Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 389 - 393 2019-08-29

Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?
Nötrofil/lenfosit oranı kronik Hepatit C hastalarında fibrozis belirteci olarak kullanılabilir mi?

Samet KARAHAN [1] , Ahmet KARAMAN [2]


Background: It is reported that about 170-200 million people are chronically infected with Hepatitis C virus (HCV) in the world. In developed countries, about 25% of cirrhosis cases, one third of hepatocellular cancers, and 40% of all chronic hepatitis cases are caused by HCV. In this study, we want to determine the utility of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) to predict the fibrosis in patients with chronic hepatitis C.

 

Methods: In our study NLR was prospectively investigated whether it can predict, or not the fibrosis on patients who diagnosed Chronic hepatitis C (CHC) and underwent liver biopsy in July 2011 - January 2013 by Kayseri Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology.

 

Results: 81 patients diagnosed with CHC and underwent liver biopsy were included in the study. Fibrosis and necroinflammatory activity in liver biopsy specimens was determined in accordance to Ishak fibrosis scoring system. All Ishak scores were re-scored according to France METAVIR Cooperative Study Group as Score 0, 1, 2, 3, 4. In such re-scored METAVIR scores, Score 0, 1, 2 were defined as low fibrosis and Score 3, 4 were defined as high fibrosis. 46 of 81 patients (% 57) were in low fibrosis group and 35 of them (43%) were in high fibrosis group. When Comparing the NLRs; it is seen that in low fibrosis group NLR was 2.09 and in high fibrosis group NLR was 1.72 (p=0.038). It is seen that AST predicts fibrosis because of AST/ALT ratio was higher due to increase in favor of AST especially in patients with cirrhosis. Furthermore, NLR predicts fibrosis with 60% sensitivity and 65.2 % specificity if cutt off value is taken as 1.77.

 

Conclusion: According to our results, NLR can predicts the degree of liver fibrosis in chronic liver disease, despite it’s lower sensitivity and specificity.

Amaç: Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %3’ü Hepatit C virusu (HCV) ile enfekte olup, 170-200 milyon insanın da HCV ile kronik enfekte olduğu rapor edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, siroz vakalarının %25 kadarı, hepatosellüler kanserlerin üçte biri, tüm kronik hepatit vakalarının % 40’ının sebebi HCV’dir.

Bu çalışmada da nötrofil/lenfosit oranının (NLO) Kronik Hepatit C’li (KHC) olgularda fibrozisin düzeyini gösterebilecek bir marker olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak istenmiştir.

Materyal ve Metod: Temmuz 2012- Ocak 2013 tarihleri arasında Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nce KHC tanısı konularak karaciğer biyopsisi uygulanan hastaların bakılan tam kan sayımındaki NLO’nun kontrol grubunun NLO’su ile karşılaştırılması suretiyle karaciğer biyopsisinde fibrozis skorunun ciddiyetini ön görüp göremeyeceği prospektif olarak araştırılmıştır.

Bulgular:  KHC tanısıyla biyopsi uygulanan 81 hasta çalışmaya alındı. Karaciğer biyopsi örneklerinde fibroz ve nekroinflamatuar aktivite, İshak fibroz skorlama sistemine göre belirlendi. Tüm Ishak skorları Fransa METAVIR Kooperatif Çalışma Grubu'na göre Puan 0, 1, 2, 3, 4 olarak tekrar puanlandı. Bu tekrar puanlanan METAVIR puanlarında Puan 0, 1, 2 düşük fibroz ve Puan 3, 4 ise yüksek fibrozis olarak tanımlandı. 81 hastanın 46'sı (% 57) düşük fibrozis ve 35'i (% 43) yüksek fibrozis grubundaydı. NLO'ları Karşılaştırırken; Düşük fibrozis grubunda NLO'nun 2.09, yüksek fibrozis grubunda NLO'nun 1.72 (p = 0.038) olduğu görüldü. AST'nin, özellikle sirozlu hastalarda AST / ALT oranının AST lehine artışı nedeniyle fibrozu öngördüğü görülmüştür. Ayrıca, NLO, kesim değeri 1,77 olarak alındığında % 60 duyarlılık ve % 65,2 özgüllük ile fibrozisi öngördüğü görülmektedir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, Nötrofil Lenfosit Oranı, kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda karaciğer fibrozunun derecesini tahmin edebilir.

 

  • Raw
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2065-4047
Yazar: Samet KARAHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ahmet KARAMAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd474573, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {389 - 393}, doi = {10.35440/hutfd.474573}, title = {Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?}, key = {cite}, author = {KARAHAN, Samet and KARAMAN, Ahmet} }
APA KARAHAN, S , KARAMAN, A . (2019). Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 389-393 . DOI: 10.35440/hutfd.474573
MLA KARAHAN, S , KARAMAN, A . "Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 389-393 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/474573>
Chicago KARAHAN, S , KARAMAN, A . "Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 389-393
RIS TY - JOUR T1 - Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C? AU - Samet KARAHAN , Ahmet KARAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.474573 DO - 10.35440/hutfd.474573 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 393 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.474573 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.474573 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C? %A Samet KARAHAN , Ahmet KARAMAN %T Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C? %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.474573 %U 10.35440/hutfd.474573
ISNAD KARAHAN, Samet , KARAMAN, Ahmet . "Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 389-393 . https://doi.org/10.35440/hutfd.474573
AMA KARAHAN S , KARAMAN A . Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 389-393.
Vancouver KARAHAN S , KARAMAN A . Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 393-389.