Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Dinmukhammed Ametbek, İran Vakıfları: Dış Politika Arkasındaki Yumuşak Güç. Ankara: Astana Yayınları, (2021), ss. 180.

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 55 - 57, 31.12.2021
https://doi.org/10.25272/icps.1035073

Öz

İran’da devrim sonrası oluşan yeni siyasal sistem içerisinde, vakıflar (Bonyad) ile yeni askeri/güvenlik temelli kurumlar ağı birbirilerine bağlıdırlar. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile vakıfların ekonomi ve dış politika alanında kurdukları bağlar bunun en güncel örneğini teşkil etmektedir. Her ikisi de siyasi olarak Velayet-i Fakih’ten elde ettikleri meşruiyet ile güçlü birer aktör olma özelliğini korumuşlardır. Devrim sonrası süreçte ekonomide ve özellikle savunma sanayisinde elde ettikleri güç, vakıfların dış politika süreçlerindeki etkinliğini attırmalarını sağlamıştır. Böylece iç politikanın ötesine geçen bağlantılara ve çıkarlara sahip oldukları bilinmektedir. İran çalışmaları açısından tartışılması gereken vakıfların bu güçlü pozisyonuna yönelik henüz kapsamlı bir inceleme kaleme alınmamıştı. Dinmukhammed Ametbek vakıfların dış politikada yumuşak güç kullanımı ile ilişkisine odaklanarak kaleme aldığı İran Vakıfları: Dış Politika Arkasındaki Yumuşak Güç kitabı, bu boşluğu doldurabilecek önemli katkılar sağlıyor.

Kaynakça

  • Dinmukhammed Ametbek, İran Vakıfları: Dış Politika Arkasındaki Yumuşak Güç. Ankara: Astana Yayınları, (2021), ss. 180.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Nurhak GÜREL> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI İLŞİKİLER BÖLÜMÜ
0000-0002-9763-3108
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gürel, N. (2021). Dinmukhammed Ametbek, İran Vakıfları: Dış Politika Arkasındaki Yumuşak Güç. Ankara: Astana Yayınları, (2021), ss. 180. . Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi , 7 (3) , 55-57 . DOI: 10.25272/icps.1035073

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor