Yıl 2013, Cilt 5 , Sayı 20, Sayfalar 15 - 31 2013-12-01

Turkish Press in Social Media
Sosyal Medyada Türk Basını

Adem AYTEN [1]


Social media, is one of the most researched facts today by the commications fellows. To get in use by Web 2.0 social media becomes common due to the rise of using mobile technologies. Instead of competing with traditional media and being an alternative media, social media is a new media that traditional media can transfer its content to it and can benefit its advantages. Indeed,the traditional media carried its content to the websites to access of their readers/listeners/watchers to compete with the new media when internet became common. And with the transform of new media to social media, the traditional media is carried to social media. Well, now, in which social media is Turkish printmedia? And what are the statistics of Turkish print media in social? Is there a correlation between their circulation and their social media’s statistics?
Sosyal medya günümüzde iletişimbilimciler arasından en çok araştırılan olguların başında gelmektedir. . Web 2.0’la kullanıcıların hizmetine giren sosyal medya mobil teknolojilerin kullanımının artmasıyla da yaygın medya haline gelmiştir. Geleneksel medyaya rakip ve alternatif bir medya olmanın ötesinde geleneksel medyanın içeriğini taşıdığı, avantajlarından yararlanabildiği yeni bir mecradır. Nitekim internetin yaygınlaşmasıyla geleneksel medya ortaya çıkan yeni medya ile rekabet edebilmek için kendi websayfalarını oluşturarak okur-izleyici-dinleyicilerinin bu mecrada içeriklerine erişimlerini mümkün kılmışlardır. Yeni medyanın sosyal medyaya evrilmesiyle de sosyal medyaya taşınmışlardır. Peki bugün Türk basını hangi sosyal medyayı kullanmaktadır ve sosyal medya istatikleri nedir? Tirajla sosyal medya istatistikleri arasında bir korelasyon var mıdır?
Diğer ID JA23VF65SR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem AYTEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA AYTEN, A . (2013). Sosyal Medyada Türk Basını. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 5 (20) , 15-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30067/324586