Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 231 - 234 2019-08-29

Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi
The relation between femoral sulcus angle and patellar subluxation

Dilek ŞEN DOKUMACI [1] , Sunay Sibel KARAYOL [2]


Amaç: Bu çalışmada Diz MR tetkikleri retrospektif olarak incelenerek patellar subluksasyon saptanan hastalarda femur troklear açı ölçümünü kullanarak patellar subluksasyon ile troklear açı arasında ilişki olup olmadığı amaçlandı.

Materyal ve Metot: Diz ağrısı şikayeti ile Radyoloji kliniğinde Diz MR tetkiki yapılan 550 hasta retrospektif olarak PACS sistemi üzerinden değerlendirildi. Bu değerlendirmede patellar subluksasyon varlığı incelendi ve aksiyal planda troklear açı ölçümleri gerçekleştirildi. Patellar  subluksasyon patellanın medial veya lateral köşelerinin en rahat görülebildiği aksiyal kesit seçilerek patellanın medial veya lateral köşelerine dik olarak çizilen hat ile medial veya lateral femoral kondilin anterior kesimine dik olarak çizilen hat arası mesafenin 5 mm nin üzerinde olması olarak belirlendi. Troklear açı ise troklear oluğun en derin olduğu kesit seçilerek troklea medial ve lateral fasetlerinin en yüksek noktası ile interkondiler sulkusun en derin noktası arasındaki açı olarak ölçüldü. Patellar subluksasyonu olmayan hastalar kontrol grubu olarak kabul edildi. Patellar subluksasyon saptanan grup ile kontrol grubu troklear açı yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 395 hastanın ortalama yaşları 39,33±0,45 olarak hesaplandı. Hastaların 189 (%47,8)’i kadın, 206 (%52,2)’si erkek idi. Tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde troklear açı ortalama 132,52±0,52 olarak hesaplandı. Patellar subluksasyon saptanmayan hastalardaki troklear açı ortalama 130,11±8,4 olarak hesaplandı. Laterale patellar subluksasyon saptanan hastaların ortalama troklear açı değeri 144,28±12,0, mediale patellar subluksasyonu olan hastaların ortalama troklear açı değeri 133,31±10,1 olarak bulundu. Kontol grubu ile laterale luksasyonu olan grup arasında ise troklear açı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0,000).

Sonuç: Rutin MR incelemelerinde kolaylıkla tanınabilen lateral patellar subluksasyon ile troklear açı arasında anlamlı bir ilişki olup bu patolojinin erken tanısı ve etkili tedavi edilmesi sonucu hastalardaki morbiditenin azalmasına yardımcı olabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Femoral sulkus açısı, patella, subluksasyon, troklear displazi

Background: In this study, we aimed to determine whether there is a relationship between patellar subluxation and trochlear angle by using femoral trochlear angle measurement in patients with patellar subluxation who were evaluated for knee MRI.

Methods: 550 patients with knee pain who underwent knee MRI in the radiology clinic were evaluated retrospectively via PACS system. In this evaluation, the presence of patellar subluxation was examined and trochlear angle measurements were performed on the axial plane. Patellar subluxation was measured on the axial section where the medial or lateral corners of the patella were easily seen. The distance between the line drawn perpendicular to the medial or lateral corners of the patella and the line drawn perpendicular to the anterior section of the medial and lateral femoral condyles was mesasured. It was considered as subluxation when this distenace was above 5 mm. Trochlear angle was measured as the angle between the highest point of the medial and lateral facets of the trochlea and the deepest point of the intercondylar sulcus. Patients without patellar subluxation were accepted as the control group. Patellar subluxation group and control group were compared in terms of trochlear angle.

Results: Total of 395 patients included in the study. The mean age of them was 39,33 ± 0,45. 189 (47,8%) of the patients were female and 206 (52,2%) were male. When all patients were evaluated together, the mean trochlear angle was calculated as 132,52 ± 0,52. The mean trochlear angle was 130,11 ± 8,4 in patients without patellar subluxation. The mean trochlear angle of the patients with lateral patellar subluxation was 144,28 ± 12,0. The mean trochlear angle of the patients with medial patellar subluxation was 133,31 ± 10,1. A statistically significant difference was found between the control group and the lateral patellar luxation group in terms of trochlear angle (p = 0.000).

Conclusions: There is a significant relationship between the lateral patellar subluxation and trochlear angle which is an easily recognizable pathology on routine MRI. Early diagnosis and effective treatment of this pathology may help to reduce morbidity.

 

Keywords: Femoral sulcus angle, patella, subluxation, trochlear dysplasia

 • 1. Parikh SN, Lykissas MG. Classification of Lateral Patellar Instability in Children and Adolescents. Orthop Clin North Am. 2016; 47(1):145-152.
 • 2. Tsavalas N, Katonis P, Karantanas AH. Knee joint anterior malalignment and patellofemoral osteoarthritis: an MRI study. Eur Radiol. 2012; 22(2):418-428.
 • 3. Toms AP, Cahir J, Swift L, Donell ST. Imaging the femoral sulcus with ultrasound, CT, and MRI: reliability and generalizability in patients with patellar instability. Skeletal Radiol. 2009; 38(4):329-38.
 • 4. Parikh SN, Rajdev N. Trochlear Dysplasia and its Relationship to the Anterior Distal Femoral Physis. J Pediatr Orthop. 2019; 39(3):177-184.
 • 5. Dejour D, Le Coultre B. Osteotomies in patello-femoral instabilities. Sports Med Arthrosc Rev. 2007; 15(1):39-46.
 • 6. Gillespie D, Mandziak D, Howie C. Influence of posterior lateral femoral condyle geometry on patellar dislocation. Arch Orthop Trauma Surg. 2015; 135(11):1503-9
 • 7. Duran S, Cavusoglu M, Kocadal O, Sakman B. Association between trochlear morphology and chondromalacia patella: an MRI study. Clin Imaging. 2017; 41:7-10.
 • 8. Tsakoniti AE, Mandalidis DG, Athanasopoulos SI, Stoupis CA. Effect of Q-angle on patellar positioning and thickness of knee articular cartilages. Surg Radiol Anat. 2011; 33(2):97-104.
 • 9. Yi M, Hong SH, Choi JY, Yoo HJ, Kang Y, Park J, et all. Femoral Trochlear Groove Morphometry Assessed on Oblique Coronal MR Images. AJR Am J Roentgenol. 2015; 205(6):1260-8.
 • 10. Nakanishi K, Inoue M, Harada K, Ikezoe J, Murakami T, Nakamura H, et all. Subluxation of the patella: evaluation of patellar articular cartilage with MR imaging. Br J Radiol. 1992; 65(776):662-7.
 • 11. Fucentese SF, von Roll A, Koch PP, Epari DR, Fuchs B, Schottle PB. The patella morphology in trochlear dysplasia--a comparative MRI study. Knee. 2006; 13(2):145-50.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3012-427X
Yazar: Dilek ŞEN DOKUMACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2696-3580
Yazar: Sunay Sibel KARAYOL
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd581297, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {231 - 234}, doi = {10.35440/hutfd.581297}, title = {Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi}, key = {cite}, author = {ŞEN DOKUMACI, Dilek and KARAYOL, Sunay Sibel} }
APA ŞEN DOKUMACI, D , KARAYOL, S . (2019). Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 231-234 . DOI: 10.35440/hutfd.581297
MLA ŞEN DOKUMACI, D , KARAYOL, S . "Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 231-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/581297>
Chicago ŞEN DOKUMACI, D , KARAYOL, S . "Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 231-234
RIS TY - JOUR T1 - Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi AU - Dilek ŞEN DOKUMACI , Sunay Sibel KARAYOL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.581297 DO - 10.35440/hutfd.581297 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 234 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.581297 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.581297 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi %A Dilek ŞEN DOKUMACI , Sunay Sibel KARAYOL %T Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.581297 %U 10.35440/hutfd.581297
ISNAD ŞEN DOKUMACI, Dilek , KARAYOL, Sunay Sibel . "Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 231-234 . https://doi.org/10.35440/hutfd.581297
AMA ŞEN DOKUMACI D , KARAYOL S . Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 231-234.
Vancouver ŞEN DOKUMACI D , KARAYOL S . Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 234-231.