BibTex RIS Kaynak Göster

Structural Properties of Trophoblasts

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 48 - 53, 01.01.2013

Öz

Implantation is a successful fusion between embryonic and maternal tissues which are genetically different.
Trophoblast cells of the developing embryo are employee not only for transporting oxygen and nutrients from the mother
to the fetus but also for their array of other functions throughout the pregnancy beginning from the attachment of the
blastocyst to the endometrium during the process of implantation. The functions which subsequently maintain the
pregnancy are regular invasion to the uterine tissue, proliferation, differentiation and immuno-endocrine functions.

Trofoblastların Yapısal Özellikleri

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 1, 48 - 53, 01.01.2013

Öz

İmplantasyon, genetik olarak farklı olan embriyonik ve maternal dokular arasında gelişen başarılı bir kaynaşmadır.
Trofoblast hücreleri, anneden fötüse oksijen ve besinlerin taşınması yanında, implantasyon süreci esnasında blastosistin
endometriyuma tutunmasından başlayarak gebeliğin başından sonuna kadar diğer işlevlerin yerine getirilmesinde de görevli
hücrelerdir. Gebeliğin devamını sağlayan bu işlevler; uterus dokusuna düzenli invazyon, çoğalma, farklılaşma ve immunoendokrin
fonksiyonlardır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA84DT48CD
Bölüm Derleme
Yazarlar

İsmail Şah Harem Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Harem, İ. Ş. (2013). Trofoblastların Yapısal Özellikleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 48-53.
AMA Harem İŞ. Trofoblastların Yapısal Özellikleri. Harran Univ Vet Fak Derg. Ocak 2013;2(1):48-53.
Chicago Harem, İsmail Şah. “Trofoblastların Yapısal Özellikleri”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, sy. 1 (Ocak 2013): 48-53.
EndNote Harem İŞ (01 Ocak 2013) Trofoblastların Yapısal Özellikleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 1 48–53.
IEEE İ. Ş. Harem, “Trofoblastların Yapısal Özellikleri”, Harran Univ Vet Fak Derg, c. 2, sy. 1, ss. 48–53, 2013.
ISNAD Harem, İsmail Şah. “Trofoblastların Yapısal Özellikleri”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2013), 48-53.
JAMA Harem İŞ. Trofoblastların Yapısal Özellikleri. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2:48–53.
MLA Harem, İsmail Şah. “Trofoblastların Yapısal Özellikleri”. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 2013, ss. 48-53.
Vancouver Harem İŞ. Trofoblastların Yapısal Özellikleri. Harran Univ Vet Fak Derg. 2013;2(1):48-53.