Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 227 - 230 2019-08-29

BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları
CT-guided transthoracic core needle lung biopsy: diagnostic efficacy and complication rates

Osman DERE [1] , Mehmet KOLU [2] , Adem AĞYAR [3] , Zeynep Pelin BEKİN SARIKAYA [4] , İclal HOCANLI [5] , Abdürrahim DUSAK [6]


Amaç: Bu çalışmanın amacı bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunda transtorasik akciğer kesici iğne biyopsilerinin tanısal etkinliğini ve komplikasyon oranlarını göstermektir.

Materyal ve metod: Çalışmaya BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi yapılan 50 hastanın 50 akciğer lezyonu dahil edildi. Hastaların 31̍ i erkek 19̍ u kadın ve yaş ortalaması 58,16 idi. Akciğer lezyonlarının yerleşimi, boyutu, morfolojik yapısı ve geçilen akciğer parankim uzunluğu, histopatolojik sonuçlar ve komplikasyon oranları elde edildi.

Bulgular: Biyopsi sonucu 50 lezyonun 46 tanesinde tanısal sonuç elde edildi. Dört hastada alınan biyopsi materyali yetersiz bulundu. Tanısal sonuç elde edilen 46 lezyonun 30 ̍ unda malign bulgular, 16̍ sında benign bulgular elde edildi. İşlem sırasında ve sonrasında üç hastada pnömotoraks, dört hastada hemoraji ve üç hastada pnömotoraks ve hemoraji birlikte gelişti.

Sonuç: BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi güvenli ve akciğer lezyonlarının tanısında etkin bir yöntemdir.

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, akciğer lezyonu, akciğer biyopsisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunda transtorasik akciğer kesici iğne biyopsilerinin tanısal etkinliğini ve komplikasyon oranlarını göstermektir.

Materyal ve metod: Çalışmaya BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi yapılan 50 hastanın 50 akciğer lezyonu dahil edildi. Hastaların 31̍ i erkek 19̍ u kadın ve yaş ortalaması 58,16 idi. Akciğer lezyonlarının yerleşimi, boyutu, morfolojik yapısı ve geçilen akciğer parankim uzunluğu, histopatolojik sonuçlar ve komplikasyon oranları elde edildi.

Bulgular: Biyopsi sonucu 50 lezyonun 46 tanesinde tanısal sonuç elde edildi. Dört hastada alınan biyopsi materyali yetersiz bulundu. Tanısal sonuç elde edilen 46 lezyonun 30 ̍ unda malign bulgular, 16̍ sında benign bulgular elde edildi. İşlem sırasında ve sonrasında üç hastada pnömotoraks, dört hastada hemoraji ve üç hastada pnömotoraks ve hemoraji birlikte gelişti.

Sonuç: BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi güvenli ve akciğer lezyonlarının tanısında etkin bir yöntemdir.

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, akciğer lezyonu, akciğer biyopsisi

Background: The aim of this study was to investigate the diagnostic efficacy and complication rates of computed tomography (CT) guided core needle  transthoracic lung biopsies.

Methods: 50 lung lesions of 50 patients who underwent CT guided transthoracic core needle lung biopsy were included in the study. Thirty-one patients were male and 19 were female and the mean age was 58,16. The location, size, morphological structure of lung lesion and length of traversing lung parenchyma, histopathological results and complication rates were obtained.

Results: Diagnostic results were obtained in 46 of 50 lesions. Biopsy material was inadequate in four patients. Of the 46 lesions with diagnostic results, 30 had malignant and 16 had benign findings. Pneumothorax in three patients, hemorrhage in four patients and both pneumothorax and hemorrhage in three patients evolved during and after the procedure.

Conclusion: CT guided transthoracic core needle lung biopsy is a safe and effective method for the diagnosis of lung lesions.

 

Key Words: Computed tomography, lung lesion, lung biopsy

 • 1. Shah PL, Singh S, Bower M, et al. The role of transbronchial fine needle aspiration in an integrated care pathway for the assessment of patients with suspected lung cancer. J Thorac Oncol 2006; 1: 324-327.
 • 2. Zhou Y, Thiruvalluvan K, Krzeminski L, et al. CT‑guided robotic needle biopsy of lung nodules with respiratory motion ‑ experimental system and preliminary test. Int J Med Robot 2013; 9: 317-330.
 • 3. Gümüştaş S, Çiftçi E. Akciğer Kanseri Tanısında Perkütan Biyopsiler. Trd Sem 2014; 2: 354-363
 • 4. Yeow KM, Su IH, Pan KT, et al. Risk factors of pneumothorax and bleeding: multivariate analysis of 660 CT-guided coaxial cutting needle lung biopsies. Chest. 2004; 126(3):748-754.
 • 5. Manhire A, Chairman CM, Clelland C, et al. Guidelines for radiologically guided lung biopsy. Thorax 2003; 58:920–936.
 • 6. American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS). Pretreatment evaluation of non-small cell lung cancer. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156:320–332.
 • 7. Gong Y, Sneige N, Guo M, et al. Transthoracic fine needle aspiration vs concurrent core needle biopsy in diagnosis of intrathoracic lesions: a retrospective comparison of diagnostic accuracy. Am J Clin Pathol 2006; 125: 438-444.
 • 8. Jae LI, June IH, Miyeon Y, et al. Percutaneous core needle biopsy for small (<10 mm) lung nodules: accurate diagnosis and complication rates. Diagn Interv Radiol 2012; 18:527–530.
 • 9. Aktaş AR, Gözlek E, Yılmaz Ö, et al. CT-guided transthoracic biopsy: histopathologic results and complication rates. Diagn Interv Radiol 2015; 21:67-70.
 • 10. Topal U, Berkman YM. Effect of needle tract bleeding on occurrence of pneumothorax after transthoracic needle biopsy. Eur J Radiol 2005; 53: 495-499
 • 11. Min L, Xu X, Song Y, et al. Breath-hold after forced expiration before removal of the biopsy needle decreased the rate of pneumothorax in CT-guided transthoracic lung biopsy. Eur J Radiol 2013; 82: 187-190.
 • 12. MacDuff A, Arnold A, Harvey J. BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65: 18-31.
 • 13. Kulvatunyou N, Erickson L, Vijayasekaran A, et al. Randomized clinical trial of pigtail catheter versus chest tube in injured patients with uncomplicated traumatic pneumothorax. Br J Surg 2014; 101: 17-22.
 • 14. Brims FJ, Maskell NA. Ambulatory treatment in The management of pneumothorax: a systematic review of the literature. Thorax 2013; 68: 664-669.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8346-9477
Yazar: Osman DERE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9659-6053
Yazar: Mehmet KOLU
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8431-9411
Yazar: Adem AĞYAR
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9588-6702
Yazar: Zeynep Pelin BEKİN SARIKAYA
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8577-3111
Yazar: İclal HOCANLI
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4363-5861
Yazar: Abdürrahim DUSAK
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 30 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd583179, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {227 - 230}, doi = {10.35440/hutfd.583179}, title = {BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları}, key = {cite}, author = {DERE, Osman and KOLU, Mehmet and AĞYAR, Adem and BEKİN SARIKAYA, Zeynep Pelin and HOCANLI, İclal and DUSAK, Abdürrahim} }
APA DERE, O , KOLU, M , AĞYAR, A , BEKİN SARIKAYA, Z , HOCANLI, İ , DUSAK, A . (2019). BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 227-230 . DOI: 10.35440/hutfd.583179
MLA DERE, O , KOLU, M , AĞYAR, A , BEKİN SARIKAYA, Z , HOCANLI, İ , DUSAK, A . "BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 227-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/583179>
Chicago DERE, O , KOLU, M , AĞYAR, A , BEKİN SARIKAYA, Z , HOCANLI, İ , DUSAK, A . "BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 227-230
RIS TY - JOUR T1 - BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları AU - Osman DERE , Mehmet KOLU , Adem AĞYAR , Zeynep Pelin BEKİN SARIKAYA , İclal HOCANLI , Abdürrahim DUSAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.583179 DO - 10.35440/hutfd.583179 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 230 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.583179 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.583179 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları %A Osman DERE , Mehmet KOLU , Adem AĞYAR , Zeynep Pelin BEKİN SARIKAYA , İclal HOCANLI , Abdürrahim DUSAK %T BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.583179 %U 10.35440/hutfd.583179
ISNAD DERE, Osman , KOLU, Mehmet , AĞYAR, Adem , BEKİN SARIKAYA, Zeynep Pelin , HOCANLI, İclal , DUSAK, Abdürrahim . "BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 227-230 . https://doi.org/10.35440/hutfd.583179
AMA DERE O , KOLU M , AĞYAR A , BEKİN SARIKAYA Z , HOCANLI İ , DUSAK A . BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 227-230.
Vancouver DERE O , KOLU M , AĞYAR A , BEKİN SARIKAYA Z , HOCANLI İ , DUSAK A . BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 230-227.