BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Corn Stover Haylage Quality Prepared By Various Additives

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 32 - 35, 01.01.2013

Öz

The objective of this study was to investigate the effects of urea, formic acid and molasses addition to corn
stover on the haylages nutrition composition and in vitro organic matter digestibility (IVOMS). In the additions; 5%
molasses, 0.5% urea, 1% urea, 0.5% formic acid, 5% molasses + 0.5% urea, 5% molasses + 1% urea, 5% molasses + 0.5%
urea + 0.5% formic acid, 5% molasses + 1% urea + 0.5% formic acid, 0.5% urea + 0.5% formic acid or 1% urea + 0.5% formic
acid were added in to corn stovers. Before supplementation of these additives, dry matter of corn stover was decreased to
45% and 50% by addition of enough water. A total of 22 sub groups were constituted. Sixty six silage samples were
prepared as there replicates of each group in glass jars and the jars were opened after 60 days. Chemical composition, in
vitro digestibility and pH analyses of haylage were analyzed. While crude protein values are increasing with addition of
molasses and urea, no change with addition of formic acid. These additives decreased NDF and ADF levels of haylages. Urea
addition increased pH values of haylage samples. Molasses addition to corn strakes increased IVOMS levels of haylages. In
conclusion; %5 molase, 5% molase + 0.5% urea, 5% molase + 0.5% urea + 0.5% formic acid addition to haylages could be
evaluated with regard to both haylage quality and organic matter digestibility.

Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 32 - 35, 01.01.2013

Öz

Bu çalışmada, mısır saplarına melas, üre ve formik asit ilave edilerek yapılan haylajların besin madde bileşimi ve in
vitro organik madde sindirilme derecesi (IVOMS) araştırılmıştır. Araştırmada kuru maddeleri (KM) %45 (KM1) ve %50 (KM2)
olacak şekilde su ilave edilerek elde edilen mısır saplarına %5 melas (KM1M, KM2M); %0.5 üre (KM1Ü1, KM2Ü1); %1 üre
(KM1Ü2, KM2Ü2); %0.5 formik asit (KM1F, KM2F); %5 melas + %0.5 üre (KM1MÜ1, KM2MÜ1); %5 melas + %1 üre
(KM1MÜ2, KM2MÜ2); %5 melas + %0.5 üre + %0.5 formik asit (KM1MÜ1F, KM2MÜ1F); %5 melas + %1 üre + %0.5 formik
asit (KM1MÜ2F, KM2MÜ2F); %0.5 üre + %0.5 formik asit (KM1Ü1F, KM2Ü1F); %1 üre + %0.5 formik asit (KM1Ü2F, KM2Ü2F)
ilave edilerek toplam 22 alt grup oluşturulmuştur. Her alt grupta 3’er tekerrür olmak üzere hazırlanan 66 adet haylaj örneği,
cam kavanozlara sıkıştırılarak konmuş ve kavanozlar 60 gün sonra açılmıştır. Haylaj örneklerinin ham besin madde, IVOMS
ve pH analizleri yapılmıştır. Haylajların ham protein (HP) değerleri melas ve üre ilavesi ile artarken formik asit ilavesi ile
değişmemiştir. Katkılar, haylajların NDF ve ADF düzeylerini azaltmıştır. Haylaj örneklerinden elde edilen pH değerleri üre
ilavesiyle artmıştır. Melas ilavesi haylajlarda IVOMS düzeylerini yükseltmiştir. Sonuç olarak, %5 melas, %5 melas+%0.5 üre,
%5 melas+%0.5 üre + %0.5 formik asit ilaveleri haylajların kalitesini ve organik madde sindirilebilirliğini artırdığı tespit
edilmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA25FN74JM
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Mehmet Avcı Bu kişi benim

Oktay Kaplan Bu kişi benim

Nihat Denek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Avcı, M., Kaplan, O., & Denek, N. (2013). Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 32-35.
AMA Avcı M, Kaplan O, Denek N. Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):32-35.
Chicago Avcı, Mehmet, Oktay Kaplan, ve Nihat Denek. “Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 32-35.
EndNote Avcı M, Kaplan O, Denek N (01 Ocak 2013) Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 32–35.
IEEE M. Avcı, O. Kaplan, ve N. Denek, “Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 32–35, 2013.
ISNAD Avcı, Mehmet vd. “Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 32-35.
JAMA Avcı M, Kaplan O, Denek N. Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:32–35.
MLA Avcı, Mehmet vd. “Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 32-35.
Vancouver Avcı M, Kaplan O, Denek N. Değişik Katkılarla Hazırlanan Mısır Sapı Haylaj Kalitesinin Belirlenmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):32-5.