Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BUTRALİN MOLEKÜLÜNÜN BOZUNMA REAKSİYONLARININ HESAPSAL İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 3, 337 - 346, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmada pestisit moleküllerinden Butralin molekülünün OH radikali arasındaki meydana getireceği olası reaksiyon yolları belirlenmiştir. Optimize geometrileri Gauss View 5 ile çizilmiştir. Daha sonra, Gaussian 09 programı ile geometrik optimizasyon yapılarak en düşük enerjili halleri bulunmuştur. Geometrik yapı analizi yapılmış ve bağ uzunlukları ile bağ açıları hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki amaç, gaz fazı ve sulu ortam içinde pestisit moleküllerinden Butralin molekülünün ve OH radikali etkileşiminin en muhtemel reaksiyon yolu belirlemektir. Çözücü suyun etkisi, çözme modeli olarak COSMO kullanılmış ve reaksiyonlarda enerjiyi azaltıp stabilize edici bir etkiye sahiptir. En düşük enerjili molekül en kararlı yapıya sahiptir. Buna göre Butralin molekülünün en kararlı fragmanı F5 molekülüdür. Bu sonuçlar deneysel çalışmalara yol gösterecek olup parçalanma mekanizmasını belirlemektedir.

Destekleyen Kurum

Tekirdag Namik Kemal University

Kaynakça

 • Aksangür I., Nalbur B.E., Investigation Of The Pesticide Removal Effıciency Of Different Treatment Plants Where The Receiving Environment Is Lake. Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, Volume 7, Issue 2, (2018), 581-589
 • Erdoğan B.Y., The Health and Environmental Effects Of The Pesticides Commonly Used In Samsun. Alınteri, 19 (B) – 2010, 28-35
 • Tiryaki O., Canhilal R., Horuz S., The use of pesticides and their risks , Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(2): 154-169 (2010)
 • Özcan Z., Tongur S., Assessment of Pesticides Toxicity in Terms of Environment and Human Health, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 2(4): 144-150 (2019)
 • Li Z., Yong-Qi W., Qian C., Hong-Xia G., Development of a New Formulation of Environmental Friendly Solid Herbicide Butralin, Journal of Lanzhou Jiaotong University, 2013-03 Prevention Pesticides And Toxic Substances, United States Envıronmental Protection Agency, EPA738-R-97-09 May 1998
 • Hanna M.W., Quantum mchanics in chemistry. Masachusetts: Benjamin/Cummings Pub., 1981.
 • Lowe, J.P., Quantum chemistry (2nd Ed.). USA: Academic Press, 1993.

COMPUTATIONAL EXAMINATION OF DEGRADATION REACTIONS OF BUTRALIN

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 3, 337 - 346, 31.12.2020

Öz

In this study, the possible reaction paths between the OH radical of the Butralin molecule, one of the pesticide molecules, were determined. Optimized geometries were drawn with Gauss View 5. Then, the lowest energy states were found by geometric optimization with Gaussian 09 programe. Geometric structure analysis was made and bond lengths and bond angles were calculated. The aim of this study is to determine the most likely reaction path of Butralin molecule and OH radical interaction among pesticide molecules in gase and water phase. The effect of solvent water, COSMO was used as the dissolving model and it has a stabilizing effect by reducing the energy in reactions. The lowest energy molecule has the most stable structure. Accordingly, the most stable fragment of the Butralin molecule is the F5 molecule. These results will guide experimental studies and determine the fragmentation mechanism.

Kaynakça

 • Aksangür I., Nalbur B.E., Investigation Of The Pesticide Removal Effıciency Of Different Treatment Plants Where The Receiving Environment Is Lake. Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, Volume 7, Issue 2, (2018), 581-589
 • Erdoğan B.Y., The Health and Environmental Effects Of The Pesticides Commonly Used In Samsun. Alınteri, 19 (B) – 2010, 28-35
 • Tiryaki O., Canhilal R., Horuz S., The use of pesticides and their risks , Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(2): 154-169 (2010)
 • Özcan Z., Tongur S., Assessment of Pesticides Toxicity in Terms of Environment and Human Health, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 2(4): 144-150 (2019)
 • Li Z., Yong-Qi W., Qian C., Hong-Xia G., Development of a New Formulation of Environmental Friendly Solid Herbicide Butralin, Journal of Lanzhou Jiaotong University, 2013-03 Prevention Pesticides And Toxic Substances, United States Envıronmental Protection Agency, EPA738-R-97-09 May 1998
 • Hanna M.W., Quantum mchanics in chemistry. Masachusetts: Benjamin/Cummings Pub., 1981.
 • Lowe, J.P., Quantum chemistry (2nd Ed.). USA: Academic Press, 1993.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şimal KÜRÜMOĞLU
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9456-5456
Türkiye


Yelda YALÇIN GÜRKAN
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8621-2025
Türkiye

Proje Numarası NKUBAP.01.GA.20.260.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
KÜRÜMOĞLU, Ş., & YALÇIN GÜRKAN, Y. (2020). COMPUTATIONAL EXAMINATION OF DEGRADATION REACTIONS OF BUTRALIN. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6(3), 337-346.

Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.