Cilt: 1 - Sayı: 1, 1.08.2016

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Modern ve Postmodern Değerlerin Yabancılaşmaya Etkisi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


           Dergimizin sekreterya ve dizin/indeks takibi işlemleri dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.              


Flag Counter