Cilt: 7 - Sayı: 2, 31.08.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Kitap Değerlendirmeleri

Sayı Editör Kurulu

İsmail EDİZ Sakarya Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler, Avrupa Tarihi, Türk Dış Politikası
Doktora Menderes KURT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ORTA DOĞU ENSTİTÜSÜ, ORTADOĞU ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) 0000-0002-9513-3417
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doktora Nurbanu BULGUR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Avrupa Tarihi, Çevre Sosyolojisi, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Doğal Kaynaklar ve Çevre İktisadı

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor