Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 419 - 439 2021-04-01

PSİKANALİTİK ELEŞTİRİ YAKLAŞIMI İLE BİR FİLM OKUMASI: BLACK SWAN

H. Hale KÜNÜÇEN [1] , Nur Yankı KÖKSAL [2]


Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı, 2011 yapımı Black Swan filmi, başkarakter Nina’nın Kuğu Gölü Balesinde baş dansçı olmak için verdiği mücadeleyi konu edinmektedir. Nina, gösteride beyaz kuğu olmasının yanı sıra siyah kuğu da olmak zorundadır. Bu baskı Nina’da psikolojik sorunlara yol açar. Bu film, Nina’nın baş dansçı olarak verdiği gayreti ve bu gayretler sonucunda ortaya çıkan psikolojik sorunları da konu edindiğinden çalışmada, psikanalitik film eleştirisi yaklaşımı tercih edilmiştir. Psikanalitik film eleştirisi, bir filmin içeriğinin ve karakterlerin değerlendirilmesi için gerekli verilere sahip eleştirel yaklaşımdır. Bu çalışmada, psikanalitik film eleştirisi yanı sıra, Freud’un kişiliğin gelişimi ve bu gelişmedeki aşamaları inceleyip cevaplar verdiği psikanalitik kuramdan yararlanılmıştır. Psikanalitik Kuramın içerisinde yer alan kişiliğin yapısının üç farklı bölümü olan İd, Ego, Süper Ego kavramlarına ve kişiliğin gelişimindeki evrelere değinilmiştir. Ayrıca Odipus, Katrasyon kompleksleri açıklanmıştır. Bunların dışında Alter Ego kavramına değinilmiştir. Psikanalitik Kuramın yanı sıra, Lacan’ın kişiliğin kırılma noktası olarak tanımladığı, bireyde büyük değişimlere yol açan Ayna Evresinden de faydalanılmıştır.
Psikanaliz Kuram, Psikanalitik Eleştirel Yaklaşım, black swan
  • 1. Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. Paradigma Yayınları, s. 716.
  • 2. Demir, Ö., & Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Vadi Yayınları, S. 187.
  • 3. Freud, S. (1997c). Psikanalize Yeni Giriş Dersleri (S.Budak, Çev.). Öteki Yayınevi.
  • 6. Künüçen, H. Hale- Demirtaş, Bayram (2018). “Farklı Eleştirel Yaklaşımlarla Bir Film Okuması: Waltz with Bashir (Beşir’le Vals)”, The Role of Communication in aWorld International Symposium, Cyprus International University, 15-16 March 2018.
  • 7. Lacan, J. (2008). My Teaching. UK: Verso
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: H. Hale KÜNÜÇEN
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nur Yankı KÖKSAL
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Künüçen, H , Köksal, N . (2021). PSİKANALİTİK ELEŞTİRİ YAKLAŞIMI İLE BİR FİLM OKUMASI: BLACK SWAN . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 419-439 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/61127/895907