Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.

Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır.

ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Lütfen makalenizi yüklemeden önce Yazım Kurallarına uyumluluğunu kontrol ediniz. Yazım Kurallarına uymayan ve iThenticate programıyla yapılan incelemede benzerlik oranı %25 üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmadan red edilecektir.


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd
Kapak Resmi


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.

Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır.

ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Lütfen makalenizi yüklemeden önce Yazım Kurallarına uyumluluğunu kontrol ediniz. Yazım Kurallarına uymayan ve iThenticate programıyla yapılan incelemede benzerlik oranı %25 üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmadan red edilecektir.


Cilt 17 - Sayı 3 - 25 Ara 2020
 1. Şanlıurfa İlinde Görev Yapan Pediatri ve Çocuk Cerrahi Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 330 - 334
  Fethiye KILIÇASLAN, Sümeyra GÜNGÖREN, Sonay GÖKÇEOĞLU, Hamza AYAYDIN
 2. Sıçanlarda Bisfenol A’nın Neden Olduğu Pankreatik Değişimler Üzerine Koenzim Q10’un Etkileri
  Sayfalar 335 - 341
  Mustafa YILDIZ, Özay GÜLEŞ, Mustafa SANDIKÇI, Şadiye KUM
 3. Çilek Zehirlenmesi: 57 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi
  Sayfalar 342 - 345
  İbrahim BUCAK, Habip ALMIŞ, Hilal AYDIN, Hüseyin TANRIVERDİ
 4. BT Anjiyografi ile Saptanan Arkus Aorta Tiplendirilmesi ve İskemik İnme ile Olan İlişkisi
  Sayfalar 346 - 350
  Hasan BAYINDIR, Sunay Sibel KARAYOL, Halil AY
 5. Adıyaman İlinde Behçet Hastalığı: 150 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 351 - 354
  Orhan ZENGİN
 6. Assessment of Mean Platelet Volume in Acromegaly And Its Relation With The Treatment
  Sayfalar 355 - 359
  Özlem Zeynep AKYAY, Alev SELEK, Adnan BATMAN, Berrin ÇETİNASLAN, Zeynep CANTÜRK, İlhan TARKUN
 7. Türk Toplumunun COVID-19 Salgını Sonrası Belirlenen Acil Diş Hekimliği Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 360 - 365
  Ahmet ARAS, Sedef AKYOL, Semsettin YİLDİZ
 8. Kuru Gözün Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi
  Sayfalar 366 - 371
  Müge FIRAT
 9. Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum Sistatin C Düzeyi ve CEA, CA 19-9 ile İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 372 - 377
  Emiş Deniz AKBULUT, Serpil ERDOĞAN, Serkan AKBULUT, Fatma Meriç YILMAZ
 10. Kalp Hızı Değişkenliği ve Serebrovasküler Olaylar
  Sayfalar 378 - 382
  Songul USALP, Berçem TAŞİN, Hatice Soner KEMAL, Belma YAMAN, Onur AKPINAR, Levent CERİT, İlker GÜL, Aziz GÜNSEL, Hamza DUYGU
 11. Şanlıurfa’da Sokakta Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 383 - 388
  Abidin KÜÇÜK, Selma KAHRAMAN
 12. Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ST-Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde MELD-Albumin Skorunun Prediktif Rolü
  Sayfalar 389 - 396
  Seçkin DERELİ, Mustafa YENERÇAĞ, Ahmet KAYA
 13. MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Dizisinde Prostoglandin Endoperoksid H Sentaz 2 (PTGS2), Kalretikulin (CALR) ve Keratin-19 (KRT19) Genlerinin Transkripsiyon Aşamasında Anlatımlarının Araştırılması
  Sayfalar 397 - 400
  Duygu KAYA, Süreyya BOZKURT
 14. Hiperlökositoz Bulgusu ile Başvuran Akut Myelositer Lösemili Olgularda Lökoferez, Hidroksiüre ve Steroid Tedavilerinin Geriye Dönük Olarak Birbiri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 401 - 405
  Merve PAMUKCUOGLU, Mehmet Sezgin PEPELER
 15. Evaluation of Neurodegenerative and Microvascular Changes in Branch Retinal Vein Occlusion After Regression of the Macular Edema
  Sayfalar 406 - 411
  Şehnaz ÖZÇALIŞKAN, Yasin ÖZCAN
 16. Treatment of Priapism: A Single Center Experience
  Sayfalar 412 - 415
  Erkan ARSLAN, Hakan TÜRK, Eyyup Sabri PELİT
 17. Monokoryonik Monoamniyotik İkiz Gebeliklerde Tersiyer Bir Merkezdeki Deneyimimiz
  Sayfalar 416 - 419
  Engin ÖZTÜRK, Emre EKMEKCİ
 18. Acil Serviste Akut Apandisit Tanısı Almış Çocuklarda Trombosit Kütle İndeksi ve Diğer Hemogram Parametrelerinin Tanısal Değeri
  Sayfalar 420 - 424
  Eyyup Sabri ŞEYHANLI
 19. Does Diltiazem Provide Benefits on Allograft Functions in Kidney Transplant Recipients?
  Sayfalar 425 - 430
  Mehmet Emin DEMİR, Özgür MERHAMETSİZ, Murathan UYAR, Murat SEVMİS, Sema AKTAS, Şinasi SEVMİŞ
 20. Sağlık Çalışanlarının Riskli Gebelikler Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 431 - 437
  Uğurcan SAYILI, Çiğdem ASLANER, Öznur BULUT GAZANFER, Abdullah SOLMAZ
 21. Telogen Effluvium Tanılı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
  Sayfalar 438 - 441
  Dursun ÇADIRCI, Nuray KIVANÇ TERZİ, Ezgi DENİZLİ, Elif KAPTAN, Hasan KARATAŞ, Şenay KOÇAKOĞLU
 22. Timpanik Membran Anterior Perforasyonu Olan Hastalarda Endoskopik Kıkırdak Timpanoplasti Sonuçlarımız
  Sayfalar 442 - 446
  Secaattin GÜLŞEN, Sercan ÇIKRIKCI
 23. Results of Vascularized Bone Graft Application in The Kienböck Disease
  Sayfalar 447 - 453
  Ali LEVENT, Serkan SİPAHİOĞLU, Metin YAPTI, Mehmet Akif ALTAY, Baki Volkan ÇETİN
 24. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında MEFV Geninin NGS ile Analizi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 454 - 459
  Neslihan DUZKALE TEKER, Özlem ÖZ
 25. Rektum Kanserinde Cerrahi Yönetiminin Güncel Literatür Eşliğinde İncelenmesi
  Sayfalar 460 - 466
  Esat Taylan UĞURLU, Ali Ulvi ÖNGÖREN
 26. Kanserli Hastalarda Hastalık Algısı ve Yaşam Kalitesi
  Sayfalar 467 - 474
  Tuğba MENEKLİ, Ferhan DOĞAN, Emin Tamer ELKIRAN
 27. Factors Affecting on the Prognosis in Multiple Intracranial Aneurysms
  Sayfalar 475 - 481
  Tezcan ÇALIŞKAN, Mehmet Sabri GÜRBÜZ, Mehmet Onur YÜKSEL, Mehmet Zafer BERKMAN
 28. Kalın Dişeti Biyotipine Sahip Hastalardaki Tekli Dişeti Çekilmelerinin Kuronale Pozisyone Flep Tekniği ile Tedavisinin Klinik Değerlendirilmesi: Vaka Serisi
  Sayfalar 482 - 486
  Yusuf Ziya YÜNCÜ, Emre EROĞLU, Eylem AYHAN ALKAN, Sıddık KESKİN
 29. Erken Gebelikte Kullanılan Vajinal, İntramuskuler veya Kombine Progesteronun Serum Progesteron Düzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 487 - 491
  Fatih YAĞBASAN, Mehmet Murat IŞIKALAN, Mehmet Cengiz ÇOLAKOĞLU
 30. Yeni Tanı Primer Biliyer Kolanjitli Hasta: Olgu Sunumu
  Sayfalar 492 - 494
  Nuray KIVANÇ TERZİ, Mehmet Sidar GÜLER, Dursun ÇADIRCI, Ahmet UYANIKOĞLU
 31. Palmar Bölgede Nervus Ulnaris ve Nervus Medianus Arasındaki “Ramus Communicans Cum Nervo Ulnari”
  Sayfalar 495 - 498
  Serdar BABACAN, Mustafa DENİZ
Dizinler

19988

19987

 10780  10781