BibTex RIS Kaynak Göster

Pathological Investigations of Experimental Leptospirosis in Hamsters

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 18 - 26, 01.01.2013

Öz

Forty-eight Syrian hamsters (Cricetus auratus), aged 1.5-2 months, were used in this study. Forty of the animals
were infected with Leptospira interrogans serovar grippotyphosa by intraperitoneal route. Eight hamsters were given
physiological saline solution by same route. A systematic necropsy was performed on 9 animals that died during the study
period and on 31 animals that were euthanized on days 7, 14, 21 and 28 of the trial. Remaining 8 animals was necropsied
on day 28 as control group. Macroscopically, the hamsters included in Group 1. presented with mild icterus and marked
anaemia throughout the study period. The lungs were swollen and dark red coloured, and some of the cases displayed
haemorrhagic lesions. In Group 2., the liver was swollen and dark red-coloured and the kidneys were swollen and pale.
Groups 3. and 4. presented with multiple greyish white foci that varied in number, in the kidneys. Microscopically,
Hematoxylin-Eosine (HE) staining in Group 1. demonstrated the presence of haemorrhages in multiple organs, including
primarily the lungs, as well as degenerative alterations, necrosis and mild neutrophil leukocyte and mononuclear cell
infiltrations in the liver, and degenerative changes in the kidneys. In Group 2., degenerative changes and mononuclear cell
infiltrations in the liver were observed to be of greater intensity. In Groups 3. and 4., lesions were generally limited to the
kidneys and findings related to interstitial nephritis were observed. The presence of the infectious agent was detected in all
trial groups, by the silvering methods and Avidin-Biotin Complex Peroxidise (ABC-P) staining.

Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 18 - 26, 01.01.2013

Öz

Çalışmada; 1,5-2 aylık, 48 adet Suriye hamsteri (Cricetus auratus) kullanıldı. Hayvanlardan 40’ına intraperitoneal yolla
L. interrogans serovar grippotyphosa verildi. Ayrıca 8 hamstere sadece steril fizyolojik tuzlu su verilerek kontrol amaçlı
kullanıldı. Deney süresince ölen 9 hayvan ve 7., 14., 21. ve 28. günlerde ötenazi uygulanan 31 hayvanın sistemik nekropsileri
yapıldı. Kalan 8 hayvan ise nekropsileri yapıldıktan sonra kontrol grubu olarak kullanıldı. Makroskobik olarak 1. gruptaki
hayvanlarda deney süresince hafif sarılık ve belirgin anemi gözlendi. Akciğerler şişkin ve koyu kırmızı renkli olup, bazı
olgularda kanamalı lezyonlara rastlandı. İkinci grupta; karaciğerler şişkin ve koyu kırmızı renkli, böbrekler şişkin ve solgundu.
Üçüncü ve dördüncü gruplarda; böbreklerde değişen sayıda küçük boz-beyaz odaklara rastlandı. Kontrol grubu hayvanlarda
ise herhangi bir makroskobik bulgu gözlenmedi. Mikroskobik olarak; grup 1’de HE boyamalarda, akciğerler başta olmak
üzere birçok organda kanamaların yanı sıra, karaciğerde dejeneratif değişiklikler ve nekrozlar ile hafif nötrofil lökosit ve
mononüklear hücre infiltrasyonlarına, böbreklerde ise dejeneratif değişikliklere rastlandı. Grup 2’de ise karaciğerde
dejeneratif değişiklikler ve mononüklear hücre infiltrasyonlarının yoğunluğunun arttığı gözlendi. Grup 3 ve 4’te lezyonların
çoğunlukla böbreklerle sınırlı kaldığı ve intersitisyel nefritise ilişkin bulguların şekillendiği dikkati çekti. Etkenler tüm deneme
gruplarında gümüşleme metotları ve Avidin-Biotin Kompleks peroksidaz boyamalarla dokularda tespit edildi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA82YP49TP
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Zafer Özyıldız Bu kişi benim

Yılmaz Aydın Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özyıldız, Z., & Aydın, Y. (2013). Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-26.
AMA Özyıldız Z, Aydın Y. Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):18-26.
Chicago Özyıldız, Zafer, ve Yılmaz Aydın. “Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 18-26.
EndNote Özyıldız Z, Aydın Y (01 Ocak 2013) Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 18–26.
IEEE Z. Özyıldız ve Y. Aydın, “Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 18–26, 2013.
ISNAD Özyıldız, Zafer - Aydın, Yılmaz. “Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 18-26.
JAMA Özyıldız Z, Aydın Y. Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:18–26.
MLA Özyıldız, Zafer ve Yılmaz Aydın. “Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 18-26.
Vancouver Özyıldız Z, Aydın Y. Hamsterlerde Deneysel Leptospirosiste Patolojik İncelemeler. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):18-26.