Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 336 - 340 2019-08-29

İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the operations and approaches to the complications of the two new ear nose throat specialists for the first year

Mert Cemal GÖKGÖZ [1] , Hamdi TAŞLI [2]


Amaç: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birisi il merkezi, birisi ilçe merkezinde çalışan iki yeni Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanının, uzmanlıklarının ilk yılında yaptıkları ameliyatların sayısı, çeşitliliği ve komplikasyonları değerlendirildi. Ameliyatların ve komplikasyonların detaylı analizi yapılarak halen asistanlık eğitimi devam eden KBB hekimlerine nasıl bir gelecekle karşılaşacakları konusunda fikir vermesi amaçlandı.

Materyal ve Metot: Her iki hekimin 1 Şubat 2017 ile 1 Şubat 2018 tarihleri arasında ameliyat kayıtları incelendi.

Bulgular: İl merkezinde çalışan hekimin 205, diğer hekimin 165 ameliyat yaptığı görüldü ve ameliyatlar çeşitlerine göre gruplandırıldı. KBB pratiğinde en sık yapılan ameliyatların oranları belirlendi. Adenoidektomi, Tonsillektomi ve Ventilasyon Tüp İnsersiyonu oranı il merkezinde çalışan hekimde %35.5, ilçe merkezinde çalışan hekimde %25.6 olarak belirlendi. Septoplasti oranı sırasıyla %21 ve 15.8, Septorinoplasti oranı %10.4 ve %12.8 olarak belirlendi. Timpanoplasti oranı sırasıyla %15 ve %9.75 olarak belirlendi. Lenf nodu, kist ve lipom eksizyonları oranı sırasıyla %5 ve %7.3 olarak belirlendi.

Sonuç: Her KBB uzmanı mezun olurken temel ameliyatları etkin bir şekilde yapabilme yeteneğini kazanmış olmalıdır. Karşılaşılan komplikasyonlara karşı tedavi seçeneklerinin ve nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin bilinmesi diğer önemli noktadır. 

Background: In the Southeastern Anatolia Region, two new Ear Nose and Throat (ENT) specialists, one in the provincial center and one in the district center, were evaluated for the number, variety and complications of their operations in the first year of their specialty. A detailed analysis of the surgeries and complications was done and it was aimed to give an idea about the future of the ENT physicians who are still studying assistantship.

Methods: The records of surgeries between February 1, 2017 and February 1, 2018 were reviewed.

Results: The physician working at the province center performed 205, the other physician performed 165 operations. The operations were grouped according to their types. The rates of the most frequent operations in ENT practice were determined. The ratio of adenoidectomy, tonsillectomy and ventilation tube insertion were determined as 35.5% in the physician working in the province center and 25.6% in the physician working in the district center. The rate of septoplasty was 21% and 15.8%, and the rate of septorhinoplasty was 10.4% and 12.8% respectively. The rate of tympanoplasty was 15% and 9.75%, and the ratio of lymph node, cyst and lipoma excision was determined as 5% and 7.3%, respectively.

Conclusion: Every ENT specialist should be able to perform basic operations effectively while graduating. Treatment options and approaches to the complications should be known.

Otorinolaringolojik Hastalıklar, Adenoidektomi, Timpanoplasti
 • Referans 1. Gander P, Briar C, Garden A, Purnell H, Woodward A. A gender-based analysis of work patterns, fatigue, and work/life balance among physicians in postgraduate training. Acad Med. 2010;85(9):1526-1536.
 • Referans 2. Hu A, Sardesai MG, Meyer TK. A need for otolaryngology education among primary care providers. Med Educ Online. 2012;17: 17350.
 • Referans 3. O'Brien DC, Squires LD, Robinson AD, Ramadan H, Diaz R. A Multicenter, Cross-Sectional Assessment of Otolaryngology Knowledge Among Primary Care Trainees. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2018;127(9):631-636
 • Referans 4. Eskander A, Campisi P, Witterick IJ, Pothier DD. Consultation diagnoses and procedures billed among recent graduates practicing general otolaryngology - head & neck surgery in Ontario, Canada. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;47(1):47.
 • Referans 5. Patel HH, Straight CE, Lehman EB, Tanner M, Carr MM. Indications for tonsillectomy: a 10 year retrospective review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(12):2151-2155.
 • Referans 6. Darrow DH, Siemens C. Indications for tonsillectomy and adenoidectomy. Laryngoscope. 2002;112:6-10.
 • Referans 7. Whelan RL, Shaffer A, Anderson ME, Hsu J, Jabbour N. Reducing rates of operative intervention for pediatric post-tonsillectomy hemorrhage. Laryngoscope. 2018;128(8):1958-1962.
 • Referans 8. Kapusuz Z, Sakallıoğlu Ö, Göçmen Y, Saydam L. Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonrası Kanama Olasılığı Üzerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(1): 36-39
 • Referans 9. Tomkinson A, Harrison W, Owens D, Fishpool S, Temple M. Postoperative hemorrhage following adenoidectomy. Laryngoscope. 2012;122(6):1246-1253.
 • Referans 10. Demirbilek N, Evren C, Altun U. Postadenoidectomy hemorrhage: how we do it? Int J Clin Exp Med. 2015;8(2):2799-2803
 • Referans 11. Salihoğlu M, Çalışkan H, Çakmak A. Adenoidektomi sonrası endoskopi ve ayna ile nazofarenks değerlendirmesinin tedavi sonucuna etkisi. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):58-63
 • Referans 12. Tzifa KT, Skinner DW. A survey on the management of reactionary haemorrhage following adenoidectomy in the UK and our practice. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004; 29: 153-156
 • Referans 13. Sürmelioğlu Ö, Özdemir S, Tarkan Ö, Tuncer Ü. Kronik otitis media tedavisinde transkanal endoskopik timpanoplasti. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):330-333
 • Referans 14. Özgür A, Dursun E, Erdivanli ÖÇ, Coşkun ZÖ, Terzi S, Emiroğlu G et al. Endoscopic cartilage tympanoplasty in chronic otitis media. J Laryngol Otol. 2015;129(11):1073-1077.
 • Referans 15. Choi N, Noh Y, Park W, Lee JJ, Yook S, Choi JE et al. Comparison of Endoscopic Tympanoplasty to Microscopic Tympanoplasty. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017;10(1):44-49.
 • Referans 16. Kuo CH, Wu HM. Comparison of endoscopic and microscopic tympanoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017;274(7):2727-2732.
 • Referans 17. Tseng CC, Lai MT, Wu CC, Yuan SP, Ding YF. Learning curve for endoscopic tympanoplasty: Initial experience of 221 procedures. J Chin Med Assoc. 2017;80(8):508-514.
 • Referans 18. Dogan S, Bayraktar C. Endoscopic tympanoplasty: learning curve for a surgeon already trained in microscopic tympanoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;274(4):1853-1858
 • Referans 19. Öztürk K, Göde S, Gürsan G, Kirazlı T. Parotidektomi sırasında monitörizasyon ile ameliyat sonrası fasiyal sinir fonksiyonu öngörülebilir mi? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(1):28-31
 • Referans 20. Tsai Do BS. Reflections on the Changing Platform of Education for the Budding Otolaryngologist. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;153(5):706-707.
 • Referans 21. Hughes JP, Quraishi MS. YouTube resources for the otolaryngology trainee. J Laryngol Otol. 2012;126(1):61-62
 • Referans 22. Tarpada SP, Hsueh WD, Gibber MJ. Resident and student education in otolaryngology: A 10-year update on e-learning. Laryngoscope. 2017;127(7):219-224
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8389-5601
Yazar: Mert Cemal GÖKGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2186-5006
Yazar: Hamdi TAŞLI
Kurum: ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd551076, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {336 - 340}, doi = {10.35440/hutfd.551076}, title = {İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÖKGÖZ, Mert Cemal and TAŞLI, Hamdi} }
APA GÖKGÖZ, M , TAŞLI, H . (2019). İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 336-340 . DOI: 10.35440/hutfd.551076
MLA GÖKGÖZ, M , TAŞLI, H . "İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 336-340 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/551076>
Chicago GÖKGÖZ, M , TAŞLI, H . "İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 336-340
RIS TY - JOUR T1 - İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi AU - Mert Cemal GÖKGÖZ , Hamdi TAŞLI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.551076 DO - 10.35440/hutfd.551076 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 340 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.551076 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.551076 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi %A Mert Cemal GÖKGÖZ , Hamdi TAŞLI %T İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.551076 %U 10.35440/hutfd.551076
ISNAD GÖKGÖZ, Mert Cemal , TAŞLI, Hamdi . "İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 336-340 . https://doi.org/10.35440/hutfd.551076
AMA GÖKGÖZ M , TAŞLI H . İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 336-340.
Vancouver GÖKGÖZ M , TAŞLI H . İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 340-336.