Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

What is Political Islam?: A Bibliometric Analysis of the Literature

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 47 - 63, 30.04.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1089229

Öz

Political Islam, which has been the subject of much discussion in the media, political circles and academia, appears to have different dimensions in different historical processes. In particular, the political, economic and social depressions the Ottoman Empire experienced at the end of the 18th century also reverberated in the Islamic world beyond its borders in similar and different dimensions. military defeats, colonization, orientalism, missionary crises are among the main crises. Although the Islamism movement, which emerged from all these problem areas, had an intellectual grounding related to the problems mentioned above, its political aspect/discourse is emphasized, even reduced to the political field. This study examines the contexts in which the concept of ‘political Islam’ is discussed in the scholarly literature. In this bibliometric analysis, 1,209 studies were obtained from scanning the Web of Science database. The main findings are as follows: The United States had the most publications, and Georgetown University was the institution with the most publications. The most published journal is Insight Turkey, and Emmanuel Karagiannis had the most publications. In addition, in the keyword analysis, concepts such as Islamism, democracy, Arab Spring, came to the fore along with political Islam.

Kaynakça

 • Akser, M., & Baybars-Hawks, B. (2012), “Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of Neoliberal Media Autocracy”, Middle East Journal of Culture and Communication, 5(3), 302-321. doi: https://doi.org/10.1163/18739865-00503011
 • Aras, B., & Karakaya Polat, R. (2008), “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran”, Security Dialogue, 39(5), p.495–515. https://doi.org/10.1177/0967010608096150
 • Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017), “Bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis”, Journal of Informetrics, 11(4), p.959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
 • Ayata, Sencer. (1996), “Patronage, Party, and State: The Politicization of Islam in Turkey”, Middle East Journal, 50(1), p.40–56. http://www.jstor.org/stable/4328895
 • Ayoob, M. (2004), “Political Islam: Image and Reality”, World Policy Journal, 21(3), p.1–14. http://www.jstor.org/stable/40210231
 • Derviş, H. (2020), “Bibliometric Analysis using Bibliometrix an R Package”, Journal of Scientometric Research, 8(3), p.156–160. https://doi.org/10.5530/jscires.8.3.32
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021), “How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines”, Journal of Business Research, 133, p.285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015), “The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact?” Scientometrics, 105(3), p.1809–1831. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z
 • Fenella, F., Phalet, K., & Klein, O. (2011), “Religious identification and politicization in the face of discrimination: Support for political Islam and political action among the Turkish and Moroccan second generation in Europe”, British Journal of Social Psychology, 50(4), p.628–648.
 • Forliano, C., De Bernardi, P., & Yahiaoui, D. (2021), “Entrepreneurial universities: A bibliometric analysis within the business and management domains”, Technological Forecasting and Social Change, 165, 120522. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120522
 • Gülalp, H. (2001), “Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey’s Welfare Party”, International Journal of Middle East Studies, 33(3), p.433–448. http://www.jstor.org/stable/259459
 • Gumuscu, S. (2010), “Class, Status, and Party: The Changing Face of Political Islam in Turkey and Egypt”, Comparative Political Studies, 43(7), p.835–861. https://doi.org/10.1177/0010414010361341
 • Hale, W., & Ozbudun, E. (2011), Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey (Routledge Studies in Middle Eastern Politics) (1st ed.). Routledge.
 • Mazarweh, N. (2021, July 1). Çatışma Kavramı ve Bilimselleştirilme Çabaları Arasında “Siyasal İslam.” Perspektif. https://perspektif.eu/2021/06/01/catisma-kavrami-ve-bilimsellestirme-cabalari-arasinda-siyasal-islam/
 • Kara, I. (2022), Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak - Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet. Dergâh Yayınları
 • Kılıçbay, B., & Binark, M. (2002), “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey”, European Journal of Communication, 17(4), p.495–511. https://doi.org/10.1177/02673231020170040601
 • Koc, A. (2021), “Bibliyometrik Araştırmalarda İlgili Litaretüre İlişkin Veri Setinin Oluşturulması: WoS VE SCOPUS Veri Tabanları Üzerinden Uygulamalar”, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds.: O. Ozturk & G. Gurler (pp. 67-96), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kuru, A. T. (2009), Secularism and State Policies toward Religion, Cambridge University Press.
 • March, A. F. (2015), “Political Islam: Theory”, Annual Review of Political Science, 18(1), p.103–123. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-141250
 • Mecham, R. Q. (2004), “From the Ashes of Virtue, a Promise of Light: The Transformation of Political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25(2), p.339–358. http://www.jstor.org/stable/3993685
 • Ozturk, O. (2021), “Bibliyometrik Araştırmaların Tasarımına İlişkin Bir Çerçeve”, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds.: O. Ozturk & G. Gurler, (pp. 33-52), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Pritchard, A. (1969), “Statistical bibliography or bibliometrics”. Journal of Documentation, 25(4), p.348-349.
 • Schwedler, J. (2011), “Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis”, World Politics, 63(2), p.347-376. doi: https://doi.org/10.1017/S0043887111000050
 • Simsir, I. (2021), Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds: O. Ozturk & G. Gurler, (pp. 7-32), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Somer, M. (2007), “Moderate Islam and secularist opposition in Turkey: implications for the world, Muslims and secular democracy”, Third World Quarterly, 28(7), p.1271–1289. https://doi.org/10.1080/01436590701604888
 • Vogel, R., & Güttel, W. H. (2012), “The dynamic capability view in strategic management: A bibliometric review”, International Journal of Management Reviews. https://doi.org/10.1111/ijmr.12000
 • Yavuz, M. H. (1997), “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey”, Comparative Politics, 30(1), p.63–82. https://doi.org/10.2307/422193
 • Zupic, I., & Cater, T. (2015), “Bibliometric Methods in Management and Organization”, Organizational Research Methods, 18(3), p.429–472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629

Siyasal İslam Nedir?: Literatür Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 47 - 63, 30.04.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1089229

Öz

Medyada, siyasi çevrelerde ve akademide çokça tartışılan Siyasal İslam, farklı tarihsel süreçlerde farklı boyutlara sahip görünmektedir. Özellikle 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin yaşadığı siyasi, ekonomik ve sosyal bunalımlar, İslam dünyasına da benzer ve farklı boyutlarda yansımıştır. Askeri yenilgiler, sömürgecilik, oryantalizm, misyonerlik bahsedilen bunalımların arasındadır. Bütün bu sorun alanlarından ortaya çıkan İslamcılık hareketinin yukarıda bahsedilen sorunlarla ilgili düşünsel bir zemini olmasına rağmen, siyasi yönü/söylemi üzerinde durulmakta, hatta sadece siyasi yöne/söyleme indirgenmektedir. Bu çalışma, literatürde “siyasal İslam” kavramının tartışıldığı bağlamları incelemektedir. Bu bibliyometrik analizde Web of Science veri tabanı taranarak 1.209 bilimsel çalışma elde edilmiştir. Başlıca bulgular şu şekildedir: Amerika Birleşik Devletleri en fazla yayına sahip ülke, Georgetown Üniversitesi en fazla yayına sahip kurumdur. En çok yayın yapılan dergi Insight Turkey'dir ve Emmanuel Karagiannis en çok yayına sahip yazardır. Ayrıca anahtar kelime analizinde siyasal İslam ile birlikte İslamcılık, demokrasi, Arap Baharı gibi kavramlar da ön plana çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akser, M., & Baybars-Hawks, B. (2012), “Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of Neoliberal Media Autocracy”, Middle East Journal of Culture and Communication, 5(3), 302-321. doi: https://doi.org/10.1163/18739865-00503011
 • Aras, B., & Karakaya Polat, R. (2008), “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran”, Security Dialogue, 39(5), p.495–515. https://doi.org/10.1177/0967010608096150
 • Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017), “Bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis”, Journal of Informetrics, 11(4), p.959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
 • Ayata, Sencer. (1996), “Patronage, Party, and State: The Politicization of Islam in Turkey”, Middle East Journal, 50(1), p.40–56. http://www.jstor.org/stable/4328895
 • Ayoob, M. (2004), “Political Islam: Image and Reality”, World Policy Journal, 21(3), p.1–14. http://www.jstor.org/stable/40210231
 • Derviş, H. (2020), “Bibliometric Analysis using Bibliometrix an R Package”, Journal of Scientometric Research, 8(3), p.156–160. https://doi.org/10.5530/jscires.8.3.32
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021), “How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines”, Journal of Business Research, 133, p.285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015), “The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact?” Scientometrics, 105(3), p.1809–1831. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z
 • Fenella, F., Phalet, K., & Klein, O. (2011), “Religious identification and politicization in the face of discrimination: Support for political Islam and political action among the Turkish and Moroccan second generation in Europe”, British Journal of Social Psychology, 50(4), p.628–648.
 • Forliano, C., De Bernardi, P., & Yahiaoui, D. (2021), “Entrepreneurial universities: A bibliometric analysis within the business and management domains”, Technological Forecasting and Social Change, 165, 120522. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120522
 • Gülalp, H. (2001), “Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey’s Welfare Party”, International Journal of Middle East Studies, 33(3), p.433–448. http://www.jstor.org/stable/259459
 • Gumuscu, S. (2010), “Class, Status, and Party: The Changing Face of Political Islam in Turkey and Egypt”, Comparative Political Studies, 43(7), p.835–861. https://doi.org/10.1177/0010414010361341
 • Hale, W., & Ozbudun, E. (2011), Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey (Routledge Studies in Middle Eastern Politics) (1st ed.). Routledge.
 • Mazarweh, N. (2021, July 1). Çatışma Kavramı ve Bilimselleştirilme Çabaları Arasında “Siyasal İslam.” Perspektif. https://perspektif.eu/2021/06/01/catisma-kavrami-ve-bilimsellestirme-cabalari-arasinda-siyasal-islam/
 • Kara, I. (2022), Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak - Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet. Dergâh Yayınları
 • Kılıçbay, B., & Binark, M. (2002), “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey”, European Journal of Communication, 17(4), p.495–511. https://doi.org/10.1177/02673231020170040601
 • Koc, A. (2021), “Bibliyometrik Araştırmalarda İlgili Litaretüre İlişkin Veri Setinin Oluşturulması: WoS VE SCOPUS Veri Tabanları Üzerinden Uygulamalar”, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds.: O. Ozturk & G. Gurler (pp. 67-96), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kuru, A. T. (2009), Secularism and State Policies toward Religion, Cambridge University Press.
 • March, A. F. (2015), “Political Islam: Theory”, Annual Review of Political Science, 18(1), p.103–123. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-141250
 • Mecham, R. Q. (2004), “From the Ashes of Virtue, a Promise of Light: The Transformation of Political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25(2), p.339–358. http://www.jstor.org/stable/3993685
 • Ozturk, O. (2021), “Bibliyometrik Araştırmaların Tasarımına İlişkin Bir Çerçeve”, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds.: O. Ozturk & G. Gurler, (pp. 33-52), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Pritchard, A. (1969), “Statistical bibliography or bibliometrics”. Journal of Documentation, 25(4), p.348-349.
 • Schwedler, J. (2011), “Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis”, World Politics, 63(2), p.347-376. doi: https://doi.org/10.1017/S0043887111000050
 • Simsir, I. (2021), Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, in Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz, Eds: O. Ozturk & G. Gurler, (pp. 7-32), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Somer, M. (2007), “Moderate Islam and secularist opposition in Turkey: implications for the world, Muslims and secular democracy”, Third World Quarterly, 28(7), p.1271–1289. https://doi.org/10.1080/01436590701604888
 • Vogel, R., & Güttel, W. H. (2012), “The dynamic capability view in strategic management: A bibliometric review”, International Journal of Management Reviews. https://doi.org/10.1111/ijmr.12000
 • Yavuz, M. H. (1997), “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey”, Comparative Politics, 30(1), p.63–82. https://doi.org/10.2307/422193
 • Zupic, I., & Cater, T. (2015), “Bibliometric Methods in Management and Organization”, Organizational Research Methods, 18(3), p.429–472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah ÖZÇELİK> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1041-199X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özçelik, A. (2022). What is Political Islam?: A Bibliometric Analysis of the Literature . Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 47-63 . DOI: 10.25272/icps.1089229

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor