Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bayram Koca, “Kürtler Aslında…”: Üç Sağın Kürtlere Bakışı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı (2021), ss.310

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 65 - 67, 30.04.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1059099

Öz

Türkiye’de Kürt meselesi siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda çok boyutlu bir inceleme odağı gerektirir. Bu çok boyutlu hal, aynı zamanda meselenin hangi odaklarda ele alınması gerektiğini de sorgulatmaktadır. Kürt meselesinin bir mesele olarak algılanması tarihsel süreç içerisinde geç Osmanlı dönemi de denilen, Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle son dönemine tekabül etmektedir. Bunu takiben gerek Tek Parti iktidarı döneminde gerekse de çok partili yaşamdan itibaren Kürt meselesine siyasal hayatta sıkça vurgu yapılmıştır. Kürt meselesi, bir “mesele” olarak sahip olduğu uzunca bir geçmişe rağmen, üzerinde ortaklaşılan bir tanımlama mevcut değildir. Başta meselenin adlandırılmasında farklılıkların görüldüğü Türkiye'de, temel olarak sağ ve sol ideolojilerin bu ayrımın sacayaklarını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Bayram Koca’nın siyasal hayatın yaklaşık 35 yılını kapsayan Soğuk Savaş dönemi süresince Türkiye’de uç sağın Kürt meselesine yaklaşımını inceleyen çalışması, sosyal ve siyasal bilimler literatüründe devam eden tartışmalara önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

  • Bayram Koca, “Kürtler Aslında…”, İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı (2021), ss.310
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Elifcan Çoruk 0000-0002-3026-1645

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çoruk, E. (2022). Bayram Koca, “Kürtler Aslında…”: Üç Sağın Kürtlere Bakışı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı (2021), ss.310. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 8(1), 65-67. https://doi.org/10.25272/icps.1059099

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor