Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 321 - 325 2019-08-29

The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis
Psoriasisli çocuk hastaların klinik ve demografik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mahmut DEMİR [1] , Mustafa AKSOY [2]


Background: Psoriasis is an immune-mediated inflammatory dermatosis and constitutes 4% of the pediatric dermatosises. In our study, evaluation of the clinical and demographic characteristics of children with psoriasis has been aimed.

Methods: 70 children with psoriasis were included to the study. Parameters such as age, gender, disease, age of onset, joint or nail involvement, clinical type, distribution of lesions, severity of the disease, family history, accompanying disease, received/receiving treatments, smoking habits and body mass index were recorded. The data were statistically analyzed.

Results: 36 of the patients were girls (51.4%) and girl/boy ratio was: 1.058/1. Average age of onset was 8.01±4.56. The most frequent age of onset was 0-5 (%34.28). 31.40% of the patients had family history, 8.57% of them had accompanying disease, 10% of them had joint involvement, 18.57% of them had nail involvement and 8.57% of them were smoking. The most frequent clinical type was plaque type (68.57%), the most frequent parts that the disease was observed were hairy skin/face areas (74.28%), and the most frequently used systemic agent was methotrexate (18.57%).

Conclusion: Our results were mostly compatible with previous study results. In literature, the amounts of studies that evaluate the clinic and sociodemographic characteristics of the children with psoriasis are few and data are quite variational.

 

 

Amaç: Psoriasis immün aracılı inflamatuar bir dermatoz olup, pediatrik dermatozların %4’ünü oluşturur. Çalışmamızda, psoriasisli çocuklarda klinik ve demografik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmaya, 70 psoriasisli çocuk hasta alındı. Yaş, cinsiyet, hastalık başlangıç yaşı, eklem veya tırnak tutulumu, klinik tip, lezyon dağılımı, hastalık şiddeti, aile öyküsü, eşlik eden hastalık, alınmış/alınmakta olan tedaviler, sigara kullanımıyla beden kitle indeksi parametreleri kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 36’sı kız (%51.4), 34’ü erkekti (%48.5). Kız/erkek oranı 1.058/1 idi. Ortalama başlangıç yaşı 8.01±4.56 idi. En sık başlangıç yaş aralığı 0-5 idi (%34.28). Aile öyküsü %31.40’ünde, eşlik eden hastalık %8.57’sinde, eklem tutulumu %10’unda, tırnak tutulumu %18.57’sinde ve sigara kullanımı %8.57’sinde mevcuttu. En sık klinik tip plak tip (%68.57), en sık yerleşim yeri saçlı deri/yüz bölgesi (%74.28) ve en sık kullanılan sistemik ajan metotreksat idi (%18.57).

Sonuç: Sonuçlarımız, önceki çalışma sonuçlarıyla çoğunlukla uyumluydu. Klinik tipler sırasıyla plak, guttat, palmoplantar ve püstüler olup, hiçbir hastada eritrodermik forma rastlanmadı. Kız hastalarda palmoplantar tutulum gözlenmedi. Hastaların %45.71’inde hafif, %24.28’inde orta şiddetli ve %30’unda şiddetli psoriasis mevcuttu. İki hastada vitiligo mevcuttu.

Literatürde çocukluk çağı psoriasis hastalarının klinik ve sosyodemografik özelliklerini değerlendiren çalışma sayısı az olup, veriler oldukça değişkendir. Çalışma sonuçlarımızı daha iyi değerlendirebilmek için, ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

 

 • 1. Yesilova Y, Yavuz E, Sula B. The sensitivity of patch test in patients with psoriasis. Dicle Med J 2010; 37: 236-40.
 • 2. Ozden MG. Childhood psoriasis. Turkderm 2011; 45: 127-32.
 • 3. Kose N, Kutlugun C. Measurement of bone mineral density in patients with psoriasis vulgaris. Dicle Med J 2013; 40: 621-6.
 • 4. Karadag AS, Gunes Bilgili S, Calka O, Tas Demircan Y. The Retro spective evaluation of childhood psoriasis clinically and demographic features. Turk J Dermatol 2013; 7: 13-7.
 • 5. NB Silverberg. Pediatric psoriasis: an update. Therapeutics and Clinical Risk Management 2009; 5: 849-56.
 • 6. Bukulmez G, Ersoy S, Atakan N, Saray Y. K, Şahin S, Karaduman A. et al. Clinical features of childhood psoriasis: a retrospective study of 117 cases. Turkderm 2001; 35: 43-5.
 • 7. Seyhan M, Coskun BK, Saglam H, Ozcan H, Karincaoglu Y. Psoriasis in childhood and adolescence: evaluation of demographic and clinical features. Pediatr Int 2006; 48: 525-30.
 • 8. I. M. G. J. Bronckers, A. S. Paller, M. J. Van Geel, P. C. M. Van de Kerkhof, M. M. B. Seyger. Psoriasis in adolescents and children: diagnosis, management and comorbidities. Pediatr Drugs 2015; 17: 373-384.
 • 9. Stefanaki C, Lagogianni E, Kontochristopoulos G, Verra P, Barkas G, Katsambas A. et al. Psoriasis in children: a retrospective analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25: 417-21.
 • 10. Kumar B, Jain R, Sandhu K, Kaur I, Handa S. Epidemiology of childhood psoriasis: a study of 419 patients from northern India. Int J Dermatol 2004; 43: 654-8.
 • 11. Morris A, Rogers M, Fischer G, Williams K. Childhood psoriasis: a clinical review of 1262 cases. Pediatr Dermatol 2001; 18: 188-98.
 • 12. Ozden MG, Tekin NS, Gurer MA, Akdemir D, Doğramacı Ç, Utaş S. et al. Environmental risk factors in pediatric psoriasis: a multicenter a case-controlstudy. Pediatr Dermatol 2011; 28: 306-12.
 • 13. Augustin M, Glaeske G, Radtke MA, Christophers E, Reich K, Schafer I. Epidemiology and comorbidity of psoriasis in children. Br J Dermatol 2010; 162: 633-6.
 • 14. Lee EJ, Han KD, Han JH, Lee JH. Smoking and risk of psoriasis: a nationwide cohort study. J Am Acad Dermatol 2017; 77: 573-5.
 • 15. Barton AC. Genetic epidemiology. Psoriatic arthritis. Arthritis Res 2002; 4: 247-51.
 • 16. Diluvio L, Campione E, Paterno EJ, Mordenti C, El Hachem M, Chimenti S. Childhood nail psoriasis: a usefull treatment with tazarotene 0.05%. Pediatr Dermatol 2007; 24: 332-3.
 • 17. Salomon J, Szepietovski JC, Proniewicz A. Psoriatic nails: A prospective clinical study. J Cutan Med Surg 2003; 7: 317-21.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0983-9457
Yazar: Mahmut DEMİR
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4303-699X
Yazar: Mustafa AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd491500, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {321 - 325}, doi = {10.35440/hutfd.491500}, title = {The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis}, key = {cite}, author = {DEMİR, Mahmut and AKSOY, Mustafa} }
APA DEMİR, M , AKSOY, M . (2019). The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 321-325 . DOI: 10.35440/hutfd.491500
MLA DEMİR, M , AKSOY, M . "The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 321-325 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/491500>
Chicago DEMİR, M , AKSOY, M . "The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 321-325
RIS TY - JOUR T1 - The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis AU - Mahmut DEMİR , Mustafa AKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.491500 DO - 10.35440/hutfd.491500 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 325 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.491500 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.491500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis %A Mahmut DEMİR , Mustafa AKSOY %T The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.491500 %U 10.35440/hutfd.491500
ISNAD DEMİR, Mahmut , AKSOY, Mustafa . "The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 321-325 . https://doi.org/10.35440/hutfd.491500
AMA DEMİR M , AKSOY M . The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 321-325.
Vancouver DEMİR M , AKSOY M . The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 325-321.