Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 37 - 53 2021-01-09

The Effect of MIRTE DILKOZEM Education Model on The Development of Children With Autism Spectrum Disorder

Mirhat Tekin BRUSK [1]


In recent years, a significant increase has been observed in the number of studies on autism spectrum disorder in the field of special education. The fact that today ASD is among the most common developmental disorders is one of the main reasons for this situation. Also, However, the reasons of autism spectrum disorder are still unknown and inadequate results from treatment are among the other important reasons. In this study, the effect of MIRTE DILKOZEM education model on the development of individuals with Autism Spectrum Disorder was investigated. The study was carried out with a total of 16 children with a diagnosis of ASD attending a special education rehabilitation center in Istanbul in the 2019-2020 academic year. Observations were made in a special education and rehabilitation environment and at home. Development follow-up form, AGTE and DENVER 2 tests were used to collect data in the study. In line with the results obtained in the study, it was been determined that MIRTE DILKOZEM is an effective model that contributes to the development of children with ASD, especially language/cognitive development and social skills/self-care development.
Children with special needs, ASD, MİRTE DILKOZEM, Development
 • Allen, K. E., & Cowdery, G. E. (2015). The exceptional child: Inclusion in early childhood education (8th ed.). Stanford, CT: Wadsworth Cengage Learning.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978). Gelişim Psikolojisi (4. Basım). Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Cömertpay, E. (2018). Ayırt etme öğretiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gözleyerek öğrenme becerisini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği (Master's thesis, Anadolu Üniversitesi).
 • Detrich, R. (2008). Evidence-based, emprically supported, or best practice? A guide for the scientistpractitioner. J.K. Luiselli, D.C. Russo, W.P. Christian ve S.M. Wilczynski (Eds.). Effective practices for children with autism (s. 3-27). USA: Oxford University Press
 • Deveci, M., & Ahmetoğlu, E. (2018). Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 123-131.
 • Diken, I. H., 2012. Türk annelerinin ve özel gereksinimli çocuklarının etkileşimsel davranışlarının araştırılması: erken müdahaleye yönelik öneriler (An Exploration of Interactional Behaviors of Turkish Mothers and their Children with Special Needs: Implications for Early Intervention Practices). Eğitim ve Bilim, 37, 163.
 • Erişti, S.D., Fırat, M., İzmirli, S. ve Ceylan, B., 2010. OSB olan çocuklarda odaklanma problemine ilişkin bilgisayar destekli etkinlik üretimi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiye, 24-26 Eylül.
 • Erişti, S. D. B., Fırat, M., İzmirli, S., & Ceylan, B. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Eğitsel Oyun Tasarımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 73-99.
 • Genç-Tosun, D., & Kurt, O. (2014). Otizm spektrum bozukluğu ve video modelle öğretim.
 • Minshew, N. J., Goldstein, G., Taylor, H., & Siegel, D. J. (1994). Academic achievement in high functioning autistic individuals. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 16(2), 261-270.
 • National Autism Center (2010). National standards report. http://www.nationalautismcenter.org/pdf/NACStandards.
 • Sani Bozkurt, S. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde teknoloji destekli etkileşimli ortam tasarımı ve etkililiği.
 • Terzioğlu, N. K., & Yıkmış, A. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere temel çıkarma işlemi öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 1-27. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.298939.
 • Turhan, C., & Vuran, S. (2015). Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Sosyal Öykü ve Video Model Uygulamalarının Etkililik ve Verimlilikleri. International Journal of Early Childhood Special Education, 7(2).
 • Kizir, M., & YIKMIŞ, A. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal beceri öğretiminde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının gözden geçirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 247-272.
 • Koç, E. S., & Erdem, A. Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 6(1), 1-12.
 • Olçay-Gül, S., & Tekin-İftar, E. (2012). Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bireyler için sosyal öykülerin kullanımı.
 • Yazgan, A. (2020). The Consumption of Relations and Loneliness amongst Adults. İnsan ve İnsan, 7(23), 52-67.
 • Yazıcı, Selim (2001) Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mirhat Tekin BRUSK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİRTE DİLKÖZEM Özel Eğitim Kurumları
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 8 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2021

APA Brusk, M . (2021). The Effect of MIRTE DILKOZEM Education Model on The Development of Children With Autism Spectrum Disorder . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (1) , 37-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/59568/847966