Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 241 - 244 2019-08-29

Ultrasound measurements from different regions for transversus abdominis plan block
Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler

Orhan BİNİCİ [1] , Erdoğan DURAN [2] , Mehmet Kenan EROL [3] , Başak PEHLİVAN [4] , Veli Fahri PEHLİVAN [5] , Ahmet ATLAS [6]


Background: Inadequate or overdose use of analgesics is becoming increasingly important; therefore, analgesia methods are developing day by day. Transversus abdominis plan (TAP) block is a method for pain control in abdominal surgeries under ultrasound guidance. In our study, we aimed to investigate the area where TAP block should be applied by taking measurements from different regions under ultrasound guidance.

Methods: Thirty patients aged between 18-65 years were included in the study. Linear oblique muscle, external oblique muscle, and transverse abdominal plan sheath width from the anterior axillary region and medial axillary line from the anterior abdominal region, from the subcostal region of the ultrasound to the anterior abdomen, and from the upper iliac crest were recorded. The image sharpness of these regions (poor, good and very good) was evaluated and recorded.

Results: Internal oblique muscle, external oblique muscle, transversus abdominus muscle widths and transversus abdominus fascia were found to be lower and statistically significant (P <0) when comparing the anterior axillary line (A1) over Krista iliac line with the median axillary line (A2). , 05). Internal oblique muscle and transversus abdominus fascia were found to be lower in the measurements taken when comparing the anterior axillary line (B1) under the costal edge with the median axillary line (B2) and were found to be statistically significant (P <0.05).

Conclusion: We believe that the probe should be made over the medial axillary line when TAP block is applied because the measurements are higher than the anterior axillary line and the image clarity is better.

 

Key words: Transversus abdominis plan block, Ultrasound, Analgesia.

Amaç: Analjeziklerin yetersiz veya yüksek doz kullanımı giderek önem kazanmaktadır; bu yüzden analjezi yöntemleri her gün geçtikçe gelişmektedir. Transversus abdominis plan (TAP)  bloğu ultrason eşliğinde batın cerrahilerinde ağrı kontrolü için yapılan bir yöntemdir. Çalışmamızda Ultrason eşliğinde farklı bölgelerden ölçümler alarak TAP bloğunun hangi bölgeden uygulanması gerektiğini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmaya 18-65 yaş arası 30 hasta çalışmaya alındı. Ön karın bölgesinden ultrason’nun lineer probu subkostal bölgeden ve krista iliyakanın üstünden anterior aksiler bölge ve mediyal aksiler hatta denk gelecek bölgeden internal oblık kas, eksternal oblik kas, ve transversus abdominal plan kılıf genişliği kaydedildi. Yine bu bölgelerin görüntü netliği (kötü, iyi ve çok iyi olarak ) değerlendirilip kaydedildi.

Bulgular: Krista iliyaka üzerinden anterior aksiler hattın (A1) median aksiler hat (A2) ile karşılaştırılmasında alınan ölçümlerde internal oblik kas, eksternal oblik kas, transversus abdominus kası genişlikleri ve transversus abdominus fasiya daha düşük çıkmış ve  istatistiksel olarak olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05). Kostal kenar altından anterior aksiler hattın (B1) median aksiler hat (B2) ile karşılaştırılmasında alınan ölçümlerde internal oblık kas ile transversus abdominus fasiya daha düşük çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05).

Sonuç: Medial aksiler hatta anterior aksiler hatta göre ölçümlerin daha yüksek çıkması ve görüntü netliğinin daha iyi olması nedeniyle TAP blok uygulanırken probun mediyal aksiler hat üzerinden yapılması gerektiği kanatindeyiz.

 

Anahtar Kelimeler: Transversus abdominis plan bloğu, Ultrason, Analjezi.

  • 1- Ekmekçi P, Bengisu ZK, Kazbek BK, Has S, Tüzüner F. Ultrasound guided TAP block for the treatment of postoperative prolonged pain - an alternative approach AĞRI 2012;24(4):191-193 doi: 10.5505/agri.2012.82905
  • 2- McDonnell J G, O’Donnell B, Curley G, Heffernan A, Laffey JG. The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after abdominal surgery: a prospective randomized controlled trial. Anesth Analg 2007;104(1):193-7.
  • 3- Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultra-sound-guided transversus abdominis plane (TAP) block. Anaesth Intensive Care. 2007; 35: 616-7.
  • 4- Gürkan Y, Tekin M. Ultrasonografi Rehberliğinde Rejyonal Anestezi. Transversus Abdominis Plan Bloğu. 2011; 145-51.
  • 5- Theodoraki K, Papacharalampous P, Tsaroucha A, Vezakis A, Argyra E.The effect of transversus abdominis plane block on acute and chronic pain after inguinal hernia repair. A randomized controlled trial. Int J Surg. 2019 Mar;63:63-70. doi: 10.1016/j.ijsu.2019.02.007. Epub 2019 Feb 12
  • 6- Tekelioğlu ÜY, Demirhan A, Koçoğlu H. Transversus Abdominis Plan (TAP) Bloğu. Abant Med J 2013;2(2):156-160 doi: 10.5505/abantmedj.2013.66376
  • 7- Mittal T, Dey A, Siddhartha R, Nali A, Sharma B, Malik V. Efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block for postoperative analgesia in laparoscopic gastric sleeve resection: a randomized single blinded case control study. Surg Endosc. 2018 Dec;32(12):4985-4989. doi: 10.1007/s00464-018-6261-6. Epub 2018 Jun 4.
  • 8- Batko I, Kościelniak BK, Al-Mutari I, Kobylarz K. Benefits of ultrasound-guided transversus abdominis plane block for open appendectomy in children. Anaesthesiol Intensive Ther. 2017;49(3):198-203. doi: 10.5603/AIT.a2017.0039. Epub 2017 Aug 2.
  • 9- Fusco P, Cofini V, Petrucci E, Scimia P, Pozone T, Paladini G, Carta G, Necozione S, Borghi B, Marinangeli F. Transversus Abdominis Plane Block in the Management of Acute Postoperative Pain Syndrome after Caesarean Section: A Randomized Controlled Clinical Trial. Pain Physician. 2016 Nov-Dec;19(8):583-591.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3158-8252
Yazar: Orhan BİNİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AB, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 6663-0000-0029-6068
Yazar: Erdoğan DURAN
Kurum: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AB, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orcid: 0000-0003-1493-8828
Yazar: Mehmet Kenan EROL
Kurum: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AB, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orcid: 0000-0001-6985-343X
Yazar: Başak PEHLİVAN
Kurum: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AB, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Orcid: 0000-0001-5661-4499
Yazar: Veli Fahri PEHLİVAN
Kurum: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AB, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orcid: 0000-0001-5999-0510
Yazar: Ahmet ATLAS
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd573334, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {241 - 244}, doi = {10.35440/hutfd.573334}, title = {Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler}, key = {cite}, author = {BİNİCİ, Orhan and DURAN, Erdoğan and EROL, Mehmet Kenan and PEHLİVAN, Başak and PEHLİVAN, Veli Fahri and ATLAS, Ahmet} }
APA BİNİCİ, O , DURAN, E , EROL, M , PEHLİVAN, B , PEHLİVAN, V , ATLAS, A . (2019). Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 241-244 . DOI: 10.35440/hutfd.573334
MLA BİNİCİ, O , DURAN, E , EROL, M , PEHLİVAN, B , PEHLİVAN, V , ATLAS, A . "Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 241-244 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/573334>
Chicago BİNİCİ, O , DURAN, E , EROL, M , PEHLİVAN, B , PEHLİVAN, V , ATLAS, A . "Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 241-244
RIS TY - JOUR T1 - Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler AU - Orhan BİNİCİ , Erdoğan DURAN , Mehmet Kenan EROL , Başak PEHLİVAN , Veli Fahri PEHLİVAN , Ahmet ATLAS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.573334 DO - 10.35440/hutfd.573334 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 244 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.573334 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.573334 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler %A Orhan BİNİCİ , Erdoğan DURAN , Mehmet Kenan EROL , Başak PEHLİVAN , Veli Fahri PEHLİVAN , Ahmet ATLAS %T Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.573334 %U 10.35440/hutfd.573334
ISNAD BİNİCİ, Orhan , DURAN, Erdoğan , EROL, Mehmet Kenan , PEHLİVAN, Başak , PEHLİVAN, Veli Fahri , ATLAS, Ahmet . "Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 241-244 . https://doi.org/10.35440/hutfd.573334
AMA BİNİCİ O , DURAN E , EROL M , PEHLİVAN B , PEHLİVAN V , ATLAS A . Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 241-244.
Vancouver BİNİCİ O , DURAN E , EROL M , PEHLİVAN B , PEHLİVAN V , ATLAS A . Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 244-241.