Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 119 - 143 2021-04-30

TÜRKİYE’DEKİ HUKUK PROFESYONELLERİNİN ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇISI-EUTHANASIA PERSPECTİVE OF LEGAL PROFESSIONALS IN TURKEY

Özge GÜLMEZ [1] , Ramazan AKÇAN [2]


Ötanazi sosyal, hukuki, dini ve tıbbi yönü olan geniş bir kavramdır. Genel olarak ötanaziyi tıbbi yöntemlerle hafifletilmeyen bedensel ve ruhsal sürekli dayanılmaz acıların etkisinde bulunan ve hastalığının iyileştirilmesini çağdaş tıbbın gerçekleştiremediği hastaların ızdıraplarına kolay, ağrısız ve acısız biçimde son vermek şeklinde ifade etmek mümkündür. Ötanazi dünya genelinde Hollanda, Belçika ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerde yasal olmasına rağmen bazı ülkelerde yasaklanmış olup, ceza kanunlarında adam öldürmeyle eşdeğer bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de de koşullar gerçekleşse bile kanunlara göre yasal değildir. Bu çalışmada bu gerçeklerden hareket edilerek Türkiye’deki sağlık çalışanlarının ötanaziye bakış açılarıyla ilgili Türkiye ve dünyadan örnekler verilmiştir ve çalışmaya katılan hukuk profesyonellerinin ötanazi konusundaki görüşlerinin literatürdeki başka çalışmalarla karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Ötanazi, , mevzuat, hukuk profesyonelleri
  • 1. Onwuteaka BD, Brinkman A, Penning C, Jonk-Krul FJ, Delden JM, Heide A. Trends in end-of-life practices before and after the enactment of the euthanasia law in the Netherlands from 1990 to 2010: a repeated cross-sectional survey. The Lancet 2012; (380): 908-915.
  • 2. Noori F. Euthanasia in Iranian Criminal System. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014; 7(11): 2182-2184,
  • 3. Biswas S, Mundle M. Passive Euthanasia/ Physician Assisted Suicide-Whither Indian Judicial System. Journal of Comprehensive Health 2014; 2 (1): 11-17.
  • 4. Sercu M, Pype P, Christiaens T, Grypdonck M, Derese A, Deveugele M. Are general practitioners prepared to end life on request in a country where euthanasia is legalised? Journal of Medical Ethics. 2012;38: 274-280.
  • 5. Rietjens AC, Raijmakers JH, Kouwenhoven SC, Seale, Thiel JMV, Trappenburg M, Delden JM, Heide A. News media coverage of euthanasia: a content analysis of Dutch national newspapers. BioMed Central Medical Ethics 2013; 14(11): 2-7.
  • 6. Tinne Smets, MA, Cohen J, Bilsen J, Wesemael Y, Rurup ML, Deliens L. Attitudes and Experiences of Belgian Physicians Regarding Euthanasia Practice and the Euthanasia Law. Journal of Pain and Symptom Management. 2011; 41(3): 580-593.
  • 7. Have H, Welie J. Palliative Sedation Versus Euthanasia: An Ethical Assessment. Journal of Pain and Symptom Management 2014; 47(1): 123-135.
  • 8. Özen M, Şahin ME. Ötanazi. Ankara Barosu Dergisi. 2010; 4(68): 15-36.
  • 9. Teisseyrea N, Mulleta E, Sorumb PC. Under what conditions is euthanasia acceptable to lay people and health professionals? Social Sciences& Medicine 2005; 60: 357-368.
  • 10. Koç A. Nursing Students' Attitudes Towards Euthanasia: A Study In Yozgat, Turkey. International Journal of Caring Sciences.2012; 5(1): 66-73.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1462-0871
Yazar: Özge GÜLMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4100-9488
Yazar: Ramazan AKÇAN
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mart 2021
Kabul Tarihi : 28 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Gülmez, Ö , Akçan, R . (2021). TÜRKİYE’DEKİ HUKUK PROFESYONELLERİNİN ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇISI-EUTHANASIA PERSPECTİVE OF LEGAL PROFESSIONALS IN TURKEY . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1) , 119-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/57725/892618