Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Zamanın Yükü: Muş’ta Geleneksel Semerciliğin Son Temsilcisi Burhan Usta

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 40 - 50, 22.11.2018
https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.482497

Öz

Toplumların önemli somut kültürel ürünleri arasında geleneksel el sanatı ürünler yer almaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, ihtiyaçların sürekli değişmesi ve ayrıca el sanatlarında üretimin pahalı olması genel olarak el sanatlarına dayalı üretimi durma noktasına getirmiştir. Geleneksel el sanatlarından semercilik, yük ve binek hayvanlarının artık günlük hayatta kullanılmaması nedeniyle semere talep önce azalmış son zamanlarda tamamen durma noktasına gelmiştir.

Muş’ta aile mesleği olarak iki kuşaktır devam eden semercilik mesleğini artık sadece Burhan Usta yapabilmektedir. Semerci Burhan [Bulakçıbaşı] Usta yakın tarihe kadar semer üretmekteydi. Muş’un sınırları içinde yer alan yaylaların tamamına yol yapılması yük ve binek hayvanlarına fazla ihtiyaç kalmaması nedeniyle Burhan Usta da artık semer üretmemektedir. Talebin olması durumunda semer üretmekte ancak bu talepler de geçimi sağlamaktan uzak olduğundan meslek yok olma ve unutulma noktasına gelmiştir.

Çalışmada Muş’ta semercilik mesleği, semercilikte kullanılan araç ve gereçler, semerlerin yapımı üzerinde durulmuştur. Ayrıca turizme yönelik üretim ve mesleğin günümüzün koşullarına dönüşümüne dair öneriler yer almaktadır.

Kaynakça

 • Arslan, F., Çağlar, İ.M., Gürbıyık, C. (2017). Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Meslekler: Turgutlu Örneği. Studies of The Ottoman Studies, 7(13), 211-247.
 • Basat, E. M. (2013). Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek. Milli Folklor, (100), 61-71.
 • Çelik, S.&Doru Ö. (2016). Turizm ile Bölgesel Kalkınma İlişkisi, Muş Turizm Potansiyeline Yönelik Bir SWOT Analizi. ÜNİDAP Uluslararası Kalkınma Konferansı Kitabı. Erzurum: Muş Alparslan Üniversitesi yayını. 323-336.
 • Fidan, S. (2017). Gaziantep’te Zanaatler: Semercilik, Çulculuk ve Palancılık. Journal of Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 580-593
 • Kardaş, C. (2018). Muş İl Merkezinde Kullanılan Erkek Lakapları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11 (23), 207-226.
 • Oğuz, Ö. M. (2013). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir. Ankara: Grafiker.
 • Öztürk, İ. (2005). Türk El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu (Tarihçe, Sorunlar, Öneriler). Sanat Dergisi,(7), 67-75.
 • Türktaş, Z. (2015). Semercilik, Süpürgecilik ve Sepetçilik. Konya Kitabı XV (Kaybolmuş ve kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler), (Edt. K. Çınar). Konya: Konya Ticaret Odası. 377-387.
 • Yeşilbaş, E. (Tarihsiz). Diyarbakır El Sanatlarından Palan ve Şapka Yapımı. Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, C. 1, 111-124. Ankara: Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayını.
 • Yolcu, M.A. (2014). Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1719-1738.
 • http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html (E.T. 05.11.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Orjinal Makale
Yazarlar

Canser KARDAŞ>
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
0000-0001-8557-8706
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Kasım 2018
Başvuru Tarihi 13 Kasım 2018
Kabul Tarihi 20 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kardaş, C. (2018). Zamanın Yükü: Muş’ta Geleneksel Semerciliğin Son Temsilcisi Burhan Usta . İçtimaiyat , 2 (2) , 40-50 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.482497