Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE LUNCH, SNACK AND FOOD CONSUMPTION AND THEIR CORELATION WITH OBESITY AND METABOLIC SYNDROME COMPONENTS OF THE OFFICE WORKERS

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 44 - 65, 27.01.2019

Öz

Introduction: This study aimed to contribute to the activities of preventing chronic disease at the office workers.

Material and methods: Totally 204 workers participated. In addition to the anthropometric and biochemical examinations, a questionnaire was used

Findings: As a result it was observed that women consumed whole grain products and diet soda more than men, and men consumed more regular soda, fried foods and dried fruits and edible nuts in general and consumed more meat where they had no cafeteria at the workplace. The rates of not having more than three meals and not consuming enough fruit and vegetable were 38% and 22,2%,  24% and 5,6%,  73,3% and 63%,  72% and 38,9%, %58,7 and %50 for men and women respectively. The average values of fasting plasma glucose (FPG), high dansity lipoprotein cholesterol (HDL-K), triglyceride,  sistolic blood pressure, diastolic blood pressure,  waist circumference and body mass index (BMI) were 87,8 and 85,1 mg/dl, 44,8 and 55,6 mg/dl, 128,1 and 81,9mg/dl, 119,4 and 112,1 mm Hg, 78,3 and 74,0 mm Hg, 92,5 and 75,4 cm, and 26,5 and 22,7 for men and women respectively.

Considerations: We can consider that, the MS rates are high for workers especially on men.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. World Health Statistics 2011. World Health Organization, Geneva. 2011. ISBN 978 92 4 156419 9.
 • 2. World Health Organization. Noncommunicable diseases. 1 Haziran 2018. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. Erişim: 24.09.2018
 • 3. GBD 2016 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1345-1422.
 • 4. World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository. World Health Organization. 2011. http://apps.who.int/ghodata/?vid=2469. Erişim: 06.08.2011
 • 5. Ritchie S.A., Connell J.M.C. The link between abdominal obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease. Nutr. Metab. Cardiovasc Dis. 2007 May;17(4):319-26.
 • 6. World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet N°311 September 2006.www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/print.html. Erişim: 6 Haziran 2007.
 • 7. World Health Organization. 10 facts on obesity. Updated October 2017. http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/ Erişim: 24.09.2018.
 • 8. Satman İ., Yılmaz T., Şengül A., Salman S., Salman F., Uygur S., et al (The TURDEP GROUP). Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: Results of Turkish diabetes epidemiology studl (TURDEP). 25, Sep 2002, Diabetes Care, Cilt 9, s. 1551-6.
 • 9. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom Çalışma Grubu, Metabolik Sendrom Kılavuzu. İstanbul Ekim 2007.
 • 10. Onat, A., Hergenç, G, Can, G. İki metabolik sendrom tanımının kardiyometabolik risk öngörüsünün aynı kohortta prospektif yolla değerlendirilmesi ve halkımız için en uygun tanımın seçilmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007. 7, s. 29-34.
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete. 23 12 2008. 27089.
 • 12. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. 18.8. 2011.http://faostat.fao.org/site/368/DesktopDefault.aspx?PageID=368#ancor. Erişim: 19 8 2011.
 • 13. Besler D. Prediyabetik bireylerde tip 2 diyabet gelişmesini engellenmesi için verilen yaşam tarzı değişikliklerine hasta uyumunu etkileyen faktörlerin saptanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. İzmir 2006.
 • 14. Arslan P., Mercanlıgil S.M., Gökmen Özel H. TEKHARF Beslenme Kanadı. [ed] Onat A. TEKHARF. 2009.
 • 15 . Öztürk Ü. Koroner kalp hastalarının değiştirilebilir risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi ve sağlıklı yeme indeksleri. Dicle Ü. Halk sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi. Diyarbakır 2008.
 • 16. Küçükerdönmez Ö. Mevsimsel değişikliklerin Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve bazı serum vitamin düzeyleri üzerine etkisi. Doktora tezi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü . Ankara. 2008.
 • 17. Özdemir K. İkiztepe tunç çağı topluluğunda element analiziyle beslenme yapısının belirlenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı. Ankara 2008.
 • 18. Acar Tek N. Yetişkin bireylerde mevsimsel farklılıkların besin tüketimi, vücut bileşimi ve enerji harcaması üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 2008.
 • 19. Türkiye İstatistik Kurumu. Temel Gıda Ürünlerinin Üretimi ve Tüketimi. Beslenme Bilgi Ağı. http://www.tuik.gov.tr/Beslenme/temelGidaUrunlerinin.htm. Erişim: 20.07 2011
 • 20. Türkiye İstatistik Kurumu. Beslenme ve sağlık araştırması 1984. Beslenme Bilgi Ağı.http:// www.tuik.gov.tr/Beslenme/beslenme1984.htm. Erişim: 08.08 2011
 • 21. Marmot M. Giriş. Editörler: Wilkinson R.G. Marmot M. Çeviri: Yasin Y. Kayı İ. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İNSEV Yayınları. İstanbul, 2009
 • 22. World Health Organization. Risc Factors. 2011. http://www.who.int. Erişim: 8 8 2011
 • 23. Hacıoğlu Y. Avrupa yakası posta işleme başmüdürlüğünde çalışan posta dağıtıcısı ve memurlarda metabolik sendrom prevalansının değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. İstanbul, 2006.
 • 24. MONICA Population Survey Data Book Section 6.2.3. 2011. http://www.ktl.fi/publications/monica/surveydb/cholesterol/table623_summary.htm. Erişim: 18.8.2011.
 • 25. Yükseler H. Fabrikada çalışan ve aynı kalori ile beslenen işçiler ve büro personelinin beslenme ve sağlık durumları üzerinde bir araştırma. YL tezi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü . İstanbul, 1989.
 • 26. Onat A. Türk Halkında Lipid, Lipoprotein ve Apolipoproteinler. [editör] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 27. Onat A. Toplumumuzda Kan Basıncı ve Hipertansiyon. [editöt] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 28. Onat A., Sansoy V. Türk Erişkinlerinde Obezite, Abdominal Obezite ve Sonuçları. [editör] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 29. Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp, Tanım, Felsefe ve Uygulama. İçinde: Ay P., Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. İstanbul 2007
 • 30. Ay P. Rastlantısal Hata ve Yan Tutma. İçinde: Ay P. Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. İstanbul, 2007.
 • 31. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Nüfüs ve Sağlık Araştırmaları,2003. Beslenme Bilgi Ağı. http://www.tuik.gov.tr/Beslenme/nufus2003.htm. Erişim:08.08.2011.
 • 32. Satman İ. (Çalışma grubu adına). TURDEP-II Sonuçlarının Özeti. İstanbul Tıp Fakültesi. 13 10 2010. Alıntı Tarihi: 9 8 2011.] http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_turdep.2.sonuclarinin.aciklamasi.pdf.
 • 33. Oğuz A., Sağun G., Uzunlulu M., Alpaslan B., Yorlmaz E., Tekiner E. Ve ark. Frequency of abdominal obesity and metabolic syndrome in healthcare workers and their awareness levels about these entities. 5, 2008 , Türk Kardiyoloji Dern. Arş- Arch Turk Soc Cardiol , Cilt 36, s. 302-309.
 • 34. Kitiş Y., Bilgili N., Hisar F., Ayaz S. Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. 2010, Anadolu Kardiyol Derg, Cilt 10, s. 111-9.
 • 35. Kozan O., Oguz A., Abaci A., Erol C., Ongen Z., Temizhan A. ve ark. Prevalence of the metabolic syndrome among Turkish adults. 4, 4 2007, Eur J. Clin. Nutr., Cilt 61, s. 548-53.
 • 36. Onat A., Yüksel H. Metabolik Sendrom: Hekimlerimiz için Odak. [yazan] Onat A. TEKHARF 2009. İstanbul : s.n., 2009.
 • 37. Keser A. Çocukluk çağında metabolik sendrom ve risk faktörleri ile beslenme örüntüsü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Doktora Tezi. T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı . Ankara, 2008
 • 38. Lutsey P.L., Steffen L.M., Stevens J. Dietary Intake and the Development of the Metabolic Syndrome The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation, s. 754-761.
 • 39. Schwarz N.A., Rigby B.R., La Bounty P., Shelmadine B., Bowden R.G. A review of weight control strategies and their effects on the regulation of hormonal balance. 2011, J Nutr Metab. 2011:237932.
 • 40. Toschke A.M., Küchenhoff H., Koletzko B., von Kries R. Meal frequency and childhood obesity. 2005, Obes Res., Cilt 13.
 • 41. Pereira M.A, Erickson E., McKee P., Schrankler K., Raatz S.K., Lytle L.A., ve ark. Breakfast frequency and quality may affect glycemia and appetite in adults and children. 1, 1 2011, J Nutr., Cilt 141, s. 163-8
 • 42. Leidy H.J., Campbell W.W. The effect of eating frequency on appetite control and food intake: brief synopsis of controlled feeding studies. . 1, 1 2011, J Nutr., Cilt 141, s. 154-7.
 • 43. Solomon T.P., Chambers E.S., Jeukendrup A.E., Toogood A.A., Blannin A.K. The effect of feeding frequency on insulin and ghrelin responses in human subjects. 4, 10 2008, Br J Nutr., Cilt 100, s. 810-9.
 • 44. Huber J., Reiterer E.E., Sudi K., Gallistl S., Friedl K., Weinhandl G., ve ark. Ghrelin does not regulate the GH response to insulin-induced hypoglycaemia in children but could be involved in the regulation of cortisol secretion. 1, 1 2007, Clin Endocrinol (Oxf), Cilt 66, s. 143-7.

OFİS İŞYERİ ÇALIŞANLARINDA ÖĞLE YEMEĞİ, ARA ÖĞÜN VE GIDA ALIMININ, METABOLİK SENDROM KOMPONENTLERİ VE OBEZİTE TABLOSU İLE İLİŞKİSİ

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 44 - 65, 27.01.2019

Öz

Bu araştırma ofis çalışanlarında kronik hastalıkların önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Toplam 204 çalışan araştırmaya dâhil olmuştur. Antropometrik ve biyokimyasal ölçümlere ek olarak bir anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda kadınların kepekli tahıl ürününü ve diyet gazlı içecekleri erkeklerden daha fazla tükettikleri, erkeklerin ise şekerli gazlı içecekleri, kızartma ve kuruyemişi ayrıca yemekhane olmadığında eti kadınlardan daha fazla tükettikleri tespit edilmiştir. Erkeklerde ve kadınlarda oranlar sırasıyla ek öğün almayanlar %72 ve %38,9., yeterli meyve sebze tüketmeyenler %58,7 ve %50 olarak bulunmuştur. Ortalama değerler erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla açlık kan şekeri (AKŞ) 87,8 ve 85,1 mg/dl, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL-K), 44,8 ve 55,6 mg/dl, trigliserid 128,1 ve 81,9mg/dl, sistolik basınç 119,4 ve 112,1 mm Hg, diyastolik basınç 78,3 ve 74,0 mm Hg, bel çevresi 92,5 ve 75,4 cm ve vücut kitle indeksi (VKİ) 26,5 ve 22,7 düzeyinde bulunmuştur. Sonuç olarak MS oranlarının çalışanlarda ve özellikle erkek çalışanlarda yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. World Health Statistics 2011. World Health Organization, Geneva. 2011. ISBN 978 92 4 156419 9.
 • 2. World Health Organization. Noncommunicable diseases. 1 Haziran 2018. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. Erişim: 24.09.2018
 • 3. GBD 2016 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1345-1422.
 • 4. World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository. World Health Organization. 2011. http://apps.who.int/ghodata/?vid=2469. Erişim: 06.08.2011
 • 5. Ritchie S.A., Connell J.M.C. The link between abdominal obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease. Nutr. Metab. Cardiovasc Dis. 2007 May;17(4):319-26.
 • 6. World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet N°311 September 2006.www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/print.html. Erişim: 6 Haziran 2007.
 • 7. World Health Organization. 10 facts on obesity. Updated October 2017. http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/ Erişim: 24.09.2018.
 • 8. Satman İ., Yılmaz T., Şengül A., Salman S., Salman F., Uygur S., et al (The TURDEP GROUP). Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: Results of Turkish diabetes epidemiology studl (TURDEP). 25, Sep 2002, Diabetes Care, Cilt 9, s. 1551-6.
 • 9. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom Çalışma Grubu, Metabolik Sendrom Kılavuzu. İstanbul Ekim 2007.
 • 10. Onat, A., Hergenç, G, Can, G. İki metabolik sendrom tanımının kardiyometabolik risk öngörüsünün aynı kohortta prospektif yolla değerlendirilmesi ve halkımız için en uygun tanımın seçilmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007. 7, s. 29-34.
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete. 23 12 2008. 27089.
 • 12. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. 18.8. 2011.http://faostat.fao.org/site/368/DesktopDefault.aspx?PageID=368#ancor. Erişim: 19 8 2011.
 • 13. Besler D. Prediyabetik bireylerde tip 2 diyabet gelişmesini engellenmesi için verilen yaşam tarzı değişikliklerine hasta uyumunu etkileyen faktörlerin saptanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. İzmir 2006.
 • 14. Arslan P., Mercanlıgil S.M., Gökmen Özel H. TEKHARF Beslenme Kanadı. [ed] Onat A. TEKHARF. 2009.
 • 15 . Öztürk Ü. Koroner kalp hastalarının değiştirilebilir risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi ve sağlıklı yeme indeksleri. Dicle Ü. Halk sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi. Diyarbakır 2008.
 • 16. Küçükerdönmez Ö. Mevsimsel değişikliklerin Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve bazı serum vitamin düzeyleri üzerine etkisi. Doktora tezi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü . Ankara. 2008.
 • 17. Özdemir K. İkiztepe tunç çağı topluluğunda element analiziyle beslenme yapısının belirlenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı. Ankara 2008.
 • 18. Acar Tek N. Yetişkin bireylerde mevsimsel farklılıkların besin tüketimi, vücut bileşimi ve enerji harcaması üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 2008.
 • 19. Türkiye İstatistik Kurumu. Temel Gıda Ürünlerinin Üretimi ve Tüketimi. Beslenme Bilgi Ağı. http://www.tuik.gov.tr/Beslenme/temelGidaUrunlerinin.htm. Erişim: 20.07 2011
 • 20. Türkiye İstatistik Kurumu. Beslenme ve sağlık araştırması 1984. Beslenme Bilgi Ağı.http:// www.tuik.gov.tr/Beslenme/beslenme1984.htm. Erişim: 08.08 2011
 • 21. Marmot M. Giriş. Editörler: Wilkinson R.G. Marmot M. Çeviri: Yasin Y. Kayı İ. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İNSEV Yayınları. İstanbul, 2009
 • 22. World Health Organization. Risc Factors. 2011. http://www.who.int. Erişim: 8 8 2011
 • 23. Hacıoğlu Y. Avrupa yakası posta işleme başmüdürlüğünde çalışan posta dağıtıcısı ve memurlarda metabolik sendrom prevalansının değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği. İstanbul, 2006.
 • 24. MONICA Population Survey Data Book Section 6.2.3. 2011. http://www.ktl.fi/publications/monica/surveydb/cholesterol/table623_summary.htm. Erişim: 18.8.2011.
 • 25. Yükseler H. Fabrikada çalışan ve aynı kalori ile beslenen işçiler ve büro personelinin beslenme ve sağlık durumları üzerinde bir araştırma. YL tezi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü . İstanbul, 1989.
 • 26. Onat A. Türk Halkında Lipid, Lipoprotein ve Apolipoproteinler. [editör] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 27. Onat A. Toplumumuzda Kan Basıncı ve Hipertansiyon. [editöt] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 28. Onat A., Sansoy V. Türk Erişkinlerinde Obezite, Abdominal Obezite ve Sonuçları. [editör] Onat A. TEKHARF 2009. Cortex İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 2009.
 • 29. Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp, Tanım, Felsefe ve Uygulama. İçinde: Ay P., Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. İstanbul 2007
 • 30. Ay P. Rastlantısal Hata ve Yan Tutma. İçinde: Ay P. Topuzoğlu A. Kanıta Dayalı Tıp Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. İstanbul, 2007.
 • 31. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Nüfüs ve Sağlık Araştırmaları,2003. Beslenme Bilgi Ağı. http://www.tuik.gov.tr/Beslenme/nufus2003.htm. Erişim:08.08.2011.
 • 32. Satman İ. (Çalışma grubu adına). TURDEP-II Sonuçlarının Özeti. İstanbul Tıp Fakültesi. 13 10 2010. Alıntı Tarihi: 9 8 2011.] http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/021_turdep.2.sonuclarinin.aciklamasi.pdf.
 • 33. Oğuz A., Sağun G., Uzunlulu M., Alpaslan B., Yorlmaz E., Tekiner E. Ve ark. Frequency of abdominal obesity and metabolic syndrome in healthcare workers and their awareness levels about these entities. 5, 2008 , Türk Kardiyoloji Dern. Arş- Arch Turk Soc Cardiol , Cilt 36, s. 302-309.
 • 34. Kitiş Y., Bilgili N., Hisar F., Ayaz S. Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. 2010, Anadolu Kardiyol Derg, Cilt 10, s. 111-9.
 • 35. Kozan O., Oguz A., Abaci A., Erol C., Ongen Z., Temizhan A. ve ark. Prevalence of the metabolic syndrome among Turkish adults. 4, 4 2007, Eur J. Clin. Nutr., Cilt 61, s. 548-53.
 • 36. Onat A., Yüksel H. Metabolik Sendrom: Hekimlerimiz için Odak. [yazan] Onat A. TEKHARF 2009. İstanbul : s.n., 2009.
 • 37. Keser A. Çocukluk çağında metabolik sendrom ve risk faktörleri ile beslenme örüntüsü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Doktora Tezi. T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı . Ankara, 2008
 • 38. Lutsey P.L., Steffen L.M., Stevens J. Dietary Intake and the Development of the Metabolic Syndrome The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation, s. 754-761.
 • 39. Schwarz N.A., Rigby B.R., La Bounty P., Shelmadine B., Bowden R.G. A review of weight control strategies and their effects on the regulation of hormonal balance. 2011, J Nutr Metab. 2011:237932.
 • 40. Toschke A.M., Küchenhoff H., Koletzko B., von Kries R. Meal frequency and childhood obesity. 2005, Obes Res., Cilt 13.
 • 41. Pereira M.A, Erickson E., McKee P., Schrankler K., Raatz S.K., Lytle L.A., ve ark. Breakfast frequency and quality may affect glycemia and appetite in adults and children. 1, 1 2011, J Nutr., Cilt 141, s. 163-8
 • 42. Leidy H.J., Campbell W.W. The effect of eating frequency on appetite control and food intake: brief synopsis of controlled feeding studies. . 1, 1 2011, J Nutr., Cilt 141, s. 154-7.
 • 43. Solomon T.P., Chambers E.S., Jeukendrup A.E., Toogood A.A., Blannin A.K. The effect of feeding frequency on insulin and ghrelin responses in human subjects. 4, 10 2008, Br J Nutr., Cilt 100, s. 810-9.
 • 44. Huber J., Reiterer E.E., Sudi K., Gallistl S., Friedl K., Weinhandl G., ve ark. Ghrelin does not regulate the GH response to insulin-induced hypoglycaemia in children but could be involved in the regulation of cortisol secretion. 1, 1 2007, Clin Endocrinol (Oxf), Cilt 66, s. 143-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammet Turabi YERLİ> (Sorumlu Yazar)
Beykent University
0000-0003-1202-052X
Türkiye


Mehmet Temel YILMAZ Bu kişi benim
Istanbul University Istanbul Medical Faculty
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 10 Ekim 2018
Kabul Tarihi 26 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yerli, M. T. & Yılmaz, M. T. (2019). OFİS İŞYERİ ÇALIŞANLARINDA ÖĞLE YEMEĞİ, ARA ÖĞÜN VE GIDA ALIMININ, METABOLİK SENDROM KOMPONENTLERİ VE OBEZİTE TABLOSU İLE İLİŞKİSİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 5 (1) , 44-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/41030/468774

Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.