Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HEALTH TOURISM AND IT’S APPLICATION

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 103 - 126, 01.01.2013

Öz

Capitalist economic perception which dominates the world, generates new economic earning tools to provide this model’s continuity. In recent years, health tourism has become an important earning tool which serves to this aim. The aim of this study is to put forth the level of development of health tourism’s appliances in the world and in Turkey, and in this context to examine the development possibility of health tourism in Turkey and Tekirdağ. When the factors as substructure, technological innovations, progresses in information technology, exchange rate, decline of transportation costs, advertisement and national medical success are taken into consideration, it is drawn a conclusion that Turkey will take part in the leading countries in the world about health tourism. Tekirdağ which is located in Thrace region is a geographical region closed to Western Europe countries that have elderly population. Thus, it is important to make necessary investments for developing health tourism.Studies for health tourism show differences according to geographical, social and economical features of the region in question. Thus, much more time is required to make a detailed academic research about this issue. As there is lack of time, the research is limited with the detection and evaluation of health tourism’s case in Turkey and Tekirdağ.

Kaynakça

 • AKSU, C. AKTUĞ.(2011). Güney Ege Bölgesi Kalkınma Turizm Araştırması, E. Güney Ege Kalkınma Ajansı.
 • AKTAN, Ç. C. (2006), Sağlık Bakanlığı Organizasyon ve Yönteminde Yaşanan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/ pdf-aktan/ durumanalizi.pdf, (Giriş Tarihi: 15.06.2013).
 • AKTAN, Ç. C. ve IŞIK, A. K. (2006), Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler ,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/ pdfaktan/ finansman-alternatif.pdf (Giriş Tarihi: 15.06.2013).
 • AYDIN, O. Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergı̇si, 14 (23), 91-96.
 • Çukurova Kalkınma Ajansı Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışması (11.12.2012).
 • Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm. Ekonomi Bakanlığı 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Ticaretinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ.
 • 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımlar Hakkında Tebliğ 25 Haziran 2013.
 • İÇÖZ, O. Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin olanakları, Journal Of Yaşar University.
 • KALKAN, O. (2004), Sağlık Ekonomisi Araştırmaları, Halk Sağlık Uzmanı,
 • http://www.bsm.gov.tr/makale/20014.asp?sayi=20014, (Giriş Tarihi:15.06.2013).
 • Joint Commission , http://tr.jointcommissioninternational.org/entr/JCI, (Erişim Tarihi:15.06.2013).
 • KILINÇ, N. TUTAR, F.(2007) Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleri İle Mukayesesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,11(1).
 • Medikal Turizm Araştırması. (2011). T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • MUTLU, A. IŞIK, A. K.(2006). Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa: Ekin Yayınları.
 • ÖZKURT, H.(2007). Sağlık Turizmi Tahvilleri, Maliye Dergisi,152.
 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli, Antalya.
 • ZENGİNGÖNÜL, O. EMEÇ, H. İYİLİKÇİ, D. E. BİNGÖL, P.(2012). İstanbul’a Yönelik Bir ağlık Turizmi Değerlendirmesi, İstanbul

SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 103 - 126, 01.01.2013

Öz

Dünya’ya hakim olan kapitalist ekonomik anlayış bu modelin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni ekonomik kazanç araçları üretmektedir. Sağlık Turizmi son yıllarda bu amacı hizmet eden önemli bir kazanç aracı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi uygulamalarının gelişmişlik düzeyini ortaya koymak ve bu çerçevede Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin geliştirilebilme olanaklarını irdelemektir. Çalışmada, sağlık turizminin gelişmesine etki eden alt yapı, teknolojik yenilikler, bilişim teknolojisindeki ilerlemeler, kur farkı, ulaşım maliyetlerinin düşmesi, reklam ve ulusal medikal başarılar gibi faktörler dikkate alındığında Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alabileceği sonucuna varılmıştır. Trakya bölgesinde yer alan Tekirdağ, nüfus olarak yaşlı olan Batı Avrupa ülkelerine yakın bir coğrafi bölgedir. Bu sebeple sağlık turizminin geliştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması önem arz etmektedir. Sağlık turizmine yönelik çalışmalar söz konusu bölgenin coğrafi, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple bu konu ile ilgili ayrıntılı bir akademik çalışma için çok daha fazla bir zamana gereksinim duyulmaktadır. Çalışma, gerekli zaman yeterliliğinin olmaması gerekçesi ile Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin durumunu tespit etme ve değerlendirme ile sınırlı kalmıştır. 

Kaynakça

 • AKSU, C. AKTUĞ.(2011). Güney Ege Bölgesi Kalkınma Turizm Araştırması, E. Güney Ege Kalkınma Ajansı.
 • AKTAN, Ç. C. (2006), Sağlık Bakanlığı Organizasyon ve Yönteminde Yaşanan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisimcaginda/ pdf-aktan/ durumanalizi.pdf, (Giriş Tarihi: 15.06.2013).
 • AKTAN, Ç. C. ve IŞIK, A. K. (2006), Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler ,http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/ pdfaktan/ finansman-alternatif.pdf (Giriş Tarihi: 15.06.2013).
 • AYDIN, O. Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergı̇si, 14 (23), 91-96.
 • Çukurova Kalkınma Ajansı Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışması (11.12.2012).
 • Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm. Ekonomi Bakanlığı 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Ticaretinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ.
 • 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımlar Hakkında Tebliğ 25 Haziran 2013.
 • İÇÖZ, O. Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin olanakları, Journal Of Yaşar University.
 • KALKAN, O. (2004), Sağlık Ekonomisi Araştırmaları, Halk Sağlık Uzmanı,
 • http://www.bsm.gov.tr/makale/20014.asp?sayi=20014, (Giriş Tarihi:15.06.2013).
 • Joint Commission , http://tr.jointcommissioninternational.org/entr/JCI, (Erişim Tarihi:15.06.2013).
 • KILINÇ, N. TUTAR, F.(2007) Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farklı Ülke Örnekleri İle Mukayesesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,11(1).
 • Medikal Turizm Araştırması. (2011). T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • MUTLU, A. IŞIK, A. K.(2006). Sağlık Ekonomisine Giriş, Bursa: Ekin Yayınları.
 • ÖZKURT, H.(2007). Sağlık Turizmi Tahvilleri, Maliye Dergisi,152.
 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli, Antalya.
 • ZENGİNGÖNÜL, O. EMEÇ, H. İYİLİKÇİ, D. E. BİNGÖL, P.(2012). İstanbul’a Yönelik Bir ağlık Turizmi Değerlendirmesi, İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsüm MERT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2012
Kabul Tarihi 30 Aralık 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Mert, G. (2013). SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (1) , 103-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36917/422373Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org