Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE ISSUE OF APPLICABILITY OF PERMISSION AND PRE-PROSECUTION INVESTIGATION PROCEDURE OF LAW NO. 4483, BEFORE HIGHER EDUCATION OFFICIALS’ SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 14, 01.01.2014

Öz

Exceptional inquiry procedure prescribed for public servants and other public employees has long been discussed in our country. The Constitution of Turkey regulates that, prosecution of public servants and other public employees for alleged offences shall be subject, except in cases prescribed by law, to the permission of the administrative authority designated by law. According to “Law No. 4483 on the Trial of Civil Servants and Other Public Officers” the Office of Public Prosecutor shall not launch prosecution for duty crimes committed by civil servants and other public officers subject to this Law unless given permission following a pre-prosecution investigation conducted by certain administrative authorities. This study aims to discuss the applicability of the issue of applicability of permission and pre-prosecution investigation procedure of Law No. 4483, before higher education officials’ special criminal investigation. The answer to the question of whether the prosecution for a person will be conducted in accordance with Law No. 4483 or not before the special investigation procedure will change depends on the nature of relationship between crime and public duty and the type of crime.

Kaynakça

  • Kaynak.

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN CEZA SORUŞTURMASI ÖNCESİNDE 4483 SAYILI KANUNUN ÖN İNCELEME VE İZİN MÜESSESESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 14, 01.01.2014

Öz

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma usullerinin uygulanması, ülkemizde çok uzun süredir tartışılmakta olup, Anayasa’da memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işlemiş olduğu suçlardan dolayı kovuşturulmalarının, istisnalar dışında, idari makamların iznine bağlı olduğu düzenlenmiştir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, memurlar veya diğer kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri suçlar bakımından yetkili merciden ön inceleme sonrası izin alınmaksızın soruşturma açılamaz. Bu çalışmada, Yükseköğretim Personelinin Ceza Soruşturması Öncesinde 4483 Sayılı Kanunun Ön İnceleme ve İzin Müessesesinin Uygulanabilirliği Sorununun tartışılması amaçlanmıştır. Özel soruşturma usulü öncesinde 4483 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususu, suçun görevle ilişkisinin niteliğine ve suç tipine bağlı olarak değişebilecektir. 

Kaynakça

  • Kaynak.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah UZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Yüksek Öğretim Kurulu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2013
Kabul Tarihi 30 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uz, A. (2014). YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN CEZA SORUŞTURMASI ÖNCESİNDE 4483 SAYILI KANUNUN ÖN İNCELEME VE İZİN MÜESSESESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36919/422399Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org