Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 20 - 34, 01.08.2016
https://doi.org/10.21733/IBAD.35

Öz

Küreselleşen dünyada teknoloji ve ekonominin etkisiyle her alanda yaşanan hızlı

değişimler eğitim alanını da etkilemektedir. Günümüzde hızla artan öğrenci sayısı

göstermektedir ki; üniversitelerin sağlamış olduğu programlarla (Erasmus, Mevlana, vd.) ve

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimiyle öğrenciler yurt içinde olduğu kadar yurtdışında

da eğitimlerine devam etmektedirler. Bu çalışma; Türkiye‟de 2007 yılında kurulan bir

devlet üniversitesi olan Karabük Üniversitesi‟nde farklı fakültelerde bulunan yabancı

uyruklu lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışma ile öğrencilerin hangi ülkeden

geldikleri, yaşam alanlarında zorlandıkları konuları, kültürel alışkanlıkları, dil sorunları,

sosyalleşebilme durumları, bölüm tercihleri, eğitim beklentileri, eğitim sonrası hangi

şehirde yaşamak ve çalışmak istedikleri vb. sorular ile mevcut durum analiz edilmiştir. Bu

çerçevede Karabük Üniversitesi‟nde eğitim gören farklı fakültelerdeki yabancı uyruklu

lisans öğrencilerinin demografik ve sosyoekonomik özelliklerini ortaya koyarak;

Türkiye‟de bir devlet üniversitesini ve Karabük ilini tercih etme nedenlerini belirlemek

amaçlanmıştır. Bu çalışmada; Karabük Üniversitesi‟nde eğitim gören 213 yabancı uyruklu

öğrenciden anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS 21 programı kullanılarak

analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; Karabük Üniversitesi‟nin çoğunlukla Türki

Cumhuriyetlerdeki, Ortadoğu ve Afrika‟da bulunan İslam ülkelerindeki öğrenciler

tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli nedenler;

Türkiye‟nin iyi bir eğitim merkezi ve İslam ülkesi olması, Karabük Üniversitesi‟ne

puanlarının yetmesi ve Karabük Üniversitesi‟nde iyi bir eğitim alacaklarını düşünmeleri

olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Annaberdiyev, Didar (2006), Türkiye‟de Eğitim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumları, Psikolojik İhtiyaçları ve Psikolojik Uyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Arthur, Nancy - Flynn, Sarah, Career development influences of international students who pursue permanent immigration to Canada, Int J Educ Vocat Guidance (2011) 11:221–237. Bektaş, Yelda vd., Psychological Adaptation of Turkish Students at U.S. Campuses, Int J Adv Counselling, 2009, 31:130-143. Çelik, İdris (2013), Türkiye‟de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. Çoşkunserçe, Ozan (2014), Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Bir Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Güçlü, Nezahat (1996), Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 101-110. Gürsoy, Sait (2016), “Uluslararası Öğrenci Pastası Büyüyor”, Sabah Gazetesi, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/gursoy/2016/05/04/uluslararasi-ogrenci-pastasi-buyuyor (Erişim Tarihi: 8 Mayıs 2016). Karaoğlu, Fatma (2007), Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyma Davranışı: Tömer Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Kılıçlar, Arzu vd., Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği, Bilig, 2012, s. 61, 157-172. Kıroğlu, Kasım vd., Türkiye‟de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2010, ss.26-39. Özçetin, Seçkin (2013), Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Gökhan Özkan – Meltem Acar Güvendir, Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları: Kırklareli ve Trakya üniversiteleri Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 15(1), 174-190. Seymen, Hatice (2014), İleri Düzey Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Zorlandıkları Kültürel Dil Unsurlarının Tespiti ve Sınıflandırılması, Yüksek Lisan Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan YILDIRAN


Duygu ÖZKAN


Ozan BÜYÜKYILMAZ
0000-0001-5499-1485

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ibadjournal316442, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {}, publisher = {International Scientific Research Association}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {20 - 34}, doi = {10.21733/IBAD.35}, title = {Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi}, key = {cite}, author = {Yıldıran, Canan and Özkan, Duygu and Büyükyılmaz, Ozan} }
APA Yıldıran, C. , Özkan, D. & Büyükyılmaz, O. (2016). Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) , 1 (1) , 20-34 . DOI: 10.21733/IBAD.35
MLA Yıldıran, C. , Özkan, D. , Büyükyılmaz, O. "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi" . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 (2016 ): 20-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibadjournal/issue/25143/316442>
Chicago Yıldıran, C. , Özkan, D. , Büyükyılmaz, O. "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 (2016 ): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi AU - Canan Yıldıran , Duygu Özkan , Ozan Büyükyılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21733/IBAD.35 DO - 10.21733/IBAD.35 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 1 IS - 1 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/IBAD.35 UR - https://doi.org/10.21733/IBAD.35 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi %A Canan Yıldıran , Duygu Özkan , Ozan Büyükyılmaz %T Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi %D 2016 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 1 %N 1 %R doi: 10.21733/IBAD.35 %U 10.21733/IBAD.35
ISNAD Yıldıran, Canan , Özkan, Duygu , Büyükyılmaz, Ozan . "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 / 1 (Ağustos 2016): 20-34 . https://doi.org/10.21733/IBAD.35
AMA Yıldıran C. , Özkan D. , Büyükyılmaz O. Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi. IBAD. 2016; 1(1): 20-34.
Vancouver Yıldıran C. , Özkan D. , Büyükyılmaz O. Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD). 2016; 1(1): 20-34.
IEEE C. Yıldıran , D. Özkan ve O. Büyükyılmaz , "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), c. 1, sayı. 1, ss. 20-34, Ağu. 2016, doi:10.21733/IBAD.35

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


           Dergimizin sekreterya ve dizin/indeks takibi işlemleri dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.              


Flag Counter