Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 153 - 160, 12.12.2021
https://doi.org/10.31196/huvfd.982231

Öz

This study aimed to analyze the challenges of migratory beekeeping enterprises related to their production capacity, beekeeping practices and, marketing in Afyonkarahisar. Some observations, measurements, and apiary land‐based assessments were made in a total of 84 beekeeping enterprises that have been selected randomly with a stratified sampling method. Data from face‐to‐face interviews with beekeepers and production records on the farms were used via a semistructured form. While there was a traditional honey production model in these enterprises, the average hive capacity was 323.98 units. It is determined that the average honey production per hive was 14.28 kg and, there was an increasing trend in production parallel to enterprise capacity. All enterprises have Muğla and Muğla x Anatolian hybrid bee colonies. Beekeepers reported that the most critical colony losses were originated from Nosema and Varroa infections, and most of the hives evaluated were more or less dirty and worn. It has revealed that there was no record kept of any bee health and production in many enterprises, and there was no plan for natural disasters in many apiary areas for emergencies. It has been concluded that honey yield increased with the enterprise size, the hives were dense in the apiary land, the amount of dirty and worn hives was high, and the major problems were related to bee transportation, shelter, marketing, and bee diseases.

Kaynakça

  • Akyol E, Yeninar H, Kaftanoğlu O, Özkök D, 2003:Bazı saf ve melez bal arısı genotiplerinin (apis mellifera l.) farklı mevsimlerdeki hırçınlık davranışlarının belirlenmesi. Uludag Arıcılık Dergisi, 3(3),38-40.

İç‐Batı Anadolu Bölgesi, Afyonkarahisar, Türkiye'de Göçmen Arıcılık Üzerine Bir Analiz: Üretim, Uygulamalar, Pazarlama ve Zorluklar

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 153 - 160, 12.12.2021
https://doi.org/10.31196/huvfd.982231

Öz

Bu çalışmada, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren gezginci arıcılık işletmelerinin üretim kapasitesi, arıcılık ve pazarlama uygulamaları ile karşılaştıkları zorlukların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Afyonkarahisar’da bulunan arıcılık işletmelerinin coğrafi dağılımı dikkate alınarak tabakalı örnekleme yapılan ve rastgele seçilen toplam 84 arıcılık işletmesine ait arılıklarda inceleme, gözlem, ölçüm ve değerlendirme yapılmıştır. Arıcılar ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve işletme kayıtlarından elde edilen veriler yarı yapılandırılmış bir form ile kayıt altına alınmıştır. Bu işletmelerde geleneksel bal üretilmekte olup ortalama kovan kapasitesi 323,98 adettir. Ortalama 14,28 kg olan kovan başına bal üretiminin işletme büyüklüğü arttıkça arttığı tespit edilmiştir. Tüm işletmelerde Muğla ve Muğla x Anadolu melezi bal arıları bulunmaktadır. Arıcılar koloni kayıplarının en fazla Nosema ve Varroa kaynaklı olduğunu bildirmiştir ve kovanların yaklaşık üçte birisinin kirli ve yıpranmış olduğunu belirlenmiştir. Birçok işletmede üretim verileri ve arı sağlığına ilişkin kayıtların tutulmadığı ve arılık alanlarında doğal afetlere karşı acil durum planının bulunmadığı tespit edilmiştir. İşletme büyüklüğü ile bal veriminin arttığı, arılıkta kovanların sıkışık bulunduğu, kirli ve yıpranmış kovan miktarının fazla olduğu ve önemli sorunların arı taşıma, konaklama, pazarlama ve arı hastalıklarına ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Akyol E, Yeninar H, Kaftanoğlu O, Özkök D, 2003:Bazı saf ve melez bal arısı genotiplerinin (apis mellifera l.) farklı mevsimlerdeki hırçınlık davranışlarının belirlenmesi. Uludag Arıcılık Dergisi, 3(3),38-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Ahmet AKPINAR Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0001-6310-5297
Türkiye


Zehra BOZKURT> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8272-7817
Türkiye

Destekleyen Kurum AKÜ BABK
Proje Numarası 12.SAĞ.BİL.12 Turkey.
Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 27 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { huvfd982231, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {153 - 160}, doi = {10.31196/huvfd.982231}, title = {An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges}, key = {cite}, author = {Akpınar, Ahmet and Bozkurt, Zehra} }
APA Akpınar, A. & Bozkurt, Z. (2021). An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 153-160 . DOI: 10.31196/huvfd.982231
MLA Akpınar, A. , Bozkurt, Z. "An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 153-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/66169/982231>
Chicago Akpınar, A. , Bozkurt, Z. "An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 153-160
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges AU - Ahmet Akpınar , Zehra Bozkurt Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31196/huvfd.982231 DO - 10.31196/huvfd.982231 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 160 VL - 10 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.982231 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.982231 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges %A Ahmet Akpınar , Zehra Bozkurt %T An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges %D 2021 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 10 %N 2 %R doi: 10.31196/huvfd.982231 %U 10.31196/huvfd.982231
ISNAD Akpınar, Ahmet , Bozkurt, Zehra . "An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Aralık 2021): 153-160 . https://doi.org/10.31196/huvfd.982231
AMA Akpınar A. , Bozkurt Z. An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges. Harran Univ Vet Fak Derg. 2021; 10(2): 153-160.
Vancouver Akpınar A. , Bozkurt Z. An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 10(2): 153-160.
IEEE A. Akpınar ve Z. Bozkurt , "An Analysis on Migratory Beekeeping in Inner‐West Anatolia Region, Afyonkarahisar, Turkey: Production, Practice, Marketing, and Challenges", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 153-160, Ara. 2021, doi:10.31196/huvfd.982231