Yıl 2010, Cilt 2 , Sayı 6, Sayfalar 2 - 30 2010-06-01

L'OURS D'HIER, LE GÉANT D'AUJOURD'HUI À L'OMBRE DE L'IMPORTANCE DE LA GEO-ECONOMIE DE CINQ PAYS ESSENTIELS DE L'ASIE CENTRALE : LA RUSSIE EN ASIE
Orta Asya'nın Beş Temel Ülkesinin Jeo-Ekonomik Öneminin Gölgesinde Dünün Ayı'sı Bugünün Devi: Asya'daki Rusya

- - [1]


Rusya jeo-ekonomik, Orta-Asya, küreselleşme, uluslararası sistem, uluslararası ilişkiler
Diğer ID JA49FP66PV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: - -

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2010
Kabul Tarihi : 16 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010

APA -, - . (2010). Orta Asya'nın Beş Temel Ülkesinin Jeo-Ekonomik Öneminin Gölgesinde Dünün Ayı'sı Bugünün Devi: Asya'daki Rusya . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 2 (6) , 2-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30051/324474