Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 337 - 346 2020-12-31

COMPUTATIONAL EXAMINATION OF DEGRADATION REACTIONS OF BUTRALIN
BUTRALİN MOLEKÜLÜNÜN BOZUNMA REAKSİYONLARININ HESAPSAL İNCELENMESİ

Şimal KÜRÜMOĞLU [1] , Yelda YALÇIN GÜRKAN [2]


In this study, the possible reaction paths between the OH radical of the Butralin molecule, one of the pesticide molecules, were determined. Optimized geometries were drawn with Gauss View 5. Then, the lowest energy states were found by geometric optimization with Gaussian 09 programe. Geometric structure analysis was made and bond lengths and bond angles were calculated. The aim of this study is to determine the most likely reaction path of Butralin molecule and OH radical interaction among pesticide molecules in gase and water phase. The effect of solvent water, COSMO was used as the dissolving model and it has a stabilizing effect by reducing the energy in reactions. The lowest energy molecule has the most stable structure. Accordingly, the most stable fragment of the Butralin molecule is the F5 molecule. These results will guide experimental studies and determine the fragmentation mechanism.
Bu çalışmada pestisit moleküllerinden Butralin molekülünün OH radikali arasındaki meydana getireceği olası reaksiyon yolları belirlenmiştir. Optimize geometrileri Gauss View 5 ile çizilmiştir. Daha sonra, Gaussian 09 programı ile geometrik optimizasyon yapılarak en düşük enerjili halleri bulunmuştur. Geometrik yapı analizi yapılmış ve bağ uzunlukları ile bağ açıları hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki amaç, gaz fazı ve sulu ortam içinde pestisit moleküllerinden Butralin molekülünün ve OH radikali etkileşiminin en muhtemel reaksiyon yolu belirlemektir. Çözücü suyun etkisi, çözme modeli olarak COSMO kullanılmış ve reaksiyonlarda enerjiyi azaltıp stabilize edici bir etkiye sahiptir. En düşük enerjili molekül en kararlı yapıya sahiptir. Buna göre Butralin molekülünün en kararlı fragmanı F5 molekülüdür. Bu sonuçlar deneysel çalışmalara yol gösterecek olup parçalanma mekanizmasını belirlemektedir.
  • Aksangür I., Nalbur B.E., Investigation Of The Pesticide Removal Effıciency Of Different Treatment Plants Where The Receiving Environment Is Lake. Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, Volume 7, Issue 2, (2018), 581-589
  • Erdoğan B.Y., The Health and Environmental Effects Of The Pesticides Commonly Used In Samsun. Alınteri, 19 (B) – 2010, 28-35
  • Tiryaki O., Canhilal R., Horuz S., The use of pesticides and their risks , Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(2): 154-169 (2010)
  • Özcan Z., Tongur S., Assessment of Pesticides Toxicity in Terms of Environment and Human Health, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 2(4): 144-150 (2019)
  • Li Z., Yong-Qi W., Qian C., Hong-Xia G., Development of a New Formulation of Environmental Friendly Solid Herbicide Butralin, Journal of Lanzhou Jiaotong University, 2013-03 Prevention Pesticides And Toxic Substances, United States Envıronmental Protection Agency, EPA738-R-97-09 May 1998
  • Hanna M.W., Quantum mchanics in chemistry. Masachusetts: Benjamin/Cummings Pub., 1981.
  • Lowe, J.P., Quantum chemistry (2nd Ed.). USA: Academic Press, 1993.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9456-5456
Yazar: Şimal KÜRÜMOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8621-2025
Yazar: Yelda YALÇIN GÜRKAN
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tekirdag Namik Kemal University
Proje Numarası NKUBAP.01.GA.20.260.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 17 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Kürümoğlu, Ş , Yalçın Gürkan, Y . (2020). COMPUTATIONAL EXAMINATION OF DEGRADATION REACTIONS OF BUTRALIN . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 337-346 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/820634