Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 24 2020-02-01

Hindistan’da Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Tuğba KOYUNCU [1] , Hüseyin Naci BAYRAÇ [2]


Yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkisi özellikle son zamanlarda dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Fosil yakıtların küresel ısınma ve sera gazı emisyonlarını artırması daha çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Hindistan’da yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Hindistan’ın 1990-2015 dönemi gayri safi yurtiçi hasıla, yenilenebilir enerji tüketimi, sabit sermaye oluşumu ve iş gücü verileri kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak birim kök testleri ile serilerin durağanlıkları sınanmıştır. Daha sonra ARDL Sınır Testi ile eşbütünleşme ve katsayı tahminleri yapılmıştır. Son olarak VECM Nedensellik Testi ile değişkenler arasındaki ilişki uzun ve kısa dönemde tespit edilmiştir. Sonuçlar kısa dönemde yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme arasında yansızlık hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde ise geribildirim hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Hindistan’da yenilenebilir enerji tüketimine yönelik politika kararlarının, uzun dönemde ekonomik büyüme üzerindeki geri bildirim etkisi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Ekonomik büyüme, Yenilenebilir Enerji Tüketimi, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  • KAYNAKÇA Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). Dynamic impact of trade policy, economic growth, fertility rate, renewable and non-renewable energy consumption on ecological foodprint in Europe. Science of the Total Environment(685), 702-709. Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and economic growth Evidence from a panel of OECD countries. Energy Policy(38), 656-660. Apergis, N., Payne, J., Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010). On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. Ecological Economics(69), 2255-2260. Aslan, A., & Öcal, O. (2016). The role of renewable energy consumption in economic growth:Evidence from asymmetric causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews(60), 953-959. Aydın, M. (2019). Renewable and non-renewable electricity consumption-economic growth nexus: Evidence from OECD countries. Renewable Energy(136), 599-606. Bao, C., & Xu, M. (2019). Cause and effect of renewable energy consumption on urbanization and economic growth in China's provinces and regions. Journal of Cleaner Production(231), 483-493. Batman, T., Bayraç, H. N., & Güllü, M. (2019). Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Büyüme ve Karbon Emisyonu İlişkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(3), 645-658. Beşer, M. K., & Beşer, B. H. (2017). The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 5(3), 353-368. Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time. Journal of the Royal Statistical Society, 37(2), 149-192. Bulut, U., & Muratoğlu, G. (2018). Renewable energy in Turkey: Great potential, low but increasing utilization, and an empirical analysis on renewable energy-growth nexus. Energy Policy(123), 240-250. Chang, T., Gupta, R., Inglesi-Lotz, R., Simo-Kengne, B. D., Smithers, D., & Trembling, A. (2015). Renewable energy and growth : evidence from heterogeneous panel of G7 countries using Granger causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews(52), 1405-1412. Charfeddine, L., & Kahia, M. (2019). Impact of renewable energy consumption and financial development on CO2 emissions and economic growth in the MENA region: A panel vector autoregressive (PVAR) analysis. Renewable Energy, 138(C), 198-213. Destek, M. A., & Alper, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. Renewable Energy(111), 757-763. Dickey, D., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators of autoregressive time series with a unit root. journal of The American Statistical Association(74), 427-431. Dickey, D., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica(49), 1057-1072. Doğan, E. (2015). The relationship between economic growth and electricity consumption from renewable and non-renewable sources: A study of Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews(52), 534-546. Dong, K., Hochman, G., Zhang, Y., Sun, R., Li, H., & Liao, H. (2018). CO2 emissions, economic and population growth, and renewable energy: Empirical evidence across regions. Energy Economics(75), 180-192. Eren, B. M., Taşpınar, N., & Gökmenoğlu, K. K. (2019). The impact of financial development and economic growth on renewable energy consumption: Empirical analysis of India. Science of the Total Environment(663), 189-197. Fan, W., & Hao, Y. (2020). An empirical research on the relationship amongst renewable energy. Renewable Energy(146), 598-609. Fang, Y. (2011). Economic welfare impacts from renewable energy consumption: The China experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews,15(9), 5120-5128. Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. Gujarati, D. (2011). Temel Ekonometri. (Ü. Şenesen, & G. G. Şenesen, Çev.) Literatür Yayıncılık. Halıcıoğlu, F., & Ketenci, N. (2018). Output, renewable and non-renewable energy production, and international trade: Evidence from EU-15 countries. Energy(159), 995-1002. Kesbic, C. Y., & Er, A. S. (2017). Renewable relationship between energy consumption and economic growth: A panel data analysis for the EU countries and Turkey. Journal of Economic Policy Researches, 4(2), 135-154. Kraft, A., & Kraft, J. (1978). On the relationship between energy and GNP. Journal Energy Development, 3(2), 401-403. Lin, B., & Moubarak, M. (2014). Renewable energy consumption – Economic growth nexus for China. Renewable and Sustainable Energy Reviews(40), 11-117. Luqman, M., Ahmad, N., & Bakhsh, K. (2019). Nuclear energy, renewable energy and economic growth in Pakistan Evidence from non-linear autoregressive distributed lag model. Renewable Energy(139), 1299-1309. Mahmoodi, M., & Mahmoodi, E. (2011). Renewable Energy Consumption and Economic Growth: The Case of 7 Asian Developing Countries. American Journal of Scientific Research(35), 146-152. Menyah, K., & Rafuel, Y.-W. (2010). CO2 emissions, nuclear energy, renewable energy and economic growth in the US. Energy Policy(38), 2911-2915. Özcan, B., & Öztürk, İ. (2019). Renewable energy consumption-economic growth nexus in emerging countries: A bootstrap panel causality test. Renewable and Sustainable Energy Reviews(104), 30-37. Qiao, H., Zheng, F., Jiang, H., & Dong, K. (2019). The greenhouse effect of the agriculture-economic growth-renewable energy nexus: Evidence from G-20 countries. Science of the Total Environment(671), 722-731. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. Rahman, M. M., & Velayutham, E. (2020). Renewable and non-renewable energy consumption-economic growth nexus: New evidence from South Asia. Renewable Energy(147), 399-408. Sadorksy, P. (2009). Renewable energy consumption and income in emerging economies. Energy Policy(37), 4021-4028. Sbia, R., Shahbaz, M., & Hamdi, H. (2014). A contribution of foreign direct investment, clean energy, trade openness carbon emissions and economic growth to energy demand in UAE. Economic Modelling(36), 191-197. Sebri, M., & Ben-Salha, O. (2014). On the causal dynamics between economic growth, renewable energy consumption, CO2 emissions and trade openness: Fresh evidence from BRICS countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews(39), 14-23. Shahbaz, M., Naem, M., Ahad, M., & Tahır, I. (2018). Is natural resource abundance a stimulus for financial development in the USA? Resources Policy(55), 223-232. Tiwari, A. K. (2011). A structural VAR analysis of renewable energy consumtion, real GDP and CO2 emissions: Evidende from India. Economics Bulletin, 31(2), 1793-1806. Tuğcu, C. T., & Topçu, M. (2018). Total, renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Revisiting the issue with an asymmetric point of view. Energy(152), 64-74. Tuğcu, C. T., Öztürk, İ., & Aslan, A. (2012). 25-Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: Evidence from G7 countries. Energy Economics(34), 1942-1950. Tuna, G., & Tuna, V. E. (2019). The asymmetric causal relationship between renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in the ASEAN-5 countries. Resources Policy(62), 114-124. Wang, Z., Danish, Zhang, B., & Wang, B. (2018). 15-Renewable energy consumption, economic growth and human development index in Pakistan: Evidence form simultaneous equation model. Journal of Cleaner Production(184), 1081-1090. Yıldırım, E., Saraç, Ş., & Aslan, A. (2012). Energy consumption and economic growth in the USA Evidence from renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews(16), 6770-6774.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuğba KOYUNCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9212-987X
Yazar: Hüseyin Naci BAYRAÇ
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY, ESKİŞEHİR VOCATIONAL SCHOOL
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 31 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2020

APA KOYUNCU, T , BAYRAÇ, H . (2020). Hindistan’da Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 6 (1) , 13-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/52240/672989