BibTex RIS Kaynak Göster

Expression of Fibroblast Growth Factor-2 and Vascular Endothelial Growth Factor in the Quail (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduct

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 6 - 11, 01.01.2013

Öz

This study was aimed at determining the immunolocalization of VEGF and FGF-2 in the quail oviduct. The avidinbiotin
peroxidase method was applied as an immunohistochemical technique. Immunostaining for VEGF and FGF-2 was
rather intense in the luminal epithelium of caudal region of the infundibulum and of the isthmus , and it was observed that
immunostaining was localized mostly in the apical cytoplasm. The epithelial cells lining the isthmus displayed diffuse
cytoplasmic reactions for VEGF and FGF-2. While the reaction for VEGF was very intense, the reaction for FGF-2 was very
weak in the luminal epithelium and moderate in the invaginated epithelium. In the magnum, VEGF (+) cells were present in
the epithelium lining the mucosal folds, which were situated in regions with higher activity of the proprial glands. In the
uterus and vagina, moderate to weak immunostaining for FGF-2 was detected in only the smooth muscle of the muscularis
layer. The expression of FGF-2 and VEGF in the oviduct of healthy quails demonstrates that the reproductive physiology of
these animals is regulated not only by hormonal mechanisms, but also by other molecular mechanisms.

Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 6 - 11, 01.01.2013

Öz

Bu çalışma bıldırcın oviduktunda VEGF ve FGF-2’nin immunolokalizasyonunu belirlemek amacıyla yapıldı.
İmmunohistokimyasal yöntem olarak avidin-biotin peroksidaz metodu uygulandı. VEGF ve FGF-2 immunboyanması
infindibulumun kaudal bölümünün ve istmus bölümünün lumenini sınırlandıran epitelde oldukça yoğundu ve çoğunlukla
apikal sitoplazmada lokalizeydi. İstmusu çevreleyen epitel hücrelerinde VEGF ve FGF-2 için diffuz sitoplazmik reaksiyon
gözlendi. Ancak bu reaksiyon VEGF için çok yoğun, FGF-2 için ise lumen epitelinde çok zayıf, invagine olan epitel
bölgelerinde ise orta yoğunluktaydı. Magnum bölümünde, lamina propriyada bulunan bezlerin daha aktif olduğu
bölgelerdeki mukoza dürümlerini örten epitelde VEGF (+) hücrelere rastlandı. Uterus ve vagina bölümlerinde sadece
muskularis katmanındaki düz kas dokusunda FGF-2 için orta ve zayıf derecede immunboyanma gözlendi. FGF-2 ve VEGF’nin
sağlıklı bıldırcın oviduktunda ekspresse edilmeleri, bu canlılarda üreme fizyolojisinin kontrolünde sadece hormonal
mekanizmaların değil farklı diğer bazı moleküler mekanizmaların da bulunduğunu göstermektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA68SP84AC
Bölüm Araştıma
Yazarlar

İsmail Şah Harem Bu kişi benim

Ebru Karadağ Sarı Bu kişi benim

Melek Koçak Harem Bu kişi benim

Mahmut Sözmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Harem, İ. Ş., Karadağ Sarı, E., Koçak Harem, M., Sözmen, M. (2013). Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 6-11.
AMA Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Koçak Harem M, Sözmen M. Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):6-11.
Chicago Harem, İsmail Şah, Ebru Karadağ Sarı, Melek Koçak Harem, ve Mahmut Sözmen. “Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 Ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 6-11.
EndNote Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Koçak Harem M, Sözmen M (01 Ocak 2013) Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 6–11.
IEEE İ. Ş. Harem, E. Karadağ Sarı, M. Koçak Harem, ve M. Sözmen, “Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 6–11, 2013.
ISNAD Harem, İsmail Şah vd. “Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 Ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 6-11.
JAMA Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Koçak Harem M, Sözmen M. Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:6–11.
MLA Harem, İsmail Şah vd. “Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 Ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 6-11.
Vancouver Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Koçak Harem M, Sözmen M. Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japonica) Oviduktunda Fibroblast Büyüme Faktörü-2 ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):6-11.