Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 108 2020-01-30

NUTRITIONAL PROBLEMS in CHILDREN and SOLUTIONS
ÇOCUKLARDA BESLENME SORUNLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI

Çiğdem Müge HAYLI [1] , Mehmet Zeki AVCI [2]


Nutrition, healthy growth, development, to maintain life and prevent diseases is to take a balanced and sufficient amount of food. Adequate and balanced nutrition is important for maintaining and improving health and increasing the quality of life. Nutrition skills vary from child to child as development depends on the child's motor, emotional and social maturation, the child's temperament characteristics, and their relationship with family members. The aim of this study is to define the importance of healthy nutrition of children and to offer solutions for nutritional problems.

Beslenme, sağlıklı büyüme, gelişme, yaşamı sürdürmek ve hastalıkları önlemek dengeli ve yeterli miktarda gıdaların alınmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi ve yaşam kalitesi seviyesinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Gelişim, çocuğun motor, duygusal ve sosyal olgunlaşmasına, çocuğun mizaç özelliklerine ve aile üyeleriyle ilişkilerine bağlı olduğundan, beslenme becerileri çocuktan çocuğa değişir. Bu çalışmanın amacı, çocukların sağlıklı beslenmenin sağlayacağı önemi tanımlamak ve beslenme sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. 

 • 1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler için eğitim rehberi: beslenme modülü (s. 80). Ankara: İlkay Ofset Matbaacılık
 • 2. Küçükkömürler, S. (2012). Okul öncesi döneminde çocuğun beslenmesi. Anne ve Çocuk Beslenmesi (5.Baskı), (s. 185-191-206). Ankara: Pegem Akademi.
 • 3. Cornah, D. (2006). Feeding minds: the impact of food on mental health. Mental Health Foundation.
 • 4. Alpar F. (2011). Vücut Geliştirme Sporcularında Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Besin Takviyesi Kullanım Durumlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. SBE. s: 3.
 • 5. Kutlu, R., Selma, Ç. (2009). Özel bir ilköğretim okulu öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarının ve Beden Kitle İndekslerinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 14(1), 018-024.
 • 6. Oğuz Ş., Derin DO. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 60-72 aylık çocukların beslenme alışkanlıkları: öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 6(1), 1-10.
 • 7. Mahan LK, Stump, S.E.(2008). Krause's food & nutrition therapy. 12th edition. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier.
 • 8. Thomas, B. (2004). Manual of Dietetic Practice. 3rd ed. Oxford, Blackwell Science. 580.
 • 9. Garza, C., de Onis, M. (2004). Rationale for developing a new international growth reference. Food & Nutrition Bulletin, 25(Supplement 1), 5S-14S.
 • 10. Öncü, Ü., Nalbantoğlu, B., Güzel, E., Nalbantoğlu, A., Demirsoy, U., & Çakan, 11. Patrick, H., Nicklas, T. A. (2011). A review of family and social determinants of children’s eating patterns and diet quality. Journal of the American College of Nutrition, 24(2), 83-92.
 • 12. Butte, N. F., Garza, C., de Onis, M. (2007). Evaluation of the feasibility of international growth standards for school-aged children and adolescents. The Journalof nutrition, 137(1), 153-157.
 • 13. Perry, H., Berggren, W., Berggren, G., Dowell, D., Menager, H., Bottex, E., Cayemittes, M. (2007). Long-term reductions in mortality among children under age 5 in rural Haiti: effects of a comprehensive health system in an impoverished setting. American journal of public health, 97(2), 240-246.
 • 14. Patrick, H., Nicklas, T. A. (2011). A review of family and social determinants of children’s eating patterns and diet quality. Journal of the American College of Nutrition, 24(2), 83-92.
 • 15. Öncü, Ü., Nalbantoğlu, B., Güzel, E., Nalbantoğlu, A., Demirsoy, U., Çakan, M. (2007). Long-term reductions in mortality among children under age 5 in rural Haiti: effects of a comprehensive health system in an impoverished setting. American journal of public health, 97(2), 240-246.
 • 16. Black R.E, Allen L.H, Bhutta, Z.A (2008). Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences: 243-60.
 • 17. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Nufüs ve Sağlık Araştırması (2013). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf
 • 18. Ersoy G, Rakıcıoğlu N, Karabudak E (2016). Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER Bölüm 8: Yaşam Sürecinde Beslenmenin Önemi ve Enerji Dengesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031, Ankara: 101-118.
 • 19. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler için eğitim rehberi: beslenme modülü (s. 80). Ankara: İlkay Ofset Matbaacılık.
 • 20. Kansu, A., Öztürk, Y. (2018). Oyun çocuğu dönemi beslenme rehberi. Türk Çocuk Gastroentoloji, Hepotoloji ve Beslenme Derneği. Ankara; 1-38.
 • 21. Özmert, E,N. (2005). Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-I: Beslenme Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; 48: 179-95.
 • 22. Öztürk Y, Soylu Bekem O. (2017). Pediatride Beslenme. Ankara: Güneş Kitabevi.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Çiğdem Müge HAYLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: KKTC


Yazar: Mehmet Zeki AVCI
Kurum: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: KKTC


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2020

APA Haylı, Ç , Avcı, M . (2020). NUTRITIONAL PROBLEMS in CHILDREN and SOLUTIONS . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (1) , 101-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/46728/659170