Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 331 - 335 2019-08-29

Clinical and demographic data of patients followed up with the diagnosis of pseudotumor cerebri in Erzurum and environmental provinces
Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri

Fatma ŞİMŞEK [1] , Nuray BİLGE [2] , Mustafa CEYLAN [3]


Background: Pseudotumor cerebri is a common disease in reproductive-age women characterized by increased intracranial pressure. The aim of our study was to investigate the clinical and demographic characteristics of pseudotumor cerebri patients from Erzurum and nearby provinces living in eastern Turkey.

Methods: In our study, the records of 27 patients from Erzurum and nearby provinces, followed-up with the diagnosis of pseudotumor cerebri at the Ataturk University, Neurology Outpatient Clinic between January 2015 and December 2018, were retrospectively reviewed. The diagnosis of the patients was made with modified Dandy criteria.

Results: Of the patients, 23 (85.18%) were female and 4 (14.81%) were male. The mean age was 38.75 in females and 48.25 in males. Of the patients, 17 (62.96%) had headache, 14 (51.85%) had blurred vision, 4 (14.81%) had double vision, 5 (18.51%) had nausea and vomiting, 3 (11.11%) had tinnitus. Fundus examination revealed unilateral papilledema in 3 (11.11%) patients and bilateral papilledema in 24 (88.88%) patients. The mean CSF pressure measurement was 348.33 mmH2O. Magnetic resonance venography showed unilateral hypoplasia of the transverse sinus in 5 (18.51%) patients. Distention of the perioptic subarachnoid space was the most common finding on Magnetic resonance Imaging examinations with 62.96% (n=17). Obesity and history of drug use were found to be the etiological causes in 8 and 3 patients, respectively, while the etiology could not be determined in 16 patients.

Conclusion: The most common symptom is headache and findings is papillary edema in patients. Neuroimaging does not show parenchymal or meningeal pathology, but findings that support the diagnosis are observed. Since the most important complication of the disease is loss of vision, early diagnosis is important to maintain visual functions.

Amaç: Psödotümör serebri kafa içi basınç artışı ile karakterize olan ve doğurganlık çağındaki kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Çalışmamızda Türkiye’nin doğusunda yaşayan Erzurum ve çevre illerden gelen psödotümör serebri hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmamızda Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Nöroloji kliniğinde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen Erzurum ve çevre illerden gelen 27 hastanın kayıtları retrospektif olarak tarandı. Hastaların tanısı modifiye Dandy kriteleri ile konuldu.

Bulgular: Hastaların 23’ ü (%85,18) kadın, 4’ü (%14,81) erkekti. Yaş ortalaması kadınlarda 38,75, erkeklerde 48,25 idi. 17 (%62,96) hastada baş ağrısı, 14 (%51,85) hastada bulanık görme, 4 (%14,81) hastada çift görme, 5 (%18,51) hastada bulantı-kusma, 3 (%11,11) hastada kulak çınlaması vardı. Göz dibi muayenesinde 3 (%11,11) hastada tek taraflı, 24 (%88,88) hastada bilateral papil ödem izlenmişti. BOS basınç ölçümü ortalaması 348,33 mmH2O idi. Manyetik rezonans venografide 5 (%18,51) hastada transvers sinüste tek taraflı hipoplazi izlenmişti. Manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde %62,96 (n=17) ile perioptik subaraknoid boşluğun genişlemesi en sık görülen bulguydu. Etiyolojik neden olarak 8 hastada obesite, 3 hastada ilaç kullanım öyküsü tesbit edilirken 16 hastada etiyoloji saptanamadı.

Sonuç: Hastalarda en sık görülen semptom baş ağrısı ve en sık muayene bulgusu papil ödemdir. Nörogörüntülemede parankimal veya meningeal patoloji olmayıp tanıyı destekleyici bulgular izlenir. Hastalığın en önemli komplikasyonu görme kaybı olduğundan erken tanı vizüel fonksiyonları korumak için önemlidir.

psödotümör serebri, manyetik rezonans görüntüleme, lomber ponksiyon
 • 1. Quincke H. Uber meningitis serosa: Sammlung Klinische Vortrage 67. Inn Med 23. 1893:655–694.
 • 2. Markey KA, Mollan SP, Jensen RH, Sinclair AJ. Understanding idiopathic intracranial hypertension: mechanisms, management and future directions. The Lancet Neurol 2016; 15(1):78–91.
 • 3. Mollan SP, Ali F, Hassan-Smith G, Botfield, H, Friedman DI, Sinclair AJ. Evolving evidence in adult idiopathic intracranial hypertension: pathophysiology and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87(9):982–992.
 • 4. Orefice G, Celentano L, Scaglione M, Davoli M, Striano S. Radioisotopic cisternography in benign intracranial hypertension of young obese women. A seven-case study and pathogenetic suggestions. Acta Neurol (Napoli) 1992; 14(1):39–50.
 • 5. Smith SV, Friedman DI. The idiopathic intracranial hypertension treatment trial: a review of the outcomes. Headache 2017; 57(8):1303–1310.
 • 6. Wall M, Kupersmith MJ, Kieburtz KD, Corbett JJ, Feldon SE, Friedman DI, et all. The idiopathic intracranial hypertension treatment trial: clinical profile at baseline. JAMA Neurol 2014; 71(6): 693–701.
 • 7. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, (beta version). Cephalalgia 2013;33(9):629-808.
 • 8. Giuseffi V, Wall M, Siegel PZ, Rojas PB. Symptoms and disease associations in idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri): a case-control study. Neurology 1991;41(2 part 1):239-244.
 • 9. Keltner JL, Johnson CA, Cello KE, Wall M. Baseline visual field findings in the Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial (IIHTT). Invest Ophthalmol Vis Sci 2014; 55(5):3200–3207.
 • 10. Friedman DI, Liu G, Digre KB. Diagnostic criteria for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology 2013; 81(13):1159–1165.
 • 11. Friedman DI. The pseudotumor cerebri syndrome. Neurologic Clinics 2014; 32(2): 363-396.
 • 12. Corbett JJ, Savino PJ, Thompson HS, Kansu T, Schatz NJ, Orr LS, et all. Visual loss in pseudotumor cerebri. Follow-up of 57 patients from five to 41 years and a profile of 14 patients with permanent severe visual loss. Arch Neurol. 1982;39(8):461-474.
 • 13. Aylward SC, Aronowitz C, Roach ES. Intracranial hypertension without papilledema in children. J Child Neurol 2016;31(2):177-183.
 • 14. Wall M. The headache profile of idiopathic intracranial hypertension. Cephalalgia 1990;10(6):331-335.
 • 15. Kupersmith MJ, Gamell L, Turbin R, Peck V, Spiegel P, Wall M. Effects of weight loss on the course of idiopathic intracranial hypertension in women. Neurology 1998;50(4):1094–1098.
 • 16. Wall M, George D. Idiopathic intracranial hypertension. A prospective study of 50 patients. Brain 1991; 114(1):155–180.
 • 17. Almarzouqi SJ, Morgan ML, Lee AG. Idiopathic intracranial hypertension in the Middle East: A growing concern. Saudi J Ophthalmol 2015;29(1):26-31.
 • 18. Cleves-Bayon C. Idiopathic intracranial hypertension in children and adolescents: an update. Headache J Head Face Pain. 2017;58(3): 485–93.
 • 19. Portelli M, Papageorgiou P. An update on idiopathic intracranial hypertension. Acta Neurochir. 2016;159(3):491–9.
 • 20. Thambisetty M, Lavin P, Newman N, Biousse V. Fulminant idiopathic intracranial hypertension. Neurology. 2007;68(3):229–32.
 • 21. Huna-Baron R, Kupersmith M. Idiopathic intracranial hypertension in pregnancy. J Neurol. 2002;249(8):1078–81.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1662-5534
Yazar: Fatma ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: atatürk üniversitesi tıp fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9328-1678
Yazar: Nuray BİLGE
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9916-0156
Yazar: Mustafa CEYLAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd531383, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {331 - 335}, doi = {10.35440/hutfd.531383}, title = {Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Fatma and BİLGE, Nuray and CEYLAN, Mustafa} }
APA ŞİMŞEK, F , BİLGE, N , CEYLAN, M . (2019). Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 331-335 . DOI: 10.35440/hutfd.531383
MLA ŞİMŞEK, F , BİLGE, N , CEYLAN, M . "Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 331-335 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/531383>
Chicago ŞİMŞEK, F , BİLGE, N , CEYLAN, M . "Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 331-335
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri AU - Fatma ŞİMŞEK , Nuray BİLGE , Mustafa CEYLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.531383 DO - 10.35440/hutfd.531383 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 335 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.531383 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.531383 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri %A Fatma ŞİMŞEK , Nuray BİLGE , Mustafa CEYLAN %T Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.531383 %U 10.35440/hutfd.531383
ISNAD ŞİMŞEK, Fatma , BİLGE, Nuray , CEYLAN, Mustafa . "Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 331-335 . https://doi.org/10.35440/hutfd.531383
AMA ŞİMŞEK F , BİLGE N , CEYLAN M . Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 331-335.
Vancouver ŞİMŞEK F , BİLGE N , CEYLAN M . Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 335-331.