BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Ketamine-Xylazine Anesthesia on Some Hematological and Serum Biochemical Values of Bozova Greyhounds

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 27 - 31, 01.01.2013

Öz

The combination of ketamine HCl and xylazine HCl has been used to immobilize numerous wild and domestic
carnivores. The aim of this study was to determined heamotological and biochemical effects of xylazine-ketamine
anesthesia on Bozova greyhounds. In this study the anesthetic effects of the ketamine and xylazine were investigated in 8
greyhounds which were in different age, body weight and sex. The animals were injected with the ketamine (10 mg/kg) and
xylazine (1 mg/kg) intramuscularly. Heamotological and biochemical findings were recorded before and during anesthesia.
The study show that there were no significant differences between before and during anesthesia heamotological and
biochemical effects of xylazine-ketamine anesthesia on Bozova greyhounds except increase of glucose, CK and desrease of
TP, TRG. In this study; results demonstrated that the combinations of ketamine and xylazine can be used in practice as
anesthetics in Bozova greyhounds

Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 27 - 31, 01.01.2013

Öz

Ketamin HCI ve Ksilazin HCI kombinasyonu çok sayıda yabani ve evcil karnivorları immobilize etmek için kullanılmıştır.
Bu çalışmada Bozova tazılarında Ksilazin-ketamin anestezinin heamotological ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması
amaçlandı. Farklı yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyetteki 8 tazıya Ketamin (10 mg / kg) ve ksilazin (1 mg / kg) dozunda kas içi
enjekte edildi. Hematolojik ve biyokimyasal değerlendirme için anestezi öncesi ve anestezi sırasında kan örnekleri alındı. Bu
çalışmada; glikoz ve CK seviyelerinde artış (p< 0.05) ile TP ve TRG seviyelerinde azalış (p< 0.05) tespit edildi. Elde edilen
sonuçlar ketamin ve ksilazin kombinasyonunun Bozova tazılarında anestezik olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA85AJ65AG
Bölüm Araştıma
Yazarlar

İlker Çamkerten Bu kişi benim

Nihat Şındak Bu kişi benim

Güzin Özkurt Bu kişi benim

Hüdai İpek Bu kişi benim

Halil S. Biricik Bu kişi benim

Tekin Şahin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çamkerten, İ., Şındak, N., Özkurt, G., İpek, H., vd. (2013). Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 27-31.
AMA Çamkerten İ, Şındak N, Özkurt G, İpek H, Biricik HS, Şahin T. Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):27-31.
Chicago Çamkerten, İlker, Nihat Şındak, Güzin Özkurt, Hüdai İpek, Halil S. Biricik, ve Tekin Şahin. “Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 27-31.
EndNote Çamkerten İ, Şındak N, Özkurt G, İpek H, Biricik HS, Şahin T (01 Ocak 2013) Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 27–31.
IEEE İ. Çamkerten, N. Şındak, G. Özkurt, H. İpek, H. S. Biricik, ve T. Şahin, “Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 27–31, 2013.
ISNAD Çamkerten, İlker vd. “Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 27-31.
JAMA Çamkerten İ, Şındak N, Özkurt G, İpek H, Biricik HS, Şahin T. Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:27–31.
MLA Çamkerten, İlker vd. “Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 27-31.
Vancouver Çamkerten İ, Şındak N, Özkurt G, İpek H, Biricik HS, Şahin T. Bozova Tazılarında Ketamin-Ksilazin Anestezisinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):27-31.