e-ISSN: 2146-7188
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi

Harran Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, tüm veteriner hekimliği ve sağlık bilimleri kurumlarına ve bireylere ulaşmayı amaçlayan, 6 ayda bir ve yılda 2 kez elektronik ortamda yayınlanan, ücretsiz bilimsel ve kör hakemli bir dergidir. Kısaltılmış isim “Harran Üniv Vet Fak Derg”dir. Dergi, Dergipark sisteminde editoryal incelemeye tabidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren (sayı 4/1 ve sonrası) TR DİZİN ve 2018 yılından itibaren(sayı 7/1 ve sonrası) uluslararası  indekslerde taranmaktadır. Dergiye gönderilen tüm yeni makaleler, Editörlük tarafından incelenir, yayın kurallarına uymayan makaleler reddedilir. Editörlük tarafından uygun bulunan makaleler, alan editörlerine gönderilir. Alan editörleri gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra makaleyi en az 2 hakeme gönderir. Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen makaleler editör tarafından dil ve dilbilgisi açısından incelenir ve kabul edilir. Kabul edilen makaleler dizgiye gönderilir. Dizgiden gelen makale, son kontrol için yazara gönderilmesinden sonra onay durumunda yayın için sıraya alınır. Dergimizde yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler için telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2023 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Geometric Morphometric Analyses on Radiographic Images of The Carpal Joint Region of English Setters

Taranan&İndekslenen Veri tabanları