International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-3183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org


Dergimizde fen bilimleri, mühendislik bilimleri ile ilgili, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün araştırma yazıları, derlemeler ve örnek olay çalışmaları yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılar yer alır.

DUYURU

*** Yayınlanacak Yeni Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** Yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.Dergide yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

• Ampirik Araştırma
• Kavramsal Araştırma
• Örnek Olay Çalışması
• Derleme
• Görüş
• Geçmişe Bakış
• Editöre Mektup
• İzlenim
• Anma Yazısı
• Kitap Değerlendirmesi
• Özetler

International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal

e-ISSN 2148-3183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org
Kapak Resmi


Dergimizde fen bilimleri, mühendislik bilimleri ile ilgili, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün araştırma yazıları, derlemeler ve örnek olay çalışmaları yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılar yer alır.

DUYURU

*** Yayınlanacak Yeni Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** Yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.Dergide yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

• Ampirik Araştırma
• Kavramsal Araştırma
• Örnek Olay Çalışması
• Derleme
• Görüş
• Geçmişe Bakış
• Editöre Mektup
• İzlenim
• Anma Yazısı
• Kitap Değerlendirmesi
• Özetler

Cilt 6 - Sayı 1 - 1 Ara 2020
  1. PERFLOROOKTANSÜLFONİKASİT MOLEKÜLÜNÜN BOZUNMA REAKSİYONLARININ HESAPSAL İNCELENMESİ
    Sayfalar 1 - 10
    Şimal KÜRÜMOĞLU, Yelda YALÇIN GÜRKAN
  2. RECYCLING AND RE-USE OF WASTEWATER; SAMPLE OF TEKİRDAĞ PROVINCE MALKARA
    Sayfalar 11 - 19
    Şimal KÜRÜMOĞLU, Sema KURT, Emel ALİEFENDİOĞLU, İbrahim İÇÖZ