BibTex RIS Kaynak Göster

The Seroprevalence of Akabane Virus (AKAV) and Ibaraki Virus (IBAV) Infections in Cattle in Aydın province

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 36 - 41, 01.01.2013

Öz

In this study, presence and seroprevalences of Akabane Virus (AKAV) infection and Ibaraki Virus (IBAV)
infection, two agent which transmitted by Culicoides ssp and effect infertility in cattle and causing serious economic
losses, and their distribution in Aydın Province were investigated. For this purpose, 288 serum samples from different age
groups of dairy cattle were collected from 4 different dairy cow enterprises and the presence of specific antibodies to
AKAV and IBAV in these samples were investigated using micro neutralization test. Specific antibodies for AKAV was
detected as 9,72% but no seropositivity was described for IBAV. AKAV seropositivity rate for age groups were varied
between 0-20%. The result provides evidence the presence of AKAV infection is common in cattle in Aydın province.

Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 36 - 41, 01.01.2013

Öz

Bu çalışmada, Culicoides ssp türü sokucu sinekler ile nakledilen ve infertiliteye olan etkileri ile sığırlarda önemli
ekonomik kayıplara neden olan Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) enfeksiyonlarının Aydın yöresindeki varlığı ve
yaygınlığı araştırıldı. Bu amaçla, 4 farklı süt sığırcılığı işletmesindeki değişik yaşlardan 288 sığırdan alınan kan serumu
örneklerinde AKAV ve IBAV’a karşı spesifik antikor varlığı belirlemek için mikronötralizasyon testi kullanıldı. Yapılan inceleme
sonunda Akabane virus için seropozitiflik %9,72 olarak tespit edilirken, İbaraki için ise seropozitif hayvan varlığı
belirlenmedi. AKAV için yaş grupları arasında ise seropozitifliğin %0-20 arasında değişiklik gösterdiği tespit edildi. Çalışmada
elde edilen veriler ile Aydın yöresindeki akabane enfeksiyonunun yaygın olduğu ortaya konuldu.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA85ZG92PG
Bölüm Araştıma
Yazarlar

İrfan Özgünlük Bu kişi benim

Yakup Yıldırım Bu kişi benim

Sibel Gür Bu kişi benim

Mehmet Tolga Tan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özgünlük, İ., Yıldırım, Y., Gür, S., Tan, M. T. (2013). Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-41.
AMA Özgünlük İ, Yıldırım Y, Gür S, Tan MT. Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):36-41.
Chicago Özgünlük, İrfan, Yakup Yıldırım, Sibel Gür, ve Mehmet Tolga Tan. “Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) Ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 36-41.
EndNote Özgünlük İ, Yıldırım Y, Gür S, Tan MT (01 Ocak 2013) Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 36–41.
IEEE İ. Özgünlük, Y. Yıldırım, S. Gür, ve M. T. Tan, “Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 36–41, 2013.
ISNAD Özgünlük, İrfan vd. “Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) Ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 36-41.
JAMA Özgünlük İ, Yıldırım Y, Gür S, Tan MT. Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:36–41.
MLA Özgünlük, İrfan vd. “Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) Ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 36-41.
Vancouver Özgünlük İ, Yıldırım Y, Gür S, Tan MT. Aydın Yöresindeki Sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):36-41.