Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BELGESEL FİLM VE BİLİMSELLİK

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 5, 06.07.2022

Öz

Belgesel film, duyguların ağırlıkta olmadığı, gözlem, araştırma ve eri toplamanın bilimsel çerçevede analiz ve sentezinin yapılarak, bilgilendirmenin üst düzeyde gerçekleştiği ve sanatsal bir ifadeyle sunulduğu bir türdür. Gerçek yaşam olaylarını kendi çerçevesi içinde, gerçeğe uygun olarak bir amaç doğrultusunda , tarafsız bir bakış açısı ile aktarma savında olan belgesel film, bu savını bilimsel bir disiplin içinde bilimsel veri ve yöntemleri , teknolojik bilgi ve araçlar aracılığıyla toplumsal belleğimizi oluşturmak adına gerçekleştirir.

Kaynakça

 • Atçı, A. Ş. (2019). Coğrafya öğretiminde belgesel filmlerin kullanılmasının öğrencilerin başarısına ve kavram kalıcılığına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Aufderheide, P. (2007). Documentary film: A very short introduction. Oxford University Press
 • Belk, R. (2011). Examining markets, marketing, consumers, and society through documentary films. Journal of Macromarketing, 31(4), 403-409.)
 • Cereci, S. (1997). Belgesel Sinema. (1. Baskı). İstanbul: Şule Yayınları,
 • Eco, U. (2000). Açık Yapıt, Can Yayınları.
 • Fitzgerald, A., & Lowe, M. (2020). Acknowledging documentary filmmaking as not only an output but a research process: A case for quality research practice. International Journal of Qualitative Methods, 19, 1609406920957462.
 • Gevgilili, A. (1989). Çağını sorgulayan sinema. Bağlam Yayıncılık.
 • Koç, E. S. (2021). Nasıl bir uzaktan eğitim? 1 yılın sonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), 13-26.
 • Kıpçak, N. S. (2008). Belgesel Sinemada Kent Olgusu Ve “Yolcu” (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • Malinowski, B., & Özkal, S. (1992). Bilimsel bir kültür teorisi. Kabalcı Yayınevi.
 • Marfo, A. (2007). The evolution and impact of documentary films ( Senior Honors Project, Paper 42). http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/42http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/42 Google Scholar
 • McLane, B. A. (2013). A new history of documentary film. Bloomsbury Publishing USA
 • Morgan, R., Game, A. M., Slutskaya, N. (2019). Qualitative research through documentary filmmaking: Questions and possibilities. In Cassell, C., Cunliffe, A.L., Grandy, G. (Eds.), The Sage handbook of qualitative business and management research methods: Methods and challenges (pp. 329–344). Sage Publications.
 • Mutlu, E. (1995). Televizyonda Program Yapımı. Ankara: Ankara İletişim Fakültesi Yayınları No:4
 • Nisbet, M. C., & Aufderheide, P. (2009). Documentary film: Towards a research agenda on forms, functions, and impacts. Mass Communication and Society, 12(4), 450-456.
 • Rahman, T. A. F. T. A., Chik, A. R., Sahrir, M. S., & Nordin, M. S. (2017). A review of documentary film as authentic input in enhancing writing skills in ASL setting. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 2(1), 99-110.
 • Reichenbach, H. (1981). Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. Cemal Yıldırım. Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Rotha, P. (1935). Documentary. London, UK: Faber & Faber.
 • Susam, A. (2013). 2000 Sonrası Türk Belgesellerinde Toplumsal Bellek Ve Gerçeğin Temsili, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Gülümser Şavk Belkaya 0000-0002-5869-1874

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şavk Belkaya, A. G. (2022). BELGESEL FİLM VE BİLİMSELLİK. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 8(2), 1-5.Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org