Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINDA GÜNCEL GELİŞMELER: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDAN GÜNÜMÜZE BAZI DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 26, 01.06.2014

Öz

Sağlık, tüm birey ve toplumlar için en büyük öneme sahip temel bir ihtiyaçtır. Sağlık ihtiyacının ikamesi mümkün değildir. Sağlık kavramı insanların ruhsal, sosyal ve bedenen tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bu iyilik durumunu sağlayan örgütler ise sağlık kurumlarıdır. Sağlıkta dönüşüm programı, dünyadaki gelişmeleri takip eden Türkiye’de de yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm programı ülkenin sosyo ekonomik gerçeklerine bağlı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir özelliktedir. Program, birbiriyle eşit tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetine adaletli olarak ulaşmalarını amaç edinen etik bir yaklaşım üzerine inşa edilmiştir. Bu çalışmanın amacı öncelikle sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi vermek ardından Türkiye’deki sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülen politikaları değerlendirip bu konuda öneriler geliştirmektir.

Kaynakça

 • ATAAY, F. (2008), “Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Eylül: 169-184.
 • BLOOM. David E. ve David CANNING. (2000). The Health and Wealth of Nations, Science Vol 287 18 February.
 • BODUR S.,(1991). Aile Sağlığı Eğitim Serisi, Ankara.
 • BULUTOĞLU K. , Kamu Ekonomisine Giriş , İstanbul 2003
 • BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. (2013). “Aile Hekimliği ve Aile Hekimliğinin Evrensel Tanımı“.
 • ÇİÇEKLİOĞLU, Meltem (2011), “Türkiye’de Sağlık Reformları”,
 • Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı 29 Eylül-2 Ekim 2011, Ankara
 • FOON TANG, C., (2011), “Multivariate Granger Causality and the Dynamic Relationship Between Health Care Spanding, Income and Relative Price of Health Care in Malaysia”, Hitotsubashi Journal of Economics 52, ss. 199–214
 • KARSLIGIL Ş.(1973), Sağlık Bilgisi, İstanbul.
 • KAVUNCUBAŞI, Ş., (2007). Sağlık Kurumları Yönetimi, A.Ü. Eskişehir.
 • MUSHKIN, S.J., (1962), “Health as an Investment”, Journal of Political Economy, Vol. 70(5), ss. 129–157
 • OECD Health Data 2014, http://stats.oecd.org
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2003). Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı, Ankara
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2011). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Değerlendirme Raporu
 • SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2013) Sağlık İstatistikleri Yıllığı.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1- 0/20141223.html (Erişim Tarihi: 20.10.2014)
 • T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. (2013).“Hemşirelikte Kişilerarası İlişkilerin Boyutları”.
 • TÜİK. (2013). Sağlık Harcama İstatistikleri.
 • WHO. (2013). Heallth for All Database 2013
 • YILDIRIM H.H. ve YILDIRIM T. (2013). Türkiye Sağlık Reformları ve Politikaları: Politika Analizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme.

RECENT DEVELOPMENTS IN HEALTH POLICY IN TURKEY: FROM HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM TO PRESENT EVALUATION AND SOME SUGGESTIONS

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 26, 01.06.2014

Öz

Health is essential and the most importart requirement for all individuals and societies. Substituting the health needs is not possible. The notion of health defined as a complete well being as spiritually, socially and physically. The organizations that provide this well being are health institutions. The transformation program in health also entered into force in Turkey which follows developments in world. The transformation program of Turkey depends on the socio-economic realities of the country and it’s characterized as sustainable and improved. The program was based on an ethical approach to aiming all equal individuals can reach the fairly to health services. The purpose of this study is first inform about health and health services and then evaluate the health service policies in Turkey and give suggestion in this regard.

Kaynakça

 • ATAAY, F. (2008), “Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Eylül: 169-184.
 • BLOOM. David E. ve David CANNING. (2000). The Health and Wealth of Nations, Science Vol 287 18 February.
 • BODUR S.,(1991). Aile Sağlığı Eğitim Serisi, Ankara.
 • BULUTOĞLU K. , Kamu Ekonomisine Giriş , İstanbul 2003
 • BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. (2013). “Aile Hekimliği ve Aile Hekimliğinin Evrensel Tanımı“.
 • ÇİÇEKLİOĞLU, Meltem (2011), “Türkiye’de Sağlık Reformları”,
 • Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı 29 Eylül-2 Ekim 2011, Ankara
 • FOON TANG, C., (2011), “Multivariate Granger Causality and the Dynamic Relationship Between Health Care Spanding, Income and Relative Price of Health Care in Malaysia”, Hitotsubashi Journal of Economics 52, ss. 199–214
 • KARSLIGIL Ş.(1973), Sağlık Bilgisi, İstanbul.
 • KAVUNCUBAŞI, Ş., (2007). Sağlık Kurumları Yönetimi, A.Ü. Eskişehir.
 • MUSHKIN, S.J., (1962), “Health as an Investment”, Journal of Political Economy, Vol. 70(5), ss. 129–157
 • OECD Health Data 2014, http://stats.oecd.org
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2003). Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanlığı, Ankara
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2011). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Değerlendirme Raporu
 • SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2013) Sağlık İstatistikleri Yıllığı.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1- 0/20141223.html (Erişim Tarihi: 20.10.2014)
 • T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. (2013).“Hemşirelikte Kişilerarası İlişkilerin Boyutları”.
 • TÜİK. (2013). Sağlık Harcama İstatistikleri.
 • WHO. (2013). Heallth for All Database 2013
 • YILDIRIM H.H. ve YILDIRIM T. (2013). Türkiye Sağlık Reformları ve Politikaları: Politika Analizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel BAŞOL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Amerikan Hastanesi


Abdülkadir IŞIK Bu kişi benim
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2014
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Başol, E. & Işık, A. (2014). TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINDA GÜNCEL GELİŞMELER: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDAN GÜNÜMÜZE BAZI DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (2) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36920/422420Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org