Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 161 - 175 2021-04-30

COVİD-19’A KARŞI ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLERİN BÜYÜLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AMERİKA, ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Mehmet YORULMAZ [1] , Adil AYDOĞDU [2] , Ramazan KIRAÇ [3]


Çalışmanın amacı, seçili ülkelerin Covid19 salgını dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik zararları karşılamaya yönelik açıkladıkları ekonomik paketleri karşılaştırarak değerlendirmektir. Araştırmamızda pandemi ile mücadelede uygulanan politikalar sonucunda ortaya çıkan hastalıkla ilgili güncel tablolar ve ülkelerin açıkladıkları ekonomik paketlerin büyüklüklerinin kıyaslanarak ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Ülkelerin pandeminin olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele ederken izledikleri yolun, kimi ülkelerde pandemiyi ciddiye alış düzeyleriyle ilişkiliyken kimi ülkelerde ülkelerin ekonomik güçleriyle, kimi ülkelerde ise hastalığın ülkedeki şiddetiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ülkelerin salgının ekonomik etkileriyle mücadele ederken aynı sebeplerle hareket etmedikleri görülmüştür. Dolayısıyla ülkeleri salgınla mücadelelerinde birbirleriyle kıyaslarken yalnızca ekonomik rakamları kullanmak yanıltıcı olacaktır. Örneğin salgınla mücadeleye ciddi kaynak ayıran ABD’nin en az bütçe ayıran Türkiye’ye oranla daha sancılı günler geçirdiği görülmesi veya Avrupa’da salgından en az etkilenen ülke olan Almanya’nın, en fazla etkilenen ülke olan İngiltere’ye oranla daha büyük rakamlar açıklaması ülkelerin yalnızca ekonomilerinin güçlü olmasıyla değil, ülkelerin politikalarıyla da alakalı olduğu görülmüştür.
Pandemi, Covid19, sağlık sistemleri, Ekonomik Mücadele
 • 1. Ren, L.L., Wang, Y.M., Wu, Z.Q., Xiang, Z.C., Guo, L., Xu, T., ... ve Li, H. (2020). Identification Of A Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia İn Human: A Descriptive Study. Chinese Medical Journal. 133(9) s. 1015- 1024.
 • 2. Guo, Y.R., Cao, Q.D., Hong, Z.S., Tan, Y.Y., Chen, S.D., Jin, H.J., ... ve Yan, Y. (2020). The Origin, Transmission And Clinical Therapies On Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak–An Update On The Status. Military Medical Research, 7(1), 1-10.
 • 3. Adhikari, S.P., Meng, S., Wu, Y.J., Mao, Y.P., Ye, R.X., Wang, Q.Z., ... ve Zhou, H. (2020). Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation And Diagnosis, Prevention And Control Of Coronavirus Disease (COVID-19) During The Early Outbreak Period: A Scoping Review. Infectious Diseases Of Poverty, 9(1), 1-12.
 • 4. Rothan, H.A., ve Byrareddy, S.N. (2020). The Epidemiology And Pathogenesis Of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak. Journal Of Autoimmunity, 102433. 109.
 • 5. Liu, Y., Gayle, A.A., Smith A.W. ve Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. J Travel Med, 27 (2), doi: 10.1093/jtm/taaa021
 • 6. Rasmussen, S.A., Smulian, J.C., Lednicky, J.A., Wen, T.S., ve Jamieson, D.J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) And Pregnancy: What Obstetricians Need To Know. American Journal Of Obstetrics And Gynecology. S. 415-426.
 • 7. Zenker, S., & Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic–A critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management, 81, 104164.
 • 8. Remuzzi, A., ve Remuzzi, G. (2020). COVID-19 And Italy: What Next?. The Lancet. 395; 11 s.1225-1228.
 • 9. Mahase, E. (2020). China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMC, 368, doi: 10.1136/bmj.m408
 • 10. Samancı, M. (2020). Küresel Bir Salgın. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 5(1); s. 6-11.
 • 11. Bayar, F. (2008). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, 25-34.
 • 12. Lindhout, P., ve Reniers, G. (2020). Reflecting on the Safety Zoo: Developing an integrated pandemics barrier model using early lessons from the Covid-19 pandemic. Safety Science, 104907.
 • 13. Demir, İ. (2020). Kovid-19 Salgının Seyri ve Türkiye Ekonomisi. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULISA) Enstitüsü, 12(1), 7-16.
 • 14. Atay, L. (2020). KOVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.
 • 15. Google Haberler. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
 • 16. Worldometer. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://www.worldometers.info/coronavirus/
 • 17. Johns Hopkins University of Medicine Coronovirus Research Center. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 • 18. OECD. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm#indicator-chart
 • 19. Uluslararası Çalışma Örgütü. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://www.ilo.org/ankara/about-us/lang--tr/index.htm
 • 20. OECD. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
 • 21. BBC News Türkçe. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52828167
 • 22. Birleşik Krallık Kamu Bilgilendirme Web Sitesi. [Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020]. Erişim Adresi: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public#history
 • 23. Duran, M.S., ve Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal Of Social And Economic Sciences, 10(1), 54-67.
 • 24. Bostan S, Erdem R, Öztürk YE, Kılıç T, Yılmaz A. The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society. Electron J Gen Med. 2020;17(6):em237. https://doi.org/10.29333/ejgm/7944
 • 25. Bakir, C. (2020). The Turkish state’s responses to existential COVID-19 crisis. Policy and Society, 39(3), 424-441.
 • 26. Soylu, Ö.B. (2020). Türkiye ekonomisinde COVID-19’un sektörel etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 169-185.
 • 27. Budak, F., & Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6670-165X
Yazar: Mehmet YORULMAZ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3940-9412
Yazar: Adil AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8032-1116
Yazar: Ramazan KIRAÇ
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 3 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Yorulmaz, M , Aydoğdu, A , Kıraç, R . (2021). COVİD-19’A KARŞI ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLERİN BÜYÜLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AMERİKA, ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1) , 161-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/57725/814133