Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 143 - 147 2019-03-22

Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz
Causes and consequences of consultation to ear nose throat physicians: a retrospective analysis

Serkan KAYABAŞI [1] , Fatih GÜL [2]


Amaç: Çalışmamızda anamnez, fizik muayene veya radyolojik inceleme sonucunda Kulak- Burun- Boğaz birimini ilgilendirebileceği düşünülen bir patoloji saptanan hastalarla ilgili tanı ve tedavi önerisi almak için diğer branş hekimleri tarafından istenen konsültasyonların sebep ve sonuçlarının incelenerek, konsültasyon sonuçlarının ve gerekliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünden konsültasyon istenen 500 hasta geriye dönük olarak analiz edildi. Olguların yaş ortalaması 46 (1-100) olup 298'i erkek (%59.6), 202' i kadın (%40.4) idi. Konsültasyon isteyen klinikler, konsültasyon istenme sebepleri, konsültasyon istenen olgularda saptanan semptomlar, konsültasyon sonrasında varılan kararlar ve yapılan işlemler incelenerek kaydedildi.

Bulgular: Kulak Burun Boğaz’ bölümünden en fazla konsültasyon isteyen bölüm Acil Servis (403 hasta -%80.6) ve sonrasında Yataklı Dahili ve Cerrahi Servisler olarak bulundu. En sık konsültasyon gerekçelerinin ise boğaz ağrısı (90 hasta -%22.33), kulak ağrısı (70 hasta -%17.36) burun kanaması (60 hasta -%14.88) olduğu görüldü. Kulak Burun Boğaz konsültasyonu istenilen tüm hastaların %1'ine genel, %4'üne lokal anestezi ile ameliyat yapılırken, %9' una elektif girişim önerildi.

Sonuç: Günümüzde Acil Servis gibi bölümlerde yeterli sayıda uzman sağlık personeli çalıştırılması, ilgili dal uzmanlıklarının bilgi ve tecrübelerinin artması ve konsültasyon konusunda seçici davranılması gereksiz konsültasyon sayısını ve iş yükünü azaltacaktır.

Background: In this study, we aimed to evaluate the results and the results of the consultations requested by other branch physicians in order to get the diagnosis and treatment suggestions about the patients with a pathology which is thought to be related to the Ear- Nose- Throat Diseases clinic.

Methods: Between January 2017 and January 2018 in our hospital, 500 patients who were consulted from the Ear- Nose- Throat Diseases clinic were analyzed retrospectively. The mean age of the patients was 46 (1-100), 298 were male (59.6%) and 202 were female (40.4%). Clinics seeking consultation, causes of consultation request, symptoms found in consultation cases, decisions after consultation and procedures were recorded.

Results: The clinics that requested the most consultations from the Ear-Nose-Throat Diseases clinic were found to be Emergency Service (403 patients- 80.6%) and as Inpatient Internal Clinic and Surgical Services. The most frequent reasons for consultation were sore throat (90 patients- 22.33%), ear pain (70 patients- 17.36%), and nosebleeds (60 patients- 14.88%). Ear-Nose-Throat (K.B.B.) Disease consultation was requested in 1% of all patients, 4% of the operation was performed with local anesthesia, 9% of the elective surgery was recommended.

Conclusion: The use of adequate number of specialist health personnel in clinics such as Emergency Service, increasing the knowledge and experience of the related branch expertise and being selective about the consultation will reduce the number of unnecessary consultation and workload.

  • 1. Smith DH. Ethics in the doctor-patient relationship.Crit Care Clin 1996;12:179-972. Hekimlik mesleği etik kuralları. Madde 19. Türk Tabipler Birliği Yayını, 01.02.1999 (TTB 47. Büyük Kongresi 10-11 Ekim 1998 ‘de kabul edilmiştir)3. Stolle JK, Mascha EJ, Kester L, Haney D. Randomized cont-rolled of physician-directed versus respiratory therapy consult service-directed respiratory care to adult non-ICU inpatients. Am J Respir Crit Med 1998;4:1068-75.4. Lie RK. The ethics of the physician-patient reletionship. Ethical Perspectives 1997; 4: 263-70. [CrossRef]5. Türk Tabipler Birliği Etik Kurul Görüşleri. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 1998;67-8.6. Thomasma DC. The contex as a moral rule inmedical ethics. J Bioeth 1984;5:63-79.7. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Madde 24-30. Resmi Gazete, Tarih:19.02.1960 Sayı: 10436.8. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 11.05.2000 Sayı: 24046, Değişiklik: 24.03.2004 Sayı: 25412, Değişiklik:15.03.2007 Sayı: 264639. Egnew TR, Wilson HJ. Role modeling the doctor-patient relationship in the clinical curriculum. Family Medicine 2011; 43: 99-104.10. Genel Cerrahi Konsültasyonlarının Hasta Tedavisini Yönlendirmedeki Rolü Turkish Journal of Surgery 2013 Sayı:29;111. Çobanoğlu U. Bir üniversite hastanesinde göğüs cerrahisi konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. Tur Toraks Der 2009;11: 117-21.12. Çiçek D. Dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12: 181-3.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5292-5940
Yazar: Serkan KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7992-0974
Yazar: Fatih GÜL
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Eylül 2018
Yayımlanma Tarihi : 22 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd463319, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {143 - 147}, doi = {}, title = {Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz}, key = {cite}, author = {KAYABAŞI, Serkan and GÜL, Fatih} }
APA KAYABAŞI, S , GÜL, F . (2019). Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 143-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/44085/463319
MLA KAYABAŞI, S , GÜL, F . "Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 143-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/44085/463319>
Chicago KAYABAŞI, S , GÜL, F . "Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 143-147
RIS TY - JOUR T1 - Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz AU - Serkan KAYABAŞI , Fatih GÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 147 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz %A Serkan KAYABAŞI , Fatih GÜL %T Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD KAYABAŞI, Serkan , GÜL, Fatih . "Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Mart 2019): 143-147 .
AMA KAYABAŞI S , GÜL F . Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 143-147.
Vancouver KAYABAŞI S , GÜL F . Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 147-143.