Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Case of Atresia Ani and Rectourethral Fistula in a Simmental Calf

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 246 - 248, 25.12.2019
https://doi.org/10.31196/huvfd.667799

Öz

In this case report, we aimed to describe the operative treatment of a three-day simmental breed male calf who was brought to our clinic with the complaint of stool coming from the preputium and not defecation from the anus. As a result of clinical and radiographic examinations, atresia ani and rectourethral fistula was diagnosed. Following premedication and local anesthesia, the skin and subcutaneous connective tissues were incised and the rectum was reached. The rectum, which was separated from the surrounding tissues by blunt dissection, was pulled out of the operation wound. After the closed end of the rectum was opened, the rectum part with a fistula hole opening into the urethra was extirpated. After the extirpation procedure, anus was created by suturing to the subcutaneous connective tissue and skin in the rectum anal region. Postoperative parenteral antibiotic administration and wound care with antiseptic warm water were performed for 7 days. Skin sutures were removed 10 days later. In the interviews with the owner for 6 months postoperatively, it was detected that the calf has any complication.

Kaynakça

 • Bademkıran S, İçen H, Kurt D, 2009: Congenital rectovaginal fistula with atresia ani in a heifer. YYÜ Vet Fak Derg, 20(1), 61-64.
 • Chauhan PM, Parmar VR, Patel TP, Thakor KB, Parikh SS, 2011: Atresia ani: A congenital defect and its successful management in non-descript calf. IJAVMS, 5(6), 520-522.
 • Durmuş AS, Han MC, 2003: Bir buzağıda rastlanan atresia ani ve perosomus elumbus olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 54-56.
 • Durmuş AS, Çınar HN, 2011: Bir buzağıda rastlanılan rektovaginal fistül, atresia ani ve perosomus elumbus olgusu. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 25(1), 43-47.
 • Ghanem ME, Yoshida C, Nishibori M, Nakao T, Yamashiro H, 2005: A case of freemartin with atresia recti an ani in Japanese black calf. Anim Reprod Sci, 85(3-4), 193-199.
 • Han MC, Durmuş AS, 2005: Buzağılarda bazı konjenital anomali olguları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 175-177.
 • Hussein RMN, 2010: Congenital anomalies in cattle and buffalo within mudaina city in Basrah province between period 2007-2009. Kufa J Vet Sci, 1(1), 207-218.
 • Kılıç E, Öztürk S, Aksoy O, Özaydın İ, Özba B, Dağ-Erginsoy S, 2005: Preputial aplasia, urethral diverticulum and distal urethral atresia in kids. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 11(1), 73-76.
 • Kılıç E, Özaydın İ, Aksoy O, Yayla S, Sözmen M, 2006: Multiple urogenital system anomalies in three calves. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12(2), 193-197.
 • Özaydın İ, Kılıç E, Aksoy Ö, Cihan M, Güngör E, 2006: Bir buzağıda üçlü malformasyon: atrezi ani, rektouretral fistül ve pygomelia. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12(2), 189-191.
 • Purohit S, Gahlot TK, Parashar MC, Rathore VS, 2006: Surgical management of rectovaginal fistula with atresia ani in a calf. The Indian Cow, 2(7), 39-40.
 • Suthar DN, Chaudhary SR, Patel PB, 2010: Surgical management of atresia ani in a cow calf. Vet World, 3(8), 380-381.
 • Varol K, Atalan G, Günes V, Alpman U, Yönez MK, 2018: A case of atresia ani in an anatolian water buffalo calf. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 15(3), 271-275.
 • Yayla S, Kılıç E, Baran V, Özen H, 2016: A case of congenital rectourethral fistula, urethral dilatation and segmental urethral agenesis encountered in a calf. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(1), 70-73.
 • Yayla S, Kılıç E, Özen H, Baran V, Aydın U, Karakurt E, 2017: Simental ırkı bir buzağıda çoklu ürogenital sistem anomalisi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 6(1), 95-98.

Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 246 - 248, 25.12.2019
https://doi.org/10.31196/huvfd.667799

Öz

Bu olgu sunumunda prepisyumundan dışkı geldiği ve anüsten defekasyon yapamadığı şikâyetiyle kliniğimize getirilen üç günlük simental ırkı erkek bir buzağının operatif tedavisinin tanımlanması amaçlandı. Yapılan klinik ve radyografik muayeneler sonucunda atresia ani ve rektoüretral fistül tanısı konuldu. Premedikasyon ve lokal anestezi uygulamasını takiben deri ve derialtı bağ dokuları ensize edilerek rektuma ulaşıldı. Çevre dokulardan küt diseksiyon ile ayrılan rektum operasyon yarasından dışarı çekildi. Rektumun kapalı olan uç kısmı açıldıktan sonra üretraya açılan fistül deliği bulunan rektum parçası ekstirpe edildi. Ekstirpasyon işlemi sonrası rektum anal bölgedeki derialtı bağ doku ve deriye dikilerek anüs oluşturuldu. Postoperatif olarak 7 gün boyunca parenteral antibiyotik uygulaması ve ılık antiseptikli sularla yara bakımı gerçekleştirildi. Deri dikişleri 10 gün sonra alındı. Operasyon sonrası 6 ay boyunca hasta sahibi ile yapılan görüşmelerde olguda herhangi bir komplikasyon bulunmadığı tespit edildi.

Kaynakça

 • Bademkıran S, İçen H, Kurt D, 2009: Congenital rectovaginal fistula with atresia ani in a heifer. YYÜ Vet Fak Derg, 20(1), 61-64.
 • Chauhan PM, Parmar VR, Patel TP, Thakor KB, Parikh SS, 2011: Atresia ani: A congenital defect and its successful management in non-descript calf. IJAVMS, 5(6), 520-522.
 • Durmuş AS, Han MC, 2003: Bir buzağıda rastlanan atresia ani ve perosomus elumbus olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 54-56.
 • Durmuş AS, Çınar HN, 2011: Bir buzağıda rastlanılan rektovaginal fistül, atresia ani ve perosomus elumbus olgusu. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 25(1), 43-47.
 • Ghanem ME, Yoshida C, Nishibori M, Nakao T, Yamashiro H, 2005: A case of freemartin with atresia recti an ani in Japanese black calf. Anim Reprod Sci, 85(3-4), 193-199.
 • Han MC, Durmuş AS, 2005: Buzağılarda bazı konjenital anomali olguları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 175-177.
 • Hussein RMN, 2010: Congenital anomalies in cattle and buffalo within mudaina city in Basrah province between period 2007-2009. Kufa J Vet Sci, 1(1), 207-218.
 • Kılıç E, Öztürk S, Aksoy O, Özaydın İ, Özba B, Dağ-Erginsoy S, 2005: Preputial aplasia, urethral diverticulum and distal urethral atresia in kids. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 11(1), 73-76.
 • Kılıç E, Özaydın İ, Aksoy O, Yayla S, Sözmen M, 2006: Multiple urogenital system anomalies in three calves. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12(2), 193-197.
 • Özaydın İ, Kılıç E, Aksoy Ö, Cihan M, Güngör E, 2006: Bir buzağıda üçlü malformasyon: atrezi ani, rektouretral fistül ve pygomelia. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12(2), 189-191.
 • Purohit S, Gahlot TK, Parashar MC, Rathore VS, 2006: Surgical management of rectovaginal fistula with atresia ani in a calf. The Indian Cow, 2(7), 39-40.
 • Suthar DN, Chaudhary SR, Patel PB, 2010: Surgical management of atresia ani in a cow calf. Vet World, 3(8), 380-381.
 • Varol K, Atalan G, Günes V, Alpman U, Yönez MK, 2018: A case of atresia ani in an anatolian water buffalo calf. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 15(3), 271-275.
 • Yayla S, Kılıç E, Baran V, Özen H, 2016: A case of congenital rectourethral fistula, urethral dilatation and segmental urethral agenesis encountered in a calf. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(1), 70-73.
 • Yayla S, Kılıç E, Özen H, Baran V, Aydın U, Karakurt E, 2017: Simental ırkı bir buzağıda çoklu ürogenital sistem anomalisi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 6(1), 95-98.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Ali DURMUŞ
Fırat Üniversitesi veteriner Fakültesi
0000-0003-4873-5690
Türkiye


Eren POLAT
Fırat Üniversitesi veteriner Fakültesi
0000-0002-3999-1310
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2019
Kabul Tarihi 4 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { huvfd667799, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {2}, pages = {246 - 248}, doi = {10.31196/huvfd.667799}, title = {Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu}, key = {cite}, author = {Durmuş, Ali and Polat, Eren} }
APA Durmuş, A. & Polat, E. (2019). Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 246-248 . DOI: 10.31196/huvfd.667799
MLA Durmuş, A. , Polat, E. "Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 246-248 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/51358/667799>
Chicago Durmuş, A. , Polat, E. "Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 246-248
RIS TY - JOUR T1 - Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu AU - AliDurmuş, ErenPolat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.667799 DO - 10.31196/huvfd.667799 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 246 EP - 248 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.667799 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.667799 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu %A Ali Durmuş , Eren Polat %T Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31196/huvfd.667799 %U 10.31196/huvfd.667799
ISNAD Durmuş, Ali , Polat, Eren . "Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Aralık 2019): 246-248 . https://doi.org/10.31196/huvfd.667799
AMA Durmuş A. , Polat E. Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(2): 246-248.
Vancouver Durmuş A. , Polat E. Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 246-248.
IEEE A. Durmuş ve E. Polat , "Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 246-248, Ara. 2019, doi:10.31196/huvfd.667799