Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 19 2020-12-01

ATIKSULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YENİDEN KULLANIMI; TEKİRDAĞ İLİ MALKARA ÖRNEĞİ
RECYCLING AND RE-USE OF WASTEWATER; SAMPLE OF TEKİRDAĞ PROVINCE MALKARA

Şimal KÜRÜMOĞLU [1] , İ̇̇̇brahim İÇÖZ [2] , Sema KURT [3] , Emel ALİEFENDİOĞLU [4]


Malkara İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan ve dereye deşarj edilen arıtılmış atık su, dereden alınarak kentsel kullanım için tercih edilmektedir. Ofislerde, mağazalarda ve endüstriyel ortamlarda yeşil alanların dereden sulanması ve kentsel peyzaj sulanması, oto yıkama, yangın söndürme ve toz kontrolünde su temini için, şelale, çeşme ve havuz gibi dekoratif kullanımlarda kullanılabilir. 2018 yılında akredite bir laboratuvarda iç kontrol ve iç izleme için yapılan analiz sonuçları incelendiğinde tesisteki toplam azot giderimi %56, toplam fosfor giderimi %92, BOİ giderimi %98, KOİ giderimi %97, AKM giderimi ise %97’dir.
The treated wastewater at Malkara Advanced Biological Wastewater Treatment Plant and discharged to the stream is preferred for urban use by taking it from the stream. Irrigation of water from the stream and urban landscape irrigation of green areas in offices, shops and industrial environments, car wash, fire. It can be used for water supply in quenching and dust control, for decorative uses such as waterfall, fountain and pool. When the analysis results made in an accredited laboratory are examined, the total nitrogen removal at the facility is %56, the total phosphorus removal is %92, the BOD expense was %98, the COD expense was %97, the suspended solid matter expense was %97 in 2018.
  • Pintilie, L., Torres, C.M., Teodosiu, C., Castells, F., (2016). Urban wastewater reclamation for industrial reuse: An LCA case study, Journal of Cleaner Production, 139, 1–14.
  • Görmez K., Environmental problems, Nobel Academic Publishing, Ankara, 2015, 175ss.
  • TUIK site. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1019 (accessed 24.02.2020)
  • T. C Environment Ministry of Urbanism, Turkey Environmental Status Report in 2016; 106ss.
  • Tokgöz S., "The Use of Domestic Treated Wastewater for Irrigation Purposes", DEU, Environmental Engineering Department, 2008.
Birincil Dil en
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9456-5456
Yazar: Şimal KÜRÜMOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: tekirdağ su ve kanalizasyon genel müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6230-9316
Yazar: İ̇̇̇brahim İÇÖZ
Kurum: tekirdağ su ve kanalizasyon genel müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1573-7489
Yazar: Sema KURT
Kurum: tekirdağ su ve kanalizasyon genel müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3675-415X
Yazar: Emel ALİEFENDİOĞLU
Kurum: tekirdağ su ve kanalizasyon genel müdürlüğü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TESKİ
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2020

APA Kürümoğlu, Ş , İçöz, İ , Kurt, S , Ali̇efendi̇oğlu, E . (2020). RECYCLING AND RE-USE OF WASTEWATER; SAMPLE OF TEKİRDAĞ PROVINCE MALKARA . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 6 (1) , 11-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojf/issue/57714/823973