Dergi Hakkında

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanmaktadır.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi dünya genelinden yayın kabul etmektedir. Yayınlar iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir. 
Bütün yayınlar Yazarlara Bilgi Formundaki kurallara uygun olmalıdır. Yayına kabul edilecek makale çeşitleri şunlardır: editöre mektup, orijinal ve derleme makaleleri, kısa bildiriler, vaka sunumları ve görüntü sunumları.
Gönderilmiş olan makaleler daha önce yayınlanmış veya inceleme durumunda olmamalıdır. İnsan üzerinde yapılan araştırmalar Dünya Sağlık Örgütü’nün 1976; 30: 360-362 nolu günlüğündeki kurallara uygun olmalıdır. Bütün makaleler editör ve yayın kurulu tarafından iki ay içerisinde değerlendirilecektir, ancak bazen kaçınılmaz gecikmeler olabilir. Bütün detaylar Yazarlara Bilgi Formunda bulunabilir.
Tıbbi dergi editörlerinden oluşan uluslararası bir komite tarafından biyomedikal dergilere gönderilen makaleler ile ilgili belirlenen resmi koşullara uyulması yazarlardan beklenmektedir (BrMed J 1982; 284: 1766-1770, AnnInternMed 1982; 96: 766-771).


“Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi”nin içeriği güncel olarak aşağıdaki kuruluşlar tarafından taranmaktadır;

Türkiye Atıf Dizini, ULAKBİM  TR DİZİN