Yıl 2010, Cilt 2 , Sayı 6, Sayfalar 139 - 165 2010-06-01

AN ASSESSMENT OF THE STATUS QUO OF ENVIRONMENTAL LAW IN TURKEY: THEORY AND PRAXIS

- - [1]


Türk Çevre Hukuku, AB Çevre Müktesebatına uyum
Diğer ID JA29HC54GK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: - -

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2010
Kabul Tarihi : 16 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010

APA -, - . (2010). AN ASSESSMENT OF THE STATUS QUO OF ENVIRONMENTAL LAW IN TURKEY: THEORY AND PRAXIS . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 2 (6) , 139-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30051/324479