ISSN: 1304-9623
e-ISSN: 1309-4025
Başlangıç: 2004
Yayımcı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025, ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Makale değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanmaktadır.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinde, tıp bilimleri (temel, dahili ve cerrahi) ile ilgili alanlarda deneysel ve klinik özgün araştırma makaleleri, davetli derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Eczacılık, hemşirelik ve diş hekimliği konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olanlar editörün uygun görmesi durumunda dergiye kabul edilmektedir. Yayınlar en az iki hakem tarafından çift kör olarak, orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir. Bütün yayınlar Derginin Yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazım Kurallarına uymayan ve intihal programıyla yapılan incelemede benzerlik oranı %25 üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin içeriği güncel olarak aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.
• ULAKBİM TR Dizin,
• Türkiye Atıf Dizini,
• EBSCO,
• ACARINDEX,
• ASOS Index,
• SOBIAD,
• DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
• ACADEMINDEX.


2023 - Cilt: 20 Sayı: 3

Derleme

36. Kronik Koroner Sendromlar

Bilgilendirme

19988

Bilgilendirme

19987

Bilgilendirme

 10780  10781

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  / Journal of Harran University Medical Faculty