Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 222 - 239 2020-08-31

INVESTIGATION OF THE PREVALENCE OF ESSENTIAL TREMOR IN INDIVIDUALS AGED 18–60 IN ISTANBUL MALTEPE DISTRICT AND ANALYSIS OF STUDIES WITH ESSENTIAL TREMOR IN TURKEY
İSTANBUL- MALTEPE İLÇESİNDE 18-60 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESANSİYEL TREMOR PREVALANSI ve TÜRKİYE ESANSİYEL TREMOR PREVELANS ÇALIŞMALARININ ANALİZİ*

Selen İLHAN ALP [1]


Essential tremor (ET) is among the more prevalent neurological disorders. The prevalence rates vary according to the studies, which makes it difficult to determine the prevalence precisely. In this study we aim that 1) The prevalence of ET was determined by visiting door to door in Istanbul-Maltepe District, by visiting 24769 individuals aged 18-60 2) In Turkey, between the years of 2003-2019, studies conducted with similar methods were analyzed, and ET prevalence and gender and age distributions were analyzed and the differences were examined. The prevalence of ET in the 18-60 age group in Maltepe district of Istanbul was calculated as 226,454 per hundred thousand. Prevalence value increases with age. There is no difference between genders in terms of prevalence rate. It shows similar results for ages ande genders in other prevalence studies conducted in our country. In Edirne, the prevalence values are high in the study conducted in the whole society over the age of 18 and in the prevalence study conducted in individuals between the ages of 18-60 in Erzurum. ET prevalence rate in Turkey varies from 0.22 to 6.1%. Prevelance differences may be related to regional, environmental, genetic or method of study.
Esansiyel tremor (ET) nörolojik bozukluklar arasında yaygın olarak gördüğümüz bir klinik tablodur. Prevelans oranları çalışmalara göre değişkenlik göstermektedir bu da prevalansın kesin olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada amacımız 1) İstanbul-Maltepe İlçesinde kapı kapı gezilerek, 18-60 yaş arası, 24769 birey ziyaret edilerek ET prevelansı tespit edilmesi, 2) Ülkemizde 2003-2019 yılları arasında, benzer yöntemler ile yapılmış çalışmalar irdelenerek ET prevelansı ve cinsiyet ve yaş dağılımları analizleri yapılmış ve aradaki farklar incelenmesidir. Çalışmamızda İstanbul Maltepe ilçesinde 18-60 yaş arası grupta ET prevalansı yüz binde 226,454 olarak hesaplandı. Prevelans değeri yaşla beraber artış göstermektedir. Cinsiyetler arasında prevelans oranı açısından farklılık yoktur. Ülkemizde yapılan diğer prevelans çalışmalarında yaş ve cinsiyet açısından benzer sonuçlar göstermektedir. Edirne’de 18 yaş üzeri tüm toplumda yapılan çalışmada ve Erzurum’da 18-60 yaş arası bireylerde yapılmış olan prevelans çalışmasında prevelans değerleri yüksektir. Türkiye’de ET prevelans oranı % 0,22-6,1 arasında değişkenlik göstermektedir. Prevelans farklılıkları bölgesel, çevresel, genetik veya çalışma yöntemi ile ilişkili olabilir.
  • Louis ED. Essential tremor. Lancet Neurol. 2005;4:100– 110.
  • Benito-Leon J, Bermejo-Pareja F, Morales JM, Vega S, Molina JA. Prevalence of essential tremor in three elderly populations of central Spain. Mov Disord. 2003; 18(4): 389-94.
  • Dogu O, Sevim S, Camdeviren H, Sasmaz T, Bugdayci R, Aral M, Kaleagasi H, Un S, and Louis E.D, Prevalence of essential tremor Door-to-door neurologic exams in Mersin Province, Turkey. Neurology 2003;61:1804–1806.
  • Sur H, Ilhan S, Erdoğan H, et al. Prevalence of essential tremor: A door-to-door survey in Sile,Istanbul,Turkey. Parkinsonism Relat Disord. 2009;15 (2):101–104
  • Ozel L, Demir R, Ozdemir G, et al. Investigation of the prevalence of essential tremor in individuals aged 18–60 in Erzurum. Acta Neurol Belg. 2013 Jun;113 (2):127–131.
  • Güler S, Caylan A, Turan FN & Dağdeviren N. The prevalence of essential tremor in Edirne and its counties accompanied comorbid conditions, Neurological Research, 2019; 41:9, 847-856.
  • Bharucha NE, Bharucha EP, Bharucha AE, Bhise AV, Schoenberg BS. Prevalence of essential tremor in the Parsi community of Bombay, India. Arch Neurol. 1988 Aug;45(8):907-8. Erratum in: Arch Neurol 1990 Jan;47(1): 11.
  • Salemi G, Savettieri G, Rocca WA, Meneghini F, Saporito V, Morgante L, Reggio A, Grigoletto F, Di Perri R. Prevalence of essential tremor: a door-todoor survey in Terrasini, Sicily. Sicilian Neuro-Epidemiologic Study Group. Neurology. 1994 Jan;44(1):61-4.
  • Bergareche A, De La Puente E, Lopez De Munain A, Sarasqueta C, De Arce A, Poza JJ, Marti-Masso JF. Prevalence of essential tremor: a door-to-door survey in bidasoa, spain. Neuroepidemiology. 2001; 20(2):125-8.
  • Louis ED, Ferreira JJ. How common is the most common adult movement disorder? Update on the worldwide prevalence of essential tremor. Mov Disord. 2010;25:534–541.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2146-4712
Yazar: Selen İLHAN ALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Tez çalışmamda yardımcı olan hocam Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ'ye teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 30 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

APA İlhan Alp, S . (2020). İSTANBUL- MALTEPE İLÇESİNDE 18-60 YAŞ ARASI BİREYLERDE ESANSİYEL TREMOR PREVALANSI ve TÜRKİYE ESANSİYEL TREMOR PREVELANS ÇALIŞMALARININ ANALİZİ* . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (2) , 222-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/53610/742769