Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Medya İşletmelerinde Finansal Durum: Likidite Oranları Kullanılarak Doğan Holding, Doğan Yayın Holding, İhlas Holding ve İhlas Yayın Holding 2011-2012 Yılları Finansal Durumlarının Karşılaştırılması

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 53 - 64, 06.07.2022

Öz

İşletmelerin finansal yapıları işletmelerin sürekliliği adına ve işletme ilgililerinin işletme ile ilgili alacağı kararlar açısından çok önemlidir. İşletmelerin yöneticileri, alacakları finansal kararlarda muhtemel risklerin tespit edilerek alınan kararların sonuçlarını doğru analiz edebilmesi ve böylelikle işletme hedeflerine ulaşılabilmesi için finansal verilere ihtiyaç duyarlar. Söz konusu önemli kararların alınması öncesi mevcut durumun analizi ile gerekli önlemlerin alınmasını içerir. Finansal yapılarının çeşitli analiz yöntemleri ile analiz edilmesiyle işletmelerin borç ödeyebilme güçleri, alacak tahsil güçleri, tahsilat, ödeme vs. döngüleri, sektördeki rakiplerin karşısındaki durumlar gibi konularda fikir edinilebilmekte ve mevcut duruma yönelik yapılması gerekenler için önemli veriler elde edebilmektedir. Diğer taraftan medyanın günlük yaşantıdaki gücü ve yeri düşünüldüğünde medya işletmelerinin de finansal yapılarının incelenmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada bu çerçevede Türkiye’nin önde gelen iki medya işletmesi olan Doğan Yayın Holding ve İhlas Yayın Holdingin ve çatı holdingleri olan Doğan Holding ve İhlas Holdingin finansal raporlarındaki veriler kullanılarak finansal analiz gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, R. Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler, Sakarya Üni. Sürekli Eğitim Merkezi Notları.
 • Aydın, N., Coşkun, M., Bakır, H., Ceylan, A. ve Başar, M. (2004). Finansal Yönetim, Anadolu Üni. Yayınları, No: 1465, Eskişehir, Ağustos.
 • Başar, A. B, Çabuk, A., Sevim, Ş., Karagül, A. A., Sayılır, Ö. ve Erol, C. (2013). Mali Analiz, Anadolu Üni. Yayınları No: 3013, Eskişehir, Ocak.
 • Birgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:46.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2010). İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi, 11. Basım.
 • Çabuk, A., Başar, A. B., Sevim, Ş., Karagül, A. A., Sayılır, Ö. ve Erol, C. (2013). Finansal Tablolar Analizi, Anadolu Üni. Yayınları No: 2996, Eskişehir, Ocak.
 • Çetiner, E. (2010). İşletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çömlekçi, F. Yılancı, M., Erdoğan, N., Önce, S., Kardeş Selimoğlu, S. ve Kaya, E. (2004). Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üni. Yayınları, No: 1585, Eskişehir, Ekim.
 • Okka, O. (2010). Analitik Finansal Yönetim; Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül.
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, Haziran.
 • Özyürek, H. ve Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Maliz Analiz ve Bir Uygulama, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, No:2.
 • Şen, M., Aydın, N. ve Berk, N. (2012). Finansal Yönetim-I, Anadolu Üni. Yayınları, No: 2577, Eskişehir, Haziran.
 • Yıldırım, M. (2013). İleri Finansal Yönetim, Karabük Üni., Ders Notları, Mart.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), www.kap.org.tr, 22.12.2016.
 • Doğan Holding, www.doganholding.com.tr, 18.09.2015.
 • İhlas Holding, www.ihlas.com.tr, 18.09.2015.
 • Doğan Yayın Holding, http://www.dyh.com.tr/, 24.08.2017.
 • İhlas Yayın Holding, http://www.ihlasyayinholding.com.tr, 07.09.2016

Financial Situations in Media Businesses: Comparison of Financial Situations of Doğan Holding, Doğan Publishing Holding, İhlas Holding and İhlas Publishing Holding Using 2011-2012 Liquidity Ratios

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 53 - 64, 06.07.2022

Öz

The financial structures of the enterprises are very important in terms of the continuity of the enterprises and in terms of the decisions to be taken by the business people about the business. Managers of businesses need financial data in order to determine the possible risks in the financial decisions they will take and to analyze the results of the decisions taken correctly and thus to achieve the business objectives. It includes the analysis of the current situation and taking the necessary precautions before taking these important decisions. By analyzing their financial structures with various analysis methods, the ability of businesses to pay debts, their power to collect receivables, collection, payment, etc. cycles, the situation against the competitors in the sector, etc., and important data can be obtained for what needs to be done regarding the current situation. On the other hand, considering the power and place of the media in daily life, it will be useful to examine the financial structures of media businesses. In this study, in this context, using the data in the financial reports of Doğan Publishing Holding and İhlas Publishing Holding, the two leading media companies in Turkey, and Doğan Holding and İhlas Holding, the umbrella holdings, financial analysis was carried out and the obtained data were examined comparatively.

Kaynakça

 • Aktaş, R. Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler, Sakarya Üni. Sürekli Eğitim Merkezi Notları.
 • Aydın, N., Coşkun, M., Bakır, H., Ceylan, A. ve Başar, M. (2004). Finansal Yönetim, Anadolu Üni. Yayınları, No: 1465, Eskişehir, Ağustos.
 • Başar, A. B, Çabuk, A., Sevim, Ş., Karagül, A. A., Sayılır, Ö. ve Erol, C. (2013). Mali Analiz, Anadolu Üni. Yayınları No: 3013, Eskişehir, Ocak.
 • Birgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:46.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2010). İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi, 11. Basım.
 • Çabuk, A., Başar, A. B., Sevim, Ş., Karagül, A. A., Sayılır, Ö. ve Erol, C. (2013). Finansal Tablolar Analizi, Anadolu Üni. Yayınları No: 2996, Eskişehir, Ocak.
 • Çetiner, E. (2010). İşletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çömlekçi, F. Yılancı, M., Erdoğan, N., Önce, S., Kardeş Selimoğlu, S. ve Kaya, E. (2004). Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üni. Yayınları, No: 1585, Eskişehir, Ekim.
 • Okka, O. (2010). Analitik Finansal Yönetim; Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül.
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, Haziran.
 • Özyürek, H. ve Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Maliz Analiz ve Bir Uygulama, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, No:2.
 • Şen, M., Aydın, N. ve Berk, N. (2012). Finansal Yönetim-I, Anadolu Üni. Yayınları, No: 2577, Eskişehir, Haziran.
 • Yıldırım, M. (2013). İleri Finansal Yönetim, Karabük Üni., Ders Notları, Mart.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), www.kap.org.tr, 22.12.2016.
 • Doğan Holding, www.doganholding.com.tr, 18.09.2015.
 • İhlas Holding, www.ihlas.com.tr, 18.09.2015.
 • Doğan Yayın Holding, http://www.dyh.com.tr/, 24.08.2017.
 • İhlas Yayın Holding, http://www.ihlasyayinholding.com.tr, 07.09.2016
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Nuri Şahin 0000-0002-6586-7073

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şahin, O. N. (2022). Medya İşletmelerinde Finansal Durum: Likidite Oranları Kullanılarak Doğan Holding, Doğan Yayın Holding, İhlas Holding ve İhlas Yayın Holding 2011-2012 Yılları Finansal Durumlarının Karşılaştırılması. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 8(2), 53-64.Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org