Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 197 - 201 2019-08-29

Clinical and demographic characteristics of children with urinary tract anomaly detected
Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri

Fatma YAZILITAŞ [1] , Sare Gülfem ÖZLÜ [2] , Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ [3] , Evrim KARGIN ÇAKICI [4] , Hasibe Gökçe ÇINAR [5] , Ayşegül Seçil EKŞİOĞLU [6] , Nedim Cüneyt Murat GÜLALDI [7] , Mehmet BÜLBÜL [8]


Background: The aim of this study was to evaluate the clinical and demographic characteristics of children with renal anomaly detected by urinary system ultrasonography.

Methods: The medical records of children with urinary system anomalies detected by ultrasonography in our hospital and who underwent further investigations in one year follow-up were examined retrospectively.

Results: A total of 325 patients were included in the study, the ages of between 0-17 years, 179 (55.1%) of them males. The most common urinary system anomaly was uretero-pelvic junction obstruction in 103 (31.7%) patients. Other detected anomalies were vesicoureteral reflux in 82 (25.2%) patients, renal hypoplasia in 33 (10.2%), double collecting system in 30 (9.2%), posterior urethral valve in 18 (5.5%), in 14 ( 4.3%) uretero-vesical junction obstruction, 13 (4.0%) renal agenesis, 13 (4.0%) ectopic kidney, 11 (3.4%) horseshoe kidney, and 8 (2.5%) as multicystic dysplastic kidney determined. Five patients had renal failure and 10 patients had hypertension.

Conclusion: It is necessary to follow up closely to determine the complications that may occur in children with urinary tract anomalies, to detect renal damage and to evaluate the additional abnormalities.

 

Keywords: Child, Urinary tract anomaly, Renal damage, Vesicoureteral reflux.

Amaç: Bu çalışmada üriner sistem ultrasonografisi ile saptanan böbrek anomalisi bulunan çocukların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Hastanemizde ultrasonografi ile üriner sistem anomalisi saptanan ve bir yıllık izleminde ileri incelemeler yapılmış olan çocukların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya yaşları 0-17 yaş arasında, 179’u (%55.1) erkek toplam 325 hasta alındı. En sık gözlenen üriner sistem anomalisi 103 (%31.7) hastada saptanan üretero-pelvik darlık idi. Diğer tespit edilen anomaliler hastaların 82’sinde (%25.2) vezikoüreteral reflü, 33’ünde (%10.2) renal hipoplazi, 30’unda (%9.2) çift toplayıcı sistem, 18’inde (%5.5) posterior üretral valv, 14’ünde (%4.3) üretero-vezikal darlık, 13’ünde (%4.0) renal agenezi, 13’ünde (%4.0) ektopik böbrek, 11’inde (%3.4) at nalı böbrek ve 8’inde (%2.5) multikistik displastik böbrek olarak belirlendi. Beş hastada böbrek yetmezliği ve 10 hastada hipertansiyon mevcuttu.

Sonuç: Üriner sistem anomalisi saptanan çocukların gelişebilecek komplikasyonların belirlenmesi, renal hasarın saptanması ve eşlik eden ek anormalliklerin değerlendirilmesi açısından yakından izlemleri gerekmektedir. 

 • 1. Riccabona M. Imaging of the neonatal genito-urinary tract. Eur J Radiol. 2006 Nov;60(2):187-98. Epub 2006 Sep 7. PMID: 16959460
 • 2. Kuhn JP, Slovis TL, Haller JO (eds). Caffey's Pediatric Diagnostic Imaging, 10th ed., vol. 2, Philadelphia, Mosby, 2004, p 2365
 • 3. Rosenblum ND, Salomon R. Disorders of kidney formation. In: Geary DF, Schaefer F (eds). Comprehensive Pediatric Nephrology. Mosby-Elsevier, Philadelphia, 2008; 132-141.
 • 4. Yosypiv IV. Congenital anomalies of the kidney and urinary tract: a genetic disorder? Int J Nephrol. 2012;2012:909083. doi: 10.1155/2012/909083. Epub 2012 May 20. PMID: 22685656
 • 5. Keller G, Zimmer G, Mall G, Ritz E, Amann K. Nephron number in patients with primary hypertension. N Engl J Med 2003; 348: 101-8. PMID: 12918529
 • 6. Fernbach SK, Feinstein KA, Schmidt MB. Pediatric voiding cystourethrography: a pictorial guide. Radiographics. 2000 Jan-Feb;20(1):155-68; discussion 168-71. Review. PMID: 10682779 DOI: 10.1148/radiographics.20.1.g00ja12155
 • 7. Morris RK, Kilby MD. Congenital urinary tract obstruction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2008;22:97–122. PMID: 17904905
 • 8. Şimşek F, Tinay İ. Çocuklarda üreteropelvik bileşke obstrüksiyonları. Klinik Gelişim 2008;21:24-27.].
 • 9. Becker AM. Postnatal evaluation of infants with an abnormal antenatal renal sonogram. Curr Opin Pediatr 2009;21:207-213]. PMID: 19663038
 • 10. Yürük Yıldırım ZN, Congenital Malformations Of Kidney. J Child. 2013; 13(4): 141-146. doi:10.5222/j.child. 2013.141.
 • 11. Doğan ÇS, Torun-Bayram M, Aybar MD. Unilateral multicystic dysplastic kidney in children. Turk J Pediatr. 2014 Jan-Feb;56(1):75-9.). PMID: 24827951
 • 12. Kaneko K, Suzuki Y, Fukuda Y, Yabuta K, Miyano T. Abnormal contralateral kidney in unilateral multicystic dysplastic kidney disease. Pediatr Radiol 1995;25:275-277. PMID: 7567236
 • 13. Elmaci AM, Akın F. Konjenital böbrek ve üriner kanal anomalisi bulunan çocukların klinik ve demografik özellikleri. Dicle Medical Journal 2014; 41 (2): 309-312. doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0422.
 • 14. Guarino N, Tadini B, Camardi P, Silvestro L, Lace R, Bianchi M. The incidence of associated urological abnormalities in children with renal ectopia. J Urol 2004;172:1757-9. http://dx.doi.org/10.1097/01.ju.0000138376.93343.74. PMID: 15371807
 • 15. Calisti A, Perrotta ML, Oriolo L, Ingianna D, Miele V. The risk of associated urological abnormalities in children with pre and postnatal occasional diagnosis of solitary, small or ectopic kidney: is a complete urological screening always necessary? World J Urol. 2008 Jun;26(3):281-4. doi: 10.1007/s00345-008-0249-0. Epub 2008 Mar 29. PMID: 18373095
 • 16. Farrugia MK. Fetal bladder outlet obstruction: Embryopathology, in utero intervention and outcome. J Pediatr Urol. 2016 Oct; 12(5):296-303. doi: 10.1016/j.jpurol.2016.05.047. PMID: 27570093
 • 17. Grigoris C, Kousidis. Posterior Urethral Valve; Essential in Pediatric Urology; 2012; 115-124). Research Signpost 37/661 (2), Fort P.O. Trivandrum-695 023 Kerala, India
 • 18. Renjen P1, Bellah R, Hellinger JC, Darge K. Advances in uroradiologic imaging in children. Radiol Clin North Am. 2012 Mar;50(2):207-18 doi: 10.1016/j.rcl.2012.02.003. PMID: 22498439
 • 19. Nakanishi K, Yoshikawa N. Genetic disorders of human congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT). Pediatr Int 2003; 45: 610–616). PMID: 14521546
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6483-8978
Yazar: Fatma YAZILITAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9609-1511
Yazar: Sare Gülfem ÖZLÜ
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2203-5904
Yazar: Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1697-6206
Yazar: Evrim KARGIN ÇAKICI
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2687-1544
Yazar: Hasibe Gökçe ÇINAR
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7044-5270
Yazar: Ayşegül Seçil EKŞİOĞLU
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1478-5294
Yazar: Nedim Cüneyt Murat GÜLALDI
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9007-9653
Yazar: Mehmet BÜLBÜL
Kurum: ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd515844, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {197 - 201}, doi = {10.35440/hutfd.515844}, title = {Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri}, key = {cite}, author = {YAZILITAŞ, Fatma and ÖZLÜ, Sare Gülfem and ÖZTEK ÇELEBİ, Fatma Zehra and KARGIN ÇAKICI, Evrim and ÇINAR, Hasibe Gökçe and EKŞİOĞLU, Ayşegül Seçil and GÜLALDI, Nedim Cüneyt Murat and BÜLBÜL, Mehmet} }
APA YAZILITAŞ, F , ÖZLÜ, S , ÖZTEK ÇELEBİ, F , KARGIN ÇAKICI, E , ÇINAR, H , EKŞİOĞLU, A , GÜLALDI, N , BÜLBÜL, M . (2019). Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 197-201 . DOI: 10.35440/hutfd.515844
MLA YAZILITAŞ, F , ÖZLÜ, S , ÖZTEK ÇELEBİ, F , KARGIN ÇAKICI, E , ÇINAR, H , EKŞİOĞLU, A , GÜLALDI, N , BÜLBÜL, M . "Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 197-201 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/515844>
Chicago YAZILITAŞ, F , ÖZLÜ, S , ÖZTEK ÇELEBİ, F , KARGIN ÇAKICI, E , ÇINAR, H , EKŞİOĞLU, A , GÜLALDI, N , BÜLBÜL, M . "Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 197-201
RIS TY - JOUR T1 - Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri AU - Fatma YAZILITAŞ , Sare Gülfem ÖZLÜ , Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ , Evrim KARGIN ÇAKICI , Hasibe Gökçe ÇINAR , Ayşegül Seçil EKŞİOĞLU , Nedim Cüneyt Murat GÜLALDI , Mehmet BÜLBÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.515844 DO - 10.35440/hutfd.515844 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 201 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.515844 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.515844 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri %A Fatma YAZILITAŞ , Sare Gülfem ÖZLÜ , Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ , Evrim KARGIN ÇAKICI , Hasibe Gökçe ÇINAR , Ayşegül Seçil EKŞİOĞLU , Nedim Cüneyt Murat GÜLALDI , Mehmet BÜLBÜL %T Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.515844 %U 10.35440/hutfd.515844
ISNAD YAZILITAŞ, Fatma , ÖZLÜ, Sare Gülfem , ÖZTEK ÇELEBİ, Fatma Zehra , KARGIN ÇAKICI, Evrim , ÇINAR, Hasibe Gökçe , EKŞİOĞLU, Ayşegül Seçil , GÜLALDI, Nedim Cüneyt Murat , BÜLBÜL, Mehmet . "Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 197-201 . https://doi.org/10.35440/hutfd.515844
AMA YAZILITAŞ F , ÖZLÜ S , ÖZTEK ÇELEBİ F , KARGIN ÇAKICI E , ÇINAR H , EKŞİOĞLU A , GÜLALDI N , BÜLBÜL M . Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 197-201.
Vancouver YAZILITAŞ F , ÖZLÜ S , ÖZTEK ÇELEBİ F , KARGIN ÇAKICI E , ÇINAR H , EKŞİOĞLU A , GÜLALDI N , BÜLBÜL M . Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 201-197.