ISSN: 2149-5890
e-ISSN: 2757-5209
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Akademisyenler,

Hukuk Fakültesi Dergisi; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte, Hukuk Fakültesi Dergisi editör kurulu ve ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hukuk Fakültesi Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde Hukuk Fakültesi Dergisi bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimleri temel alan Hukuk Fakültesi Dergisinde; anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk, mali hukuk, medeni hukuk, roma hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku, icra – iflâs hukuku ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayımlanmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla,
Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

DİZİN

logo.png


logo1.jpg


asos-index.png


Creative Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png