Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2, 147 - 151, 25.12.2019
https://doi.org/10.31196/huvfd.667550

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde görülen mastitis vakalarına bağlı olarak oluşan finansal kayıpları tahmin etmektir. Bu amaçla, daha önce yapılan çalışmalara ait insidens oranları ve resmi veriler dikkate alınarak 2019 yılı cari fiyatları üzerinden kayıp hesaplamaları yapılmıştır. Hastalığın maliyeti hafif/orta ve şiddetli vakalar için hesaplanırken, bu hesaplama süt kaybı, tedavi/kontrol harcamaları ve erken reformasyon giderlerinin toplamından hastalık nedeniyle oluşan yem tasarrufu çıkarılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre hafif/orta şiddetli bir mastitis vakasında 528.4 ₺ (310 L süte eşdeğer) kayıp oluşurken, şiddetli vakalarda bu miktar 1207.6 ₺’ye (710 L süte eşdeğer) çıkmaktadır. Hesaplanan kayıplar Türkiye için genellendiğinde, mastitis nedeniyle toplam 1385856000 ₺ kayıp olduğu tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın Türkiye’de hayvancılık politikalarının oluşumunda hastalıklarla mücadele kapsamında tahsis edilecek kaynakların daha etkin kullanılabilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aghamohammadi M, Haine D, Kelton DF, Barkema HW, Hogeveen H, Keefe GP, Dufour S, 2018: Herd-level mastitis-associated costs on Canadian dairy farms. Frontiers in Vet Sci, Vol 5, Article 100. doi: 10.3389/fvets.2018.00100.
 • Alaçam E, Tekeli T, Sezen Y, Erganiş O, 1986: Sütçü ineklerin subklinik mastitislerinde cefoperazonun etkisi üzerinde çalışmalar. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 2, 65-74.
 • Anonim, 2019a. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. http://kayseridsyb.org.tr/, Erişim tarihi; 15.04.2019.
 • Anonim 2019b. Food and Agricultural Organization.http://www.fao.org/faostat/en/#data, Erişim tarihi; 24.05.2019.
 • Anonim 2019c. Ulusal Süt Konseyi. https://ulusalsutkonseyi.org.tr/, Erişim tarihi; 25.09.2019.
 • Ashraf I, Malik HU, Mir M, Nabi SU, Muhee A, Jan A, Shah O, Hamdani H, 2018: Economic aspect of novel therapeutic regime for mastitis management with minimal use of antibiotics. J Entomology and Zoology Studies, 6(1), 710-712.
 • Clair L, Laubichler FC, Schleicher C, Fuchs K, Käsbohrer A, Egger-Danner C, Köfer J, Obritzhauser W, 2019: Relationship between the probability of veterinary-diagnosed bovine mastitis occurring and farm management risk factors on small dairy farms in Austria. J Dairy Sci, 102: 1-12. https://doi.org/10.3168/jds.2018-15657.
 • Fourichon C, Beaudeau F, N. Bareille, H. Seegers, 2001: Incidence of heath disorders in dairy farming systems in western France. Livest Prod Sci, 68, 157-170.
 • Hagnestam-Nielsen C, Østergaard S, 2009: Economic impact of clinical mastitis in a dairy herd assessed by stochastic simulation using different methods to model yield losses. Animal, 3(2), 315-328.
 • Hillerton JE, Shearn MFH, Teverson RM, Langridge S, Booth JM, 1993: Effect of pre-milking teat dipping on clinical mastitis on dairy farms in England. J Dairy Res, 60, 31-41.
 • Kaneene JB, Hurd HS, 1990: The national animal health monitoring‐system in Michigan: 3. Cost estimates of selected dairy‐cattle Dideases. Prev Vet Med, 8, 127-140. Miller GY, Bertlett PC, Lance SE, Anderson J, Heider LE, 1993: Costs of clinical mastitis and mastitis prevention in dairy herds. J American Vet Med Assoc, 8, 1230-1236.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ, 1997: The costs of production diseases in dairy herds in England. Vet Journal, 154 (1), 41-51.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ, 2000: The costs of clinical mastitis in UK dairy herds. Cattle Practice, 8(3), 323-327.
 • Leitner G, Lavon Y, Merin U, Jacoby S, Blum ES, Krifucks O, Silanikove N, 2019: Increasing the value of raw bulk milk quality based on mammary glands 3 as production units vs. the udder in dairy cows with mastitis. doi: https://doi.org/10.1101/567271.
 • McInerney J, Howe K, Schepers J, 1992: A framework for the economic analysis of disease in farm livestock. Prev Vet Med, 13(2), 137-154.
 • Moru NH, Umoh JU, Maikai BV, Barje PP, Amuta P, 2018: Milk yield losses and cost of clinical mastitis in Friesian × Bunaji crossbred dairy cows in Zaria, Nigeria. Sokoto J Vet Sci, 16(2), 28-34.
 • Mutluer B, 2001: Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs, Burdur, Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Yayın no: 2, s:1.
 • Reinsch N, Dempfle L, 1998: Investigations on functional traits in Simmental. 3. Economic weights at the stationary state of a Markov chain. Arch Tierz, 41, 211-224.
 • Rişvanlı A, 2001: Elâzığ bölgesi süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislerin dağılımı, mastitislere sebep olan mikroorganizmaların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları üzerine çalışma. Doktora tezi, FÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ. Sabuncuoğlu N, Çoban Ö, 2006: Mastitis ekonomisi. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 1 (1-2), 1-5.
 • Sabuncuoğlu N, Çolak A, Akbulut Ö, Tüzemen N, Bayram B, 2003: Siyah Alaca ve Esmer ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniv Zir Fak Derg, 34 (2), 139-143.
 • Sischo WM, Hird DW, Gardner IA, Utterback WW, Christiansen KH, Carpenter T, Danaye‐Elmi C, Herson B, 1990: Economics of disease occurrence and prevention on California of data collected for the National Animal Health Monitoring System, 1986-1987. Prev Vet Med, 8, 141-156.
 • Şentürk B, Teke B, Uğurlu M, Akdağ F, 2014: Clinical mastitis incidence and analysis of health control applications in dairy farming enterprises. Bulgarian J Agric Sci, 20 (3), 710-714.
 • Tel OY, Keskin O, Zonturlu AK, Arserim NB, 2009: Şanlıurfa yöresinde subklinik mastitislerin görülme oranı, aerobik bakteri izolasyonu ve duyarlı antibiyotiklerin belirlenmesi. Fırat Üniv Sağlık Bil Vet Derg, 23(2), 101-106.
 • Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A, 2010: Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, 43-48.
 • Yang WT, Ke CY, Wu WT, Lee RP, Tseng YH, 2019: Effective treatment of bovine mastitis with intramammary infusion of Angelica dahurica and Rheum officinale extracts. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2019, Article ID 7242705, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2019/7242705.
 • Yıldız AŞ, Yalçın C, 2014: Ankara İli süt sığırcılığı işletmelerinde klinik mastitis kaynaklı ekonomik kayıplar. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2(2), 55-62.

Estimation the Financial Losses Due to Mastitis in Turkish Dairy Enterprises

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2, 147 - 151, 25.12.2019
https://doi.org/10.31196/huvfd.667550

Öz

The aim of this study was to estimate the financial losses that occur due to mastitis cases in dairy farms in Turkey. For estimations current prices in 2019 was used by considering the official data on the mastitis incidence and previous studies. The cost of the disease was calculated for mild/moderate and severe cases. The calculation was made by subtracting the feed saving caused by decreased feed consumption from the sum of milk loss, treatment / control expenditures and early reforming expenses. As a result of the study, a loss of 528.4 ₺ (equivalent to 310 L milk) occurred in a mild/moderate mastitis case, whereas in severe cases this amount increased to 1,207.6 ₺ (equivalent to 710 L milk). When the calculated losses were generalized for Turkey it was estimated that a total of 1,385,856,000 ₺ loss was caused due to mastitis. In conclusion, the data obtained from this study provided information for livestock policy in Turkey in order for an efficient use of the resources to fight against the mastitis.

Kaynakça

 • Aghamohammadi M, Haine D, Kelton DF, Barkema HW, Hogeveen H, Keefe GP, Dufour S, 2018: Herd-level mastitis-associated costs on Canadian dairy farms. Frontiers in Vet Sci, Vol 5, Article 100. doi: 10.3389/fvets.2018.00100.
 • Alaçam E, Tekeli T, Sezen Y, Erganiş O, 1986: Sütçü ineklerin subklinik mastitislerinde cefoperazonun etkisi üzerinde çalışmalar. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 2, 65-74.
 • Anonim, 2019a. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. http://kayseridsyb.org.tr/, Erişim tarihi; 15.04.2019.
 • Anonim 2019b. Food and Agricultural Organization.http://www.fao.org/faostat/en/#data, Erişim tarihi; 24.05.2019.
 • Anonim 2019c. Ulusal Süt Konseyi. https://ulusalsutkonseyi.org.tr/, Erişim tarihi; 25.09.2019.
 • Ashraf I, Malik HU, Mir M, Nabi SU, Muhee A, Jan A, Shah O, Hamdani H, 2018: Economic aspect of novel therapeutic regime for mastitis management with minimal use of antibiotics. J Entomology and Zoology Studies, 6(1), 710-712.
 • Clair L, Laubichler FC, Schleicher C, Fuchs K, Käsbohrer A, Egger-Danner C, Köfer J, Obritzhauser W, 2019: Relationship between the probability of veterinary-diagnosed bovine mastitis occurring and farm management risk factors on small dairy farms in Austria. J Dairy Sci, 102: 1-12. https://doi.org/10.3168/jds.2018-15657.
 • Fourichon C, Beaudeau F, N. Bareille, H. Seegers, 2001: Incidence of heath disorders in dairy farming systems in western France. Livest Prod Sci, 68, 157-170.
 • Hagnestam-Nielsen C, Østergaard S, 2009: Economic impact of clinical mastitis in a dairy herd assessed by stochastic simulation using different methods to model yield losses. Animal, 3(2), 315-328.
 • Hillerton JE, Shearn MFH, Teverson RM, Langridge S, Booth JM, 1993: Effect of pre-milking teat dipping on clinical mastitis on dairy farms in England. J Dairy Res, 60, 31-41.
 • Kaneene JB, Hurd HS, 1990: The national animal health monitoring‐system in Michigan: 3. Cost estimates of selected dairy‐cattle Dideases. Prev Vet Med, 8, 127-140. Miller GY, Bertlett PC, Lance SE, Anderson J, Heider LE, 1993: Costs of clinical mastitis and mastitis prevention in dairy herds. J American Vet Med Assoc, 8, 1230-1236.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ, 1997: The costs of production diseases in dairy herds in England. Vet Journal, 154 (1), 41-51.
 • Kossaibati MA, Esslemont RJ, 2000: The costs of clinical mastitis in UK dairy herds. Cattle Practice, 8(3), 323-327.
 • Leitner G, Lavon Y, Merin U, Jacoby S, Blum ES, Krifucks O, Silanikove N, 2019: Increasing the value of raw bulk milk quality based on mammary glands 3 as production units vs. the udder in dairy cows with mastitis. doi: https://doi.org/10.1101/567271.
 • McInerney J, Howe K, Schepers J, 1992: A framework for the economic analysis of disease in farm livestock. Prev Vet Med, 13(2), 137-154.
 • Moru NH, Umoh JU, Maikai BV, Barje PP, Amuta P, 2018: Milk yield losses and cost of clinical mastitis in Friesian × Bunaji crossbred dairy cows in Zaria, Nigeria. Sokoto J Vet Sci, 16(2), 28-34.
 • Mutluer B, 2001: Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs, Burdur, Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Yayın no: 2, s:1.
 • Reinsch N, Dempfle L, 1998: Investigations on functional traits in Simmental. 3. Economic weights at the stationary state of a Markov chain. Arch Tierz, 41, 211-224.
 • Rişvanlı A, 2001: Elâzığ bölgesi süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislerin dağılımı, mastitislere sebep olan mikroorganizmaların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları üzerine çalışma. Doktora tezi, FÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ. Sabuncuoğlu N, Çoban Ö, 2006: Mastitis ekonomisi. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 1 (1-2), 1-5.
 • Sabuncuoğlu N, Çolak A, Akbulut Ö, Tüzemen N, Bayram B, 2003: Siyah Alaca ve Esmer ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniv Zir Fak Derg, 34 (2), 139-143.
 • Sischo WM, Hird DW, Gardner IA, Utterback WW, Christiansen KH, Carpenter T, Danaye‐Elmi C, Herson B, 1990: Economics of disease occurrence and prevention on California of data collected for the National Animal Health Monitoring System, 1986-1987. Prev Vet Med, 8, 141-156.
 • Şentürk B, Teke B, Uğurlu M, Akdağ F, 2014: Clinical mastitis incidence and analysis of health control applications in dairy farming enterprises. Bulgarian J Agric Sci, 20 (3), 710-714.
 • Tel OY, Keskin O, Zonturlu AK, Arserim NB, 2009: Şanlıurfa yöresinde subklinik mastitislerin görülme oranı, aerobik bakteri izolasyonu ve duyarlı antibiyotiklerin belirlenmesi. Fırat Üniv Sağlık Bil Vet Derg, 23(2), 101-106.
 • Yalçın C, Yıldız AŞ, Sarıözkan S, Günlü A, 2010: Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, 43-48.
 • Yang WT, Ke CY, Wu WT, Lee RP, Tseng YH, 2019: Effective treatment of bovine mastitis with intramammary infusion of Angelica dahurica and Rheum officinale extracts. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2019, Article ID 7242705, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2019/7242705.
 • Yıldız AŞ, Yalçın C, 2014: Ankara İli süt sığırcılığı işletmelerinde klinik mastitis kaynaklı ekonomik kayıplar. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2(2), 55-62.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Savaş SARIÖZKAN> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
0000-0003-2491-5152
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 15 Nisan 2019
Kabul Tarihi 21 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { huvfd667550, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {2}, pages = {147 - 151}, doi = {10.31196/huvfd.667550}, title = {Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi}, key = {cite}, author = {Sarıözkan, Savaş} }
APA Sarıözkan, S. (2019). Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 147-151 . DOI: 10.31196/huvfd.667550
MLA Sarıözkan, S. "Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 147-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/51358/667550>
Chicago Sarıözkan, S. "Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 147-151
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi AU - SavaşSarıözkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.667550 DO - 10.31196/huvfd.667550 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 151 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.667550 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.667550 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi %A Savaş Sarıözkan %T Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31196/huvfd.667550 %U 10.31196/huvfd.667550
ISNAD Sarıözkan, Savaş . "Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Aralık 2019): 147-151 . https://doi.org/10.31196/huvfd.667550
AMA Sarıözkan S. Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(2): 147-151.
Vancouver Sarıözkan S. Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 147-151.
IEEE S. Sarıözkan , "Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 147-151, Ara. 2019, doi:10.31196/huvfd.667550