Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Numerical Investigation of the Effect of Angular Velocity Variation on Shaft Strength in Helix Conveyors at constant capacity

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 9, 13.06.2019

Öz

Continuous transferring systems of helix conveyors are widely used in industry. Helix conveyors play an important role in the uninterrupted transport of granular materials (salt, sugar, cement, flour, plastic, mines, medical products, etc.) and all kinds of dust from one point to another, at chemical factories, food factories and cereal factories. A problem to occur in helix conveyors will reduce the production speed by causing the transmission to be interrupted if there is a machine fed by the helix conveyor. Helix conveyors should work smoothly to ensure continuous and uninterrupted material transmission. 

In this study, the compressive forces on the particles are modeled on the outer diameter 220 mm, 5 m long helix until the t = 8 s from the beginning of the transport process (t = 0) and in the t = 2, 4, 6 and 8 seconds particle conditions are displayed. At constant transmission capacity, the force and torque values on the shaft at 80 d/d and 100 d/d angular velocities were analyzed using EDEM program. Computational analyses shows that; the Q = 1.4 kg / s capacity, loading effects on  the shaft are accordingly decreased at the higher angular speeds on the transmission.


Kaynakça

  • Aslan, R., Kurt ,S. (2003). “İleticilerde taşınan malların sınıflandırılması, özellikleri ve malzeme hareketleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 269-275.
  • Cürgül, İ., (2010). Taşıma Tekniği, İstanbul, Birsen Yayınevi.
  • Nogay, M.N., (2007). Helezon konveyörlerin tasarım kriterleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • Owen, P. J., & Cleary, P. W. (2009). Prediction of screw conveyor performance using the Discrete Element Method (DEM). Powder Technology, 193(3), 274-288.
  • Roberts, A. W. (2001). Design considerations and performance evaluation of screw conveyors. Proceedings of the BELTCON, 11(11).Tanaka, K. (2001). Numerical and experimental studies for the impact of projectiles on granular materials. Handbook of Conveying and Handling of Particulate Solids, 263-270.

Helezon Konveyörlerde Sabit Kapasitede Açısal Hız Değişiminin Mil Mukavemetine Olan Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 9, 13.06.2019

Öz

Sürekli taşıma sistemlerinden helezon konveyörler, endüstride yaygın olarak
kullanılmaktadır. Helezon konveyörler, yapı kimyasal fabrikalarında, gıda
fabrikalarında, tahıl farikalarında ve her türlü toz, granül (tuz, şeker,
çimento, un, plastik, madenler, tıbbi ürünler vb.) malzemelerin bir noktadan
diğer bir noktaya kesintisiz olarak taşınmasında önemli rol oynamaktadır. Helezon
konveyörlerde meydana gelecek bir problem, helezon konveyörün beslediği bir makine
varsa iletimin kesintiye uğramasına sebep olarak üretim hızını düşürecektir.  Malzeme iletiminin, sürekli ve kesintisiz
olması için helezon konveyörlerin sorunsuz çalışması gerekmektedir.
 

Bu çalışmada, dış çapı 220 mm, 5 m uzunluğundaki helezonlarda, taşıma
işlemenin başlamasından (t = 0)  t = 8 s
olana kadar partiküller üzerindeki sıkıştırma kuvvetleri modellenmiş, t = 2, 4,
6 ve 8 saniyelerdeki partikül durumları görüntülenmiştir. Sabit iletim
kapasitesinde, 80 d/d ve 100 d/d açısal hızlarda mil üzerindeki
kuvvet ve
tork değerleri EDEM programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler
sonucunda Q = 1,4 kg/s kapasitede, açısal hızın arttırılmasıyla milin maruz
kaldığı yükleme etkilerinin azaldığı görülmüştür.

Kaynakça

  • Aslan, R., Kurt ,S. (2003). “İleticilerde taşınan malların sınıflandırılması, özellikleri ve malzeme hareketleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 269-275.
  • Cürgül, İ., (2010). Taşıma Tekniği, İstanbul, Birsen Yayınevi.
  • Nogay, M.N., (2007). Helezon konveyörlerin tasarım kriterleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • Owen, P. J., & Cleary, P. W. (2009). Prediction of screw conveyor performance using the Discrete Element Method (DEM). Powder Technology, 193(3), 274-288.
  • Roberts, A. W. (2001). Design considerations and performance evaluation of screw conveyors. Proceedings of the BELTCON, 11(11).Tanaka, K. (2001). Numerical and experimental studies for the impact of projectiles on granular materials. Handbook of Conveying and Handling of Particulate Solids, 263-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem ÖZTÜRK TEMUR

Türkiye


Mustafa DENKTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztürk Temur, Ö. & Denktaş, M. (2019). Helezon Konveyörlerde Sabit Kapasitede Açısal Hız Değişiminin Mil Mukavemetine Olan Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 5 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojf/issue/45753/558314