilişkisinin ortaya çıkartılması açısından bankacılık sektöründe marka değeri ve sosyal medya uygulamaları alanıyla ilgilenen araştırmacı, yönetici ve çalışanlara yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New York, The Free Press.
  • Aaker, D. (2007). Marka Değeri Yönetimi, Çev. Ender Orfanlı, İstanbul, MediaCat Kitapları.
  • Aaker, D. (2009). Güçlü Markalar Yaratmak, Çev. Erdem Demir, İstanbul, Kapital Medya Hizmetleri.
  • Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Web’ de Pazarlama Stratejileri, Efil Yayınevi, Ankara.
  • Akkaya, D. T. (2013). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Tutum, Davranış ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Alkibay, S. (2005). Profesyonel Spor Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Arastırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 83-108.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hale Nur Güler 0000-0002-6333-1849

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güler, H. N. (2021). Bankaların Marka Değeri ve Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 167-185.