ISSN: 1304-9623
e-ISSN: 1309-4025
Başlangıç: 2004
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.

Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır.

ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Lütfen makalenizi yüklemeden önce Yazım Kurallarına uyumluluğunu kontrol ediniz. Yazım Kurallarına uymayan ve iThenticate programıyla yapılan incelemede benzerlik oranı %25 üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmadan red edilecektir.


2023 - Cilt: 20 Sayı: 1

Bilgilendirme

19988

Bilgilendirme

19987

Bilgilendirme

 10780  10781

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  / Journal of Harran University Medical Faculty